Selvitys: Vihavuodenkoskella korkea taimentiheys

Kokemäenjoen alueella vielä alkuperäisiä taimenkantoja

Keskimääräinen taimentiheys Längelmäveden ja Hauhon reitin osa-alueella.

Kokemäenjoen vesistöalueelta löytyy edelleen paikallisia taimenkantoja. Niitä on erityisesti säilynyt pohjavesivaikutteisissa puroissa. Kokemäenjoen vesistöalueen taimenkannat ovat kuitenkin edelleen heikkoja. Laji on uhanalainen, ja sen kalastusta on rajoitettu. Huolimatta virtavesikunnostuksista, nousuesteiden poistoista ja pitkään jatkuneista ja laajoista taimenistutuksista taimenkannat eivät ole vielä elpyneet.

Längelmäveden ja Hauhon reitin osa-alueen koealoista 48 prosentilta on saatu taimenia saaliiksi. Koekalastusten perusteella taimenta esiintyy kuudessa Längelmäveteen laskevassa jokivesistössä. Kahdessa Längelmäveteen laskevassa virtavesistöstä taimenta ei ole saatu saaliiksi (Myllyoja ja Äväntäjärven reitti). Roineen, Mallasveden ja Hauhon reitillä on toteutettu vähän sähkökoekalastuksia.  Kukkian alapuolella sijaitsevalla Vihavuodenkoskella taimentiheydet ovat olleet korkeita. Myös Evojoen ja Luutajoen alueella esiintyy elinvoimainen taimenkanta. Längelmäveden alueen virtavesien koealoilla taimenen tiheydet ovat olleet kohtalaisia.

Vastavalmistunut Kokemäenjoen vesistöalueen taimenkantojen tila-arvio antaa kalatalousalueille, osakaskunnille ja kalatalousviranomaisille hyvät lähtökohdat toteuttaa virtavesien ja taimenkantojen hoitotyötä tulevina vuosina. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys tekemä selvitys perustuu kalatalous- ja ympäristöhallinnon rekisteritietoihin.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>