Viihtyisyyttä ja turvallisuutta selviteltiin oppilaiden esseiden kautta: Tutkimuksen tehnyt Eija Syrjäläinen toivoo kouluista tehtävän lisää vastaavanlaisia tutkimuksia

Anna Tapion koulusta tehtiin tutkimus

Erittäin hyvää ruokaa, hyvä ja yhteisöllinen ilmapiiri sekä tasokasta opetusta. Näin kuvaillaan Anna Tapion koulua hiljattain valmistuneen laadullisen tapaustutkimuksen aineiston valossa.

– Kaiken kaikkiaan koulusta piirtyi hyvin positiivinen kuva. Pään, käden ja sydämen sivistys näkyy koulun arjessa, tiivistää tutkimuksen tehnyt emeritaprofessori Eija Syrjäläinen.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Anna Tapion koulun oppilaiden, opettajien, asuntolavalvojien ja oppilaanohjaajan näkemyksiä ja kokemuksia koulun arjesta – erityisesti kouluhyvinvoinnin ja turvallisuuden näkökohdista. Pääpaino oli oppilaiden näkemyksissä ja kokemuksissa; tutkimusta varten Syrjäläinen keräsi koulun oppilailta yli 300 kouluaikana kirjoitettua esseetä, joita hän kehuu hyvin tehdyiksi.

– Niiden mukaan asuntolaelämä auttaa vastuunkantoon ja itsenäistymiseen. Lisäksi oman arjen kotona näkee ikään kuin eri silmin. Oppilaat tulevat hyvin erilaisista oloista, ja erilaisuutta opitaan hyväksymään.

Oppilaat nostivat esiin esimerkiksi asuntolan vanhuuden mukanaan tuomat tekniset ongelmat. Näihin onkin Syrjäläisen tietojen mukaan jo puututtu.

Kunnallisen yläkoulun ja Anna Tapion koulun yhdistämistä ei ole koettu ongelmaksi, mutta toisaalta koulua kotoa käyvien ja koululla asuvien on vaikea saavuttaa yhdessä yhtä suurta yhteisöllisyyttä kuin sisäoppilaitoksessa asuvien keskenään.

Opettajat olivat saatujen vastausten perusteella työhönsä sitoutuneita ja toimivat opettajan roolin lisäksi tavallaan muun muassa isänä, mummina, sairaanhoitajana ja poliisina. Sijaisten saaminen on kuitenkin hankalaa, ja opetusharjoittelun käynnistymistä koululla on toivottu.

 

Lisääkin saisi tutkia

Luopioisissa asuva Syrjäläinen on aiemminkin tehnyt kouluihin liittyviä tutkimuksia, ja osaltaan tähän on vaikuttanut luokanopettajan ja aineopettajan pätevyys sekä niiden tiimoilta jäänyt kiinnostus koulujen arkeen.

Anna Tapion koulusta tutkimuksia ei aiemmin ole tehty, ja oppilaiden itse kirjoittamat esseet kouluviihtyvyydestä ja -turvallisuudesta ovat aineistona valitettavan harvoin. Syrjäläisen mielestä tutkimuksia pitäisikin sekä tehdä että hyödyntää nykyistä enemmän.

– Tällaista tutkimusta tehdään älyttömän vähän, koska tuottavuus ja tehokkuus on viety yliopistoissa niin äärimmilleen. Näkisin tästä hyötyä kuitenkin esimerkiksi jo ihan opettajankoulutuksessa, joka alkaa teoreettisuudessaan olla liian kaukana koulujen arjesta.

 

Anna Tapion koulu

- Aitoossa sijaitseva noin 300 oppilaan sisäoppilaitos, jossa suoritetaan perusopetuksen yläkoulun vuosiluokat 7–9 sekä matkailu-, ravitsemus- ja talousalan ammatillisia opintoja.

- Suurin osa oppilaista asuu kouluviikon oppilasasuntuloissa ja ruokailee viisi kertaa päivässä.  Oppilaat tulevat lähes 80:sta eri kunnasta.

- Koulun omaisuus on säätiöity. Säätiö vastaa koulun omaisuuden hoidosta ja johtaa koulua perusopetuslain ja -asetuksen sekä vahvistetun ohjesäännön mukaisesti.

Yksi kommentti

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?