Pirkanmaan Yrittäjät: Uusi puheenjohtaja Janne Vuorinen uskoo 80-vuotiaan aluejärjestön tulevaisuuteen

”Maakuntavaltuustot tarvitsevat yrittäjien osaamista”

Janne Vuorinen aloittaa vuodenvaihteessa Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtajana.

80 vuotta täyttävä Pirkanmaan Yrittäjät ry saa puheenjohtajakseen tammikuun alussa tamperelaisen kuljetusalan yrittäjän ja hallitusammattilaisen Janne Vuorisen, 51. Pitkän ja monipuolisen uran yrittäjäjärjestössä tehnyt mies aikoo aktivoida yrittäjiä ehdokkaiksi historiallisiin maakuntavaaleihin, joissa kansalaiset valitsevat ensimmäistä kertaa maakuntavaltuustot. Vuorinen haluaa tiivistää yrittäjäkenttää ja lisätä sen yhteisvoimaa sitouttamalla pirkanmaalaiset yrittäjät järjestönsä jäseniksi.

Pirkanmaan Yrittäjät on jäsenmäärältään maamme suurin yrittäjien aluejärjestö. Uutena puheenjohtajana vuodenvaihteessa aloittava tamperelaisen MP-Kuljetus Ky:n toimitusjohtaja Janne Vuorinen ottaa 9 500-jäsenisen aluejärjestön vetovastuun historiallisella hetkellä.

Pirkanmaan Yrittäjät täyttää ensi vuonna 80 vuotta ja Suomi valmistautuu kaikkien aikojen ensimmäisiin maakuntavaaleihin, jotka tämänhetkisen tiedon mukaan pidetään ensi lokakuussa. Janne Vuorisen mielestä yrittäjäehdokkaiden on rynnistettävä kantamaan vastuuta myös maakuntavaltuustoihin.

– Aluejärjestöllämme on paljon kyntämätöntä työsarkaa, vaikka olemmekin tehneet paljon. Meidän on esimerkiksi onnistuttava tekemään työmme näkyväksi, jotta maakunnan yrittäjät tunnistavat järjestäytymisen merkityksen. Pirkanmaan Yrittäjien voima kumpuaa suuresta jäsenmäärästä. Tulevaisuudessa yrittäjillä on paljon haasteita muun muassa edunvalvonnassa, jotta yrittäjien asemaa ja yrittämisen edellytyksiä voidaan kehittää, puheenjohtaja kiteyttää.

– Paikallisen sopimisen edistäminen on konkreettinen esimerkki tavoitteistamme, Vuorinen tarkentaa.

Keulamies korostaa, että yrittäjäjärjestö on poliittisesti sitoutumaton.

– Meillä on nyt erittäin myönteisiä ja rohkaisevia kokemuksia siitä, kun yrittäjät ovat lähteneet aktiivisesti mukaan kunnalliseen päätöksentekoon. Vuosien työ on kantanut hedelmää, kun eri puolueiden listoilta kunnallisvaltuustoihin pyrkineet ja päässeet luottamushenkilöt ovat antaneet osaamistaan kuntayhteisöjen hyväksi. Yrittäjävaltuutetut ovat tuoneet päätöksentekoon etenkin talousvastuuta, Janne Vuorinen sanoo.

– Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus nivoutuu tiukasti maakuntahallintoon. Yrittäjäjärjestö on ollut aktiivinen jo vuosien ajan eli koko sotevalmistelun pyöriessä eteenpäin. Nyt kannustamme maakuntamme yrittäjiä lähtemään mukaan ensimmäisiin maakuntavaaleihin ja lunastamaan paikkoja maakuntavaltuustosta, hän painottaa.

 

Arvostus saatava konkretiaksi

Yhteiskuntamme vannoo yrittäjyyden nimiin ja pitää yrittäjiä kansakunnan peruspilareina.

Janne Vuorisen mukaan yleinen yrittäjyyden arvostus on kohonnut kohisten.

– Yrittäjien arvostus on juuri nyt korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin. Mutta silti huomaan monesti, että yrittäjät saavat arvostusta juhlapuheissa, mutta arvostus ei aina näy konkreettisina tekoina, Vuorinen harmittelee.

Puheenjohtaja odottaa vauhtia esimerkiksi yrittäjiä koskevien työmarkkinakysymyksien ratkaisemiseen.

– Meidän olisi ymmärrettävä, että muun muassa Suomessa käytössä olevat palkanmuodostukseen vaikuttavat perusteet ovat kansainvälisestikin vertailtuina erittäin takapajuiset. Lyhyesti sanottuna meidän olisi päästävä pois jäykkyydestämme. Työehtojen 2000-luvulle saattaminen on merkittävä kansallinen haasteemme, hän teroittaa.

– Suomalainen verotusjärjestelmä huutaa remonttia. Moni yrittäjä kipuilee poukkoilevan verotuspolitiikan kurimuksessa. Elinkeinoelämä tarvitsee ennustettavuutta toimintansa suunnittelemiseksi. Nykyisessä epävarmassa tilanteessa moni yrittäjä jättää investoinnit tekemättä, Vuorinen tietää.

– Lainsäätäjän on huolehdittava siitä, etteivät yrittäjiksi heittäytyvät ja yrittäjinä toimivat tipahda sosiaaliturvan suhteen kuoppaan. Tällä hetkellä yrittäjien sosiaaliturva on olematon, hän suree.

 

Toiminta näkyväksi

Tampereen kaupunkiseudun menestys säteilee hyvää myös maakunnan raja-alueille, Janne Vuorinen sanoo.

Pirkanmaan Yrittäjät ry elää suuressa muutoksessa.

Janne Vuorisen mukaan aluejärjestö on jo viime vuosina tehnyt tulevaisuuttaan vahvistavia uudistuksia. Hänen mielestään niin valtakunnallinen katto-organisaatio, maakunnallinen järjestö kuin paikallisyhdistyksetkin elävät murrosaikaa.

– Pirkanmaan Yrittäjien on toimijana oltava tulevaisuudessa nykyistä ketterämpi reagoimaan eri asioihin. Meidän kaikkien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden on oltava hereillä ja tartuttava ripeästi kulloinkin eteemme tuleviin asioihin, puheenjohtaja linjaa.

Vuorinen painottaa järjestön viestinnän elintärkeää merkitystä.

– Tiedottamisemme on oltava nykyistä runsaampaa ja oikea-aikaisempaa. Taitomme viestittää ajankohtaiset ja merkittävät asiat yhdistää organisaatiomme tuhansiin jäseniimme, hän uskoo.

Yhdistykset potevat jäsenkatoa. Janne Vuorisen mukaan yrittäjäjärjestön on tehtävä koko toimintansa näkyväksi, jotta jokainen jäsenyrittäjä tietää, mitä kaikkea paikallisyhdistys, aluejärjestö ja katto-organisaatio todellisuudessa tekevät.

Janne Vuorinen nimeää Pirkanmaan Yrittäjien lähivuosien toiminnan painopisteeksi nimenomaan viestinnän.

– Järjestömme ei ole osannut avata asioita riittävästi. Liian moni yrittäjä kysyy edelleenkin: ’Mitä minä saan yrittäjäjärjestöltä’.

 

Maakunta ansaitsee ministerin

– Maan hallituksen tekemiä päätöksiä pohtiessa tulee joskus mieleeni, ettei valtioneuvostossa ole yhtään pirkanmaalaista ministeriä. Pirkanmaa ja Tampereen kaupunkiseutu ovat kuitenkin valtakunnan kehityksen airueita, Janne Vuorinen tykittää.

Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtaja näkee, että voimakkaalla kasvu-uralla olevan maakunnan asiat tulisivat oikealla painolla kuulluiksi, jos maan hallituksessa vaikuttaisi pirkanmaalainen poliitikko.

Vuorinen pitää erittäin onnistuneena uutta yhteydenpitotapaa, jossa Pirkanmaan Yrittäjien ja Tampereen Kauppakamarin johtohenkilöt käyvät noin kerran kuukaudessa tapaamassa Helsingissä 19 pirkanmaalaista parlamentaarikkoa.

Pirkanmaan Yrittäjillä on lisäksi omista riveistä nimetty yhteyshenkilö jokaiselle kansanedustajalle.

– Saamme äänemme hyvin lainsäätäjien kuultavaksi.

Janne Vuorinen arvostaa sitä, että eri tahojen päättäjät kunnioittavat yrittäjäjärjestön mielipiteitä.

– Pirkanmaan Yrittäjiltä kysytään paljon lausuntoja erilaisiin asioihin. Järjestömme näkemys on tärkeä koko yhteiskunnan kehittämisessä. Kantojamme arvostetaan varmasti siksi, että perustelemme hyvin tarkasti näkemyksemme. Esimerkiksi, jos ehdotamme taloudellisia ponnistuksia, otamme samalla selkeästi kantaa rahoituskeinoihin. Emme vain täytä erilaisia toiveiden tynnyreitä.

 

Koko maakunta huomioon

Maakunnallista yrittäjäjärjestöä nyt luotsaamaan ryhtyvä Janne Vuorinen on vakuuttunut siitä, että koko Pirkanmaa on tavalla tai toisella tulevaisuuden aluetta Suomessa.

– Kun maakuntahallinto käynnistyy ja Pirkanmaan maakunta vakiinnuttaa jalansijansa, Pirkanmaa on entistäkin tiiviimmin yksi kokonaisuus. Toivon edelleen, ettei uusi päätöksenteon taso lisää byrokratiaa, puheenjohtaja näkee.

Vuorinen on vakuuttunut siitä, että Pirkanmaan eri puolilla ymmärretään Tampereen kaupunkiseudun menestyksen säteilevän hyvää myös maakunnan raja-alueille.

– Koko Pirkanmaan etu on esimerkiksi se, että saamme mahdollisimman pian lisäraiteen Tampereen ja Helsingin välille.

– Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittäminen on ratkaisevan tärkeä asia. Tampereen kaupunkiseutu ja koko maakuntamme vahvistavat kansainvälistä imagoamme ja vetovoimaamme, kun lentoyhteydet ovat kunnossa, puheenjohtaja teroittaa.

Janne Vuorinen aloittaa vuodenvaihteessa Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtajana.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.