Kiusaaminen jättää ikuiset arvet

Mitä on kiusaaminen? Miten se vaikuttaa nuoriin ja nuorten tulevaisuuteen?

Vaikka monet julkisuuden henkilöt ovat olleet mukana kiusaamisen vastaisissa kampanjoissa, selviä merkkejä kiusaamisen vähenemisestä ei ole näkynyt nuorten keskuudessa tai yksilöiden koulukäyttäytymisessä.

Nuorille on hoettu jo vuosia, että kiusaaminen on väärin. Olettavatko esimerkiksi opettajat, että ilman konkreettista puuttumista, pelkällä ongelman tiedostamisella, saadaan kiusaaminen loppumaan?

Usein on helppo kiusata jotakuta ulkonäöstä, tekemisistä tai liikkeistä. Kiusaaminen voi olla esimerkiksi jostakin sellaisesta piirteestä pilkkaamista, jota uhri häpeää ja yrittää muokata tai piilottaa. Myös ihmisen herkkyys on yleinen silmätikuksi joutumisen syy. Joskus herkkyyttä peitellään aggressiivisuudella tai omiin maailmoihin vetäytymisellä.

Kiusaaminen jättää kiusattuun ikuiset arvet, jotka heijastuvat vaikkapa nuoren koulupanostukseen tai myöhemmällä iällä työpaikkakäyttäytymiseen. Ihminen voi kokea kiusaamisen seurauksena etäisyyttä muihin ihmisiin ja pelkoa luoda kontakteja uusiin tuttavuuksiin. Pelosta ja epävarmuudesta voi tulla haamuja, joista on vaikea päästä eroon ja jotka haittaavat koko elämää.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on tehnyt vuonna 2017 artikkelin, jossa kerrotaan, miten kiusaaminen näkyy aikuisiällä. Artikkeliin on listattu muun muassa itsearvostuksen aleneminen ja sosiaalisten tilanteiden välttely. Kiusaaminen voi johtaa jopa päihteiden käyttöön, aggressiiviseen käyttäytymiseen seurustelusuhteissa ja rikollisuuteen.

 

Tytöt kertoivat enemmän kiusaamisesta

Teimme koulussamme tänä syksynä kiusaamiskyselyn, jonka tavoitteena oli saada tietoa koulussa tapahtuvasta kiusaamisesta ja sen määrästä. Kyselyt tehtiin yläastelaisille ja lukiolaisille.

Kyselyn mukaan kiusaajista ja kiusatuista suurin osa on tyttöjä, mikä ei sinänsä tietona hetkauta, koska perinteisesti ajatellaan, etteivät pojat halua avautua omista kokemuksistaan. Vastaajien mukaan kiusaamista on sekä henkistä ja että fyysistä.

Kyselyssä pyydettiin oppilaita ja opiskelijoita pohtimaan keinoja, joilla kiusaaminen saataisiin loppumaan. Ehdotuksia tuli laidasta laitaan: esimerkiksi ryhmätyötuntien pitäminen, kiusaamisesta seuraavat rangaistukset, oppilaiden käytöksen tarkkaileminen sekä kiusaajien kanssa keskusteleminen.

 

Kiusaajalla voi olla ongelmia

Kuinka monta kertaa ihmisen mieli kestää torjuntaa, paheksuntaa tai jopa fyysistä väkivaltaa? Kiusaamiselle altistuva henkilö voi saada jopa alkavan mielialahäiriön, joka voi tilanteiden pahentuessa paisua esimerkiksi vakavaksi itsetuhoisuudeksi.

Usein kiusaamisen syy löytyy kiusaajasta itsestään, koska kiusaajalla itsellään voi olla ongelmia omassa itsetunnossaan tai omakuvassaan.

Kerttu Syväpää ja Dina Salmi

 

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>