Kaavat: Esittely- ja keskustelutilaisuus Pentosalissa ensi tiistaina

Kaavat vauhdittavat rakentamista Kuhmalahden rannoille ja kyliin

Kirkonkylän osayleiskaavan kaavakarttaa.

Kangasalan kunnanhallitus on päättänyt panna nähtäville Kuhmalahden rantaosayleiskaavan sekä kirkonkylän ja Pohjan osayleiskaavojen luonnokset. Kaavoilla vauhditetaan loma-asuntorakentamista Kuhmalahden ranta-alueilla sekä omakotitalojen rakentamista kirkonkylälle ja Pohjaan. Kaavojen myötä voidaan loma-asunnot ja omakotitalot rakentaa kaavoissa osoitetuille rakennuspaikoille suoraan rakennusluvalla ilman suunnittelutarveratkaisua tai poikkeuslupaa.

Rantaosayleiskaavan luonnoksessa on noin 70 uutta loma-asunnon rakennuspaikkaa. Lisäksi kaavaluonnoksessa esitetään, että noin 180 loma-asuntotontilla voi olemassa olevan loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaa vakituiseksi, mikäli rakennuspaikka ja rakennus täyttävät määrätyt edellytykset. Kuhmalahden kirkonkylälle esitetään kaavaluonnoksessa 86 uutta omakotitonttia. Näistä 17 sijoittuu Längelmäveden rannan tuntumaan. Pohjaan kaavassa esitetään 56 uutta omakotitonttia.

Uusien rakennuspaikkojen myötä Kuhmalahden kyliä voidaan edistää maaseutuasumisen paikkoina, joissa yhdistyvät maaseutumainen elämäntapa, yhteisöllisyys ja rantojen läheisyys. Kylien ja rantojen uudet asumismahdollisuudet parantavat edellytyksiä säilyttää ja kehittää palveluita kirkonkylällä ja Pohjassa. Runsas loma-asutus tukee myös muun muassa rakentamisen ja kiinteistönhuollon palvelujen kehittämistä. Lisäksi Kuhmalahden sijainti kaupunkiseudun tuntumassa parantaa mahdollisuuksia muun muassa luonto- ja maaseutumatkailun kehittämiseen.

Kuhmalahden yleiskaavat ovat mukana myös maa- ja metsätalousministeriön hankkeessa, jossa kartoitetaan yleiskaavojen vaikutuksia metsätalouden harjoittamiseen ja pilotoidaan toimintamalleja, joiden avulla metsätalous voidaan ottaa huomioon nykyistä paremmin kaavoituksessa.

Kunnan kaavoitus järjestää alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille kaavojen esittely- ja keskustelutilaisuuden tiistaina 15.8. kello 13–19.30. Tilaisuus pidetään Kuhmalahden seurakuntatalo Pentosalissa (Lehtitie 1). Kello 13–16.30 pidetään niin sanottu kaavavastaanotto, jolloin kaavoista voi tulla keskustelemaan kaavoittajan kanssa. Kello 17–17.30 ja 18.30–19.00 pidetään kaavojen yleisesittelyt, ja kello 17.30–18.30 keskustellaan kaavojen metsätaloudellisista vaikutuksista.

Kuhmalahden rantaosayleiskaavan sekä kirkonkylän ja Pohjan osayleiskaavojen kaavaluonnokset ovat nähtävillä 14.8.–12.9. Kaava-aineistot ovat nähtävissä teknisessä keskuksessa (Urheilutie 13), Kuhmalahden kirjastossa (Rautajärventie 26) sekä kaavojen nettisivulla www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevia-yl/kuhmalahden-rantaoyk-ja-kirkonky/.

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?