Kangasalan harjualueilla tehdään pohjavesitutkimuksia

Pirkanmaan ELY-keskuksessa on meneillään valtakunnallinen pohjavesialueiden rajaamis- ja luokitushanke. Syyskuun viimeisellä viikolla pohjavesitutkimuksia tehdään Kangasalan Kirkkoharju- Keisarinharjun alueella.

Hankkeen aikana Pirkanmaan ELY-keskus tarkistaa kaikkien Pirkanmaan 160 pohjavesialueen rajojen sijainnin ja luokituksen. Myös 136 poistettua pohjavesialuetta käydään läpi.

Pohjavesialueen rajojen määrittäminen tulee perustua parhaaseen saatavilla olevaan geologiseen tietoon. Paikallisen maaperägeologian tunteminen auttaa pohjavesialueen rajaamisessa. Hankkeeseen liittyen Pirkanmaan ELY-keskus tekee yhteistyössä Kangasalan kunnan kanssa tutkimuksia sekä nykyisillä pohjavesialueilla että pohjavesialueiden ulkopuolisilla harjualueilla. Kangasalan läpi kulkevalta harjujaksolla on kaksi pohjavesialuetta Kirkkoharju B ja C. Harjujaksolta ei ole olemassa kattavaa tietoa muun muassa harjuytimen sijainnista tai laadusta.

Viisi uutta pohjaveden havaintoputkea

Pohjavesitutkimuksissa asennetaan viisi pohjaveden havaintoputkea. Havaintoputket asennetaan kairaamalla. Kairaukset tehdään harjun laelta kallionpintaan saakka, ja havaintoputket asennetaan koko harjujaksolle. Putket asennetaan Kirkkoharju B:lle ja C:lle sekä Kuohunharjulle, Huutijärvelle ja Keisarinharjulle. Kaikki putket asennetaan joko Kangasalan kunnan tai valtion omistamille kiinteistöille. Kaikista kairauksista otetaan ylös maalajihavainnot sekä pohjaveden ja kallion pinnantasot.

Pohjavesiputkista tehdään jatkossa pohjaveden pinnantason sekä laadun seurantaa. Pohjaveden laadun seuranta liittyy vesienhoidon toimeenpanoon. Vesienhoidossa Kirkkoharju B- ja C-pohjavesialueet on luokiteltu selvityskohteiksi ja näistä alueista on liian vähän laadullista tietoa.

Kairaukset syys-lokakuun vaihteessa

Kairaukset aloitetaan ensi maanantaina, ja ne saadaan tehtyä kahden viikon kuluessa. Kairaamisesta, etenkin kolmen metrin kalliovarmistuksen kairaamisesta, lähtee kova ääni. Tällöin kairakoneen lähelle ei kannata tulla ilman kuulosuojaimia. Kairaustulokset ja havainnot pohjaveden pinnantasosta viedään Suomen ympäristökeskuksen avoin data -palveluun.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?