Keinoja työllistää nuori

Keinoja nuorten työllisyyden parantamiseksi pohdittiin Kangasalla viime torstaina.

Kangasalan valtuustosaliin oli viime torstaina kokoontunut eri alojen toimijoita pohtimaan ja esittelemään vaihtoehtoja kysymykseen ”Mistä nuorille töitä?” Paikalla olleille nuorille sekä nuorten kanssa työskenteleville tarjottiin seminaarin avulla erilaista tietoa heidän mahdollisuuksistaan löytää töitä.

– On aika ottaa innovatiivisia, uusia askeleita nuorten työllistymisen eteen, sanoi Kangasalan valtuuston puheenjohtaja Raimo Kouhia avatessaan Mistä nuorille töitä -seminaarin.

Nuorten työllistyminen onkin ollut jo pitkään päättäjiä paljon puhuttanut aihe, jolle yritetään tiiviisti etsiä ratkaisua. Paikalle oli kutsuttu edustajia sekä Tredusta, Kangasalan yrittäjistä, että myös Kangasalan yrittäjäsenioreista, joihin kuuluu tällä hetkellä 50 jäsentä. Myös Kangasalan Etsivä nuorisotyö kävi kertomassa omasta toiminnastaan.

Kunnanjohtaja Oskari Auvinen kertoi tilaisuuden alussa työllisyyden hoidon kuntakokeilusta, johon Kangasala osallistuu 1.8.2017 alkaen. Puolitoista vuotta kestävään hankkeeseen kuuluvat kaikki työttömät työnhakijat, mutta ensi sijalla ovat juuri nuoret sekä pitkäaikaistyöttömät. Sen tavoitteena on kehittää uusia työllistymistä edistäviä palveluita, jotka olisivat asiakaslähtöisiä. Tällä tavoitellaan sitä, että työllistymispalvelujen vaikuttavuus paranisi ja pystyttäisiin vähentämään työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Kuntakokeilu toisi kunnalle oikeudet muun muassa palkkatukipäätöksiin, joka tarkoittaa Kangasalan työllisyyspalvelupäälikkö Terhi Stenin mukaan nopeampia käsittelyaikoja. Hankkeeseen palkataan myös kolme TE-toimiston virkailijaa.

Ensimmäisen puheenvuoron saivat Kangasalan senioriyrittäjät. Puheenjohtaja Eero Järvenpää esitteli ensin heidän toimintaansa ja kertoi, että heidän keskeinen ajatuksensa on se, että jo toiminnan lopettaneet yrittäjät jakaisivat omaa tietotaitoaan nuorille. Hän kertoi myös vapaaehtoistyöryhmästä, joka oli perustettu työttömien nuorten työllistämisen avuksi, josta Tapio Somppi tuli kertomaan. Työryhmän nimi oli Nuorten yrityskummit ja mukana työryhmässä on senioriyrittäjien lisäksi myös kunnan päättäjiä, muun muassa tilaisuuden isäntä ja Kangasalan kunnan elinkeinojohtaja Lasse Silván. Yrityskummien tarkoituksena on auttaa nuorta ja yritystä kohtaamaan toisensa. Sompin mukaan yritykset kokevat myös usein TE-palveluihin liittyvän byrokratian varsin haastavaksi. Yrityskummit tulevat apuun myös näissä asioissa, jotta ne eivät nousisi esteeksi nuoren työllistämiselle. He hoitavat myös niin sanotun jälkihuollon, eli ottavat yhteyttä jälkeenpäin ja kysyvät, onko kaikki kunnossa.

Seuraavaksi puheenvuoron sai Tredun yrityskoordinaattori Antti Lyhteilä. Hän esitteli nopeasti ne koulutusalat, joita Tredulla on Kangasalla tarjota opiskelijoille sekä kertoi yrittäjille tarjottavista palveluista, kuten rekrytointi-, esimies- henkiöstö ja täsmä- ja oppisopimuskoulutukset. Lyhteilä painotti myös työssä oppimisen avulla opittavaa ammattia sekä yhdistelmätutkintoja, joiden hän uskoo lisääntyvän uuden ammattikoulun valmistuttua syksyllä 2018 lukion läheisyyteen.

Kangasalan Yrittäjien varapuheenjohtaja Niko Paulanne herätteli paikalla olleita yrittäjiä aloittamalla puheenvuoronsa kysymällä: ”Miten saataisiin aikaan myönteinen kierre? Miten te voisitte palkata vielä yhden työttömän nuoren? Hän kertoi puheenvuorossaan, että Suomi on täynnä hankkeita, joilla voitaisiin tukea nuorten työllistymistä, mutta byrokratia hämmentää usein yrittäjää. Lopuksi hän kertoi hyviä syitä palkata nuori.

– Koska me olemme se yhteiskunta, niin työttömän palkkaaminen on yhteiskunnallinen teko, Paulanne päätti puheenvuoronsa.

Työnvälitystä ja etsivää nuorisotyötä

Tapani Majamäki kävi kertomassa Kangasalla toimivasta Kuusi Oy:stä, joka on Kuohunharjuntiellä toimiva työnvälitysfirma. Heidän tavoitteenaan on työllistää nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä ensin heidän kauttaan tehtävään työhön ja sen jälkeen pedata työntekijöille vakituisia työpaikkoja, kun on aika siirtyä eteenpäin. Majamäki halusi myös painottaa, että nuorten eväät työnhakuun, kuten hyvät käytöstavat ja rohkeus, lähtevät kotoa.

Kangasalan etsivää nuorisotyötä kävivät esittelemässä Timo Pessala ja Sini Palmu. Heidän kohderyhmäänsä ovat 16–29 -vuotiaat nuoret, jotka usein ovat hukassa jollain tavalla. Etsivä nuorisotyö auttaa heitä pääsemään eteenpäin omalla polullaan.

– Mikään elämän teema ei ole vieras, Pessala kiteytti nuorten kanssa tehtävän työn.

Usein etsivään nuorisotyöhön ottavat yhteyttä esimerkiksi vanhemmat, koulu, huolestunut naapuri tai nuori itse ja sitten aletaan miettiä, että mitä tehdään. Polut voivat kestää muutamasta viikosta useampaan vuoteen ja jokaisella nuorella on omansa.

– Nuori saa päättää, missä ensimmäinen kontakti tavataan. Jos nuori haluaa tavata Suoraman Nesteellä, sitten mennään sinne, Palmu totesi ja jatkoi, että keskiviikkoisin on kello 14–16 Nuorten neliössä avoimet ovet ja paikalle voi mennä pyytämään neuvoja tai vaikka vain juomaan kahvit.

Kangasalan kunnan työnsuunnittelija Marjut Silvennoinen, joka toimii Rekola-pajalla, kertoi nuorten kohtaamista haasteista, joita työpajatoiminnassa olevat nuoret kokevat: hakijoita on paljon ja erottuminen on vaikeaa, kokemusta vaaditaan paljon, korttibyrokratia hämmentää ja nuoria pidetään velttoina kännykän näprääjinä, joita he omien sanojensa mukaan eivät ole. 4H- yhdistyksen Vera Kuivasto puolestaan kertoi, että he tarjoavat työpalvelua johon voi ottaa yhteyttä niin nuori kuin työnantajakin. Heidän kohderyhmäänsä ovat 15–18 –vuotiaat, ja joka vuosi työllistyy 40-50 nuorta heidän kauttaan. 4H auttaa työnantajaa palkkausasioissa, vakuutuksissa, perehdytyksessä ja turvavälineissä.

Neonelektronin Heikki Kantola kertoi vielä lopuksi oman kokemuksensa nuoren palkkaamisesta. Hän vastasi päivän polttavaan kysymykseen hyvin yksiselitteisesti.

– Mistäkö nuorille töitä? No yrityksistä.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>