Muuttajat kasvattavat Kostian oppilasmäärää

Kostian koululla uuden lukuvuoden opintonsa aloittaa torstaina viitisentoista oppilasta enemmän kuin vielä keväällä uskottiin.

– Muuttoliike on käynyt kesän aikana vilkkaasti. Laskimme, että uusia oppilaita tulee lähes 20, rehtori Sari Halonen sanoo.

Tulijat mahtuvat hyvin luokkiin, sillä opetusryhmät ovat varsin pieniä. Lisäksi Kostian koulusta on muuttanut jonkin verran oppilaita myös pois.

– Oikeastaan muuttajat nostavat hyvällä tavalla oppilasmäärää, sillä he jakautuvat tasaisesti eri luokka-asteille. Hankalinta on, jos kesän aikana tulee yllättäen paljon samanikäisiä oppilaita. Niinkin on joskus käynyt.

Opettajakunnassa on tapahtunut vain vähän muutoksia. Uusia on vain yksi luokanopettaja ja erityisopettaja.

Sari Halonen uskoo, että syyslukukautta tulee kaikilla kouluilla hallitsemaan Suomi 100 -juhlavuosi.

– Se on iso juttu. Sadan päivän laskeminen suureen itsenäisyysjuhlaan alkaa elokuun lopulla, ja meidänkin on tarkoituksena hankkia jonkinlainen aamukampa. Tänä vuonna joulujuhla jää vääjäämättä pienemmälle huomiolle.

 

Opetussuunnitelma uudistaa koulun arkea

Kostian koululla siirryttiin viime vuonna kertarysäyksellä uuteen opetussuunnitelmaan.

– Siinä oli aikamoinen työmäärä, kun kaikkien oppiaineiden suunnitelmat ja kirjat uusittiin kerralla. Toinen vuosi voi olla jo hieman helpompi, rehtori Sari Halonen sanoo.

Yhteiskoululla eletään parin vuoden ajan rinnakkain vanhan ja uuden opetussuunnitelman aikaa: uudet seiskaluokkalaiset opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan, mutta kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset noudattavat vanhaa OPS:a peruskoulun loppuun saakka.

– Uusi opetussuunnitelma on ensimmäinen, jossa ei puhuta opettamisesta, vaan fokus on oppimisessa. Oppilas ei ole enää objekti, vaan subjekti. Se haastaa myös opettajat kokeilemaan rohkeasti, Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion rehtori Jan Salmi sanoo.

Hän toivoo opettajilta pelirohkeutta silläkin uhalla, että joku voi mennä aivan pieleen.

– Myös opettajat opettelevat uutta opetussuunnitelmaa. Vain taivas on rajana, sillä enää ei oteta kappaletta seitsemän sivulta 14, vaan pyritään havainnointiin, keskusteluun, kokeiluun ja itsearviointiin.

Lukiossa uutta opetussuunnitelmaa noudattavat ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat, mutta abit jatkavat lukion loppuun vanhalla.

Yhteiskoulun ja lukion opettajainhuoneen vahvuuteen liittyy pari uutta kasvoa; joustavan perusopetuksen opettaja sekä matematiikan opettajan viransijainen.

 

 

 

Kostian koulun portilla ruuhkaa, yhteiskoululla pula parkkipaikoista

Koulujen alkaminen näkyy liikenteessä. Onkkaalassa erityisen hankala on Koulutien ja Haanloukkaantien risteys.

– Toiveena olisi, että autolla kouluun tuotavat lapset jätettäisiin torille ja Löytötexin parkkipaikalle. Koulun risteys ja Onkkaalantien ylittävä suojatie käyvät ruuhkaisiksi ja vaarallisiksi, jos taksien ja linja-autojen lisäksi myös saattoliikenne yrittää portille, Kostian koulun rehtori Sari Halonen sanoo.

Yhteiskoulun ja lukion arkeen puolestaan vaikuttaa liikuntahallityömaa koulun nurkalla.

– Ennen kaikkea se tuo pulaa pysäköintipaikoista, vaikka kunnantalon ja kirjaston väliin on tehty pieni parkkitila. Myös hallityömaalla on kaiketi valmistauduttu koulujen alkuun, sillä työt aloitettiin loma-aikana koulun puoleisesta päästä, yhteiskoulun ja lukion rehtori Jan Salmi sanoo.

 

 

 

Lukiolaisia aloittaa 20

Pälkäneen lukiossa aloittaa torstaina 20 uutta opiskelijaa. Edellissyksyinä aloittajia oli hieman enemmän, ja yhteensä opiskelijoita on 77.

Uusista opiskelijoista suuri osa on tyttöjä. Tämä on lukio-opinnoissa tavanomaista, mutta Pälkäneen lukio on ollut viime vuodet poikkeus, sillä tyttöjä ja poikia on ollut suunnilleen saman verran.

Yhteiskoululla perusluokat ovat 17–19 oppilaan kokoisia, ja kaikilla luokka-asteilla on kolme rinnakkaisluokkaa. Lisäksi koululla jatkaa viime vuonna kokeiltu joustava perusopetus. ”Jopo-luokalla” on kymmenen oppilasta, joiden opintoihin kuuluu pienryhmäopetuksen lisäksi työssä oppimista.

Yhteiskoulu on käynyt edellisvuosina läpi monenlaisia remontteja. Nyt sellaisia ei ole tiedossa. Keväällä kuraattorin tiloissa havaittu vesivuoto on kuivattu ja mittausten perusteella kaikki on kunnossa.

Sisätilojen jälkeen on luvassa kohennusta pihalle, sillä kunta sai liikkuva koulu -rahaa, jonka turvin voidaan hankkia välineitä, jotka hyödyttävät päivisin koululaisia ja iltaisin muita käyttäjiä.

 

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>