Loma-asunnoiksi muuttaminen etenee

Rakennusjärjestyksen muutos, joka tekee mahdolliseksi loma-asuntojen käyttötarkoituksen muuttamisen vakituisiksi asunnoiksi, lähtee lausuntokierrokselle Kangasalla. Muutosmahdollisuuden on laskettu koskevan yhteensä runsasta kolmeasataa rakennuspaikkaa, jos rakennuspaikka ja asuinrakennus vain täyttävät määritellyt edellytykset.

Käyttötarkoituksen muutosalueet sijoittuvat aiemmin tehdyn edullisuustarkastelun pohjalta Sahalahdelle ja Kuhmalahdelle, joiden alueella ei vielä ole voimassa oikeusvaikutteisia rantaosayleiskaavoja. Sahalahdella käyttötarkoituksen muutosalueet sijoittuisivat Sahalahden keskustan, Pakkalan ja Lahdenkulman ympäristöön Kirkkojärven, Pakkalanjärven, Keljonjärven, Längelmäveden sekä pienten Jauksan, Pietijärven ja Pohjanlahden rannoille. Kuhmalahdella muutosalueet sijoittuisivat kirkonkylän, Pohjan ja Vehkajärven ympäristöön Längelmäveden, Kuhmajärven, Viljunjärven, Pajulanjärven, Vehkajärven sekä pienten Lemojärven ja Vilijärven rannoille.

Teknisessä keskuksessa on arvioitu vakituisen asutuksen lisäävän yritysten asiakkaita, elinvoimaa ja kehittämismahdollisuuksia. Samalla palvelujen säilyminen kylissä vähentää asiointimatkojen tarvetta taajama-alueille. Lisäksi muutos voi vaikuttaa positiivisesti yksityisteiden kunnossapitoon ja turvallisuuden tunteen lisääntymiseen.

Uusien vakituisten asuntojen sijoittumisen hajanaisesti maaseudulle nähdään kuitenkin tuovan kunnalle myös jonkin verran lisäkustannuksia esimerkiksi koulukuljetusten ja hoivapalvelujen järjestämisen kautta. Vaikutusten arviointia varten selvitettiin rantavyöhykkeellä asemakaava-alueen ulkopuolella asuvien ikärakennetta ja määrää. Selvityksen mukaan eläkeläisten osuus ranta-asukkaista on lähes kaksinkertainen ja lasten sekä nuorten osuus noin puolet kunnan keskiarvoon verrattuna.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?