Poliisi: Rikosten kokonaismäärä kasvoi viime vuoteen verrattuna, mutta rikoslakirikoksia tuli vastaan viime vuotta vähemmän

Pienet ylinopeudet nostivat rikosmäärää alkuvuodesta

Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä kasvoi alkuvuonna sekä Pälkäneellä että Kangasalla. Tammikuun alusta kesäkuun loppuun mennessä poliisi sai kirjata Pälkäneellä 549 rikosta, kun viime vuonna vastaavana aikana rikoksia tuli poliisin tietoon 405. Kangasalla poliisi kirjasi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 1758 rikosta viime vuoden 1572 tapauksen sijaan. Molemmissa kunnissa ollaankin palaamassa rikosmäärissä vuoden 2015 tasolle vaisumman viime vuoden jälkeen; Pälkäneellä rikosten kokonaismäärä jäi koko viime vuonna 730:een.

Rikosten kokonaismäärän kasvua selittää liikennerikkomusten – kuten pienten ylinopeuksien ja seuraamuksiltaan pienten tieliikenneonnettomuuksien – määrän tuntuva kasvu. Kangasalla liikennerikkomuksien määrä kasvoi 270 tapauksella ja Pälkäneellä yli 160:lla. Taustalla on poliisin mukaan tehostunut liikenteen automaattivalvonta.

Poliisin toiminnan tehokkuuden mittarina usein käytetty rikoslakirikosten selvitysaste – ilman liikennerikoksia, joissa tekijä on usein tiedossa – kohosi Pälkäneellä alkuvuonna yli 56 prosenttiin. Kangasalla pysyteltiin edellisvuoden alun lukemissa eli noin 50 prosentissa. Näissä rikoksissa tutkinta-aika laski tuntuvasti molempien kuntien alueella.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen selvitystasot olivat paremmat kuin valtakunnallisesti keskimäärin. Silti omaisuusrikoksista vain reilu kolmannes tulee selvitetyksi. Omaisuusrikosten määrä pysyi Pälkäneellä viime vuoden tasolla eli reilussa 60:ssa, mutta Kangasalla niitä tuli poliisin tietoon vajaa 350, joka on noin 13 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Omaisuusrikoksissa näkyy kuitenkin poliisin mukaan se, että maksuvälinepetosten kirjaamiskäytäntö on muuttunut – ulkomailla sattuneita tapauksia ei enää ole kirjattu rikosilmoituksiin, mikä on vähentänyt petoksina tutkittavien tapausten määrää.

Pälkäneellä väkivaltarikosten määrä laski: kesäkuun loppuun mennessä poliisi kirjasi niitä 14 kappaletta eli yhdeksän vähemmän kuin viime vuonna. Sen sijaan Kangasalla väkivaltarikosten määrä, 99 tapausta, harppasi ylöspäin viime vuoden lukuihin verrattuna yli 40 prosenttia.

Kotihälytystehtävien määrä pysyi kutakuinkin samana kuin viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Pälkäneellä poliisi sai kuuden kuukauden aikana kotihälytyskutsun kolmisenkymmentä kertaa ja Kangasalla noin 130 kertaa. Kaikkiaan erilaisia hälytystehtäviä kertyi poliisille Pälkäneellä alkuvuodesta runsaat 400 ja Kangasalla vajaa 2100. Kiireellisimmiksi katsotuissa A-luokan tehtävissä poliisi oli paikalla keskimäärin 9,7 minuutissa. Jos mukaan lasketaan myös B-kiireellisyysluokan tehtävät, ehti poliisi paikalle noin 19,3 minuutissa.

Vastoin maakunnallista kehitystä huumausainerikosten määrä pieneni niin Pälkäneellä kuin Kangasallakin. Rattijuopumuksia tuli alkuvuodesta poliisin tietoon vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna sekä Pälkäneellä että Kangasalla.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?