Oppisopimuskoulutus: Lähes 40 Pälkäneellä ja Kangasalla työskentelevää lähihoitajaa päivitti kuntoutusosaamistaan

Tavoitteena ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen

Kouluttautujat viettivät yhteistä valmistumisjuhlaa 15. joulukuuta.

Ikäihmisten toimintakyvyn säilymistä on lähdetty tukemaan Kangasalla ja Pälkäneellä tarmokkaasti.  Kangasalan kunta järjesti lähihoitajille kuntoutuksen osaamisalan opinnot oppisopimuskoulutuksena Tredun kanssa. Vakituisessa palvelussuhteessa toimiville lähihoitajille tarjottiin mahdollisuutta suorittaa opinnot oman työn ohessa. Mahdollisuuteen tarttui lähes 40 lähihoitajaa, jotka työskentelevät eri yksiköissä Pälkäneellä ja Kangasalla.

– Osaamisen vahvistaminen on avaintekijä, jolla voimme taata paremmin oikea-aikaisen ja laadukkaan hoivatyön, jossa huomioidaan entistä enemmän ikäihmisen toimintakyky ja siihen liittyvät muutokset, Kangasalan kunnan vanhustyön johtaja Mia Kannisto painottaa.

Koulutus järjestettiin oppisopimuskoulutuksena, joka oli mahdollista suorittaa vuodessa. Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto, jossa ammattitaidon hankkiminen tapahtuu suurelta osin työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Lisäksi koulutus sisälsi tietopuolisia opintoja 12 päivää oppilaitoksessa.

Opiskelijat valmistuivat 15. joulukuuta. Suurin osa koulutuksen suorittaneista lähihoitajista työskentelee kunnan vanhuspalveluissa. Osa on töissä terveyskeskussairaalan sairaalaosastolla ja muutama Jalmarin Kodossa.

– Pidän erittäin hyvänä asiana, että koulutuksen saaneet lähihoitajat toimivat eri työpisteissä. Tällä tavoin saamme todennäköisesti vielä suuremman hyödyn, koska hyvä kuntouttava eli toimintakykyä ylläpitävä hoivatyö on se, joka lisää ikäihmisten hoidon ja hoivan palveluketjussa hyvinvointia ja tuottavuutta, Kannisto miettii.

Toimintamalli on todettu kaikin puolin hyväksi, ja kunnan vanhuspalvelujen aloittikin kolmas oppisopimuskoulutus viime lokakuussa. Moni opiskelija koki hyötyneensä erityisesti siitä, että pääsi koulutuksen aikana vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia muissa yksiköissä työskentelevien lähihoitajien kanssa. Monet kokivat juuri vertaisoppimisen ja vertaistuen antavan paljon eväitä omaan työhön myös jatkossa.

 

Paula Kartano.

Potilas tekee mahdollisimman paljon itse

”Työskentelen lähihoitajana Kangasalan terveyskeskussairaalan kuntoutustiimissä. Osastollemme tulee aivoverenkiertohäiriöistä kärsiviä ja ortopedisia potilaita, ja myös muita potilasryhmiä, mikäli tilaa vain on. Huonekohtaisena hoitajana vastaan 4–5 potilaasta päivittäin. Osastolla tehdään moniammatillista työtä: lääkäreiden ja hoitajien lisäksi meillä työskentelee sosiaalityöntekijä, kotiutushoitaja, ravitsemusterapeutti, puheterapeutti, toimintaterapeutti ja kolme fysioterapeuttia. Lähihoitajat tekevät osastolla monipuolista työtä: autamme potilaita päivittäisissä rutiineissa ja ohjaamme heitä lääkäreiden ja terapeuttien määräämien hoito-ohjeiden toteuttamisessa. Huonekohtainen hoitaja myös kotiuttaa, on yhteydessä kotihoitoon, omaisiin, erikoissairaanhoitoon ja kirjaa potilastietojärjestelmään asiat.

Potilaille pidetään tarvittaessa kuntoutuspalavereja ja hoitoneuvotteluja. Kuntoutus alkaa heti potilaan saapuessa osastolle, ja siinä vahvistetaan olemassa olevaa toimintakykyä, jonka ympärille rakennetaan toimiva kokonaisuus.

Koulutus antoi minulle uusia eväitä etenkin ergonomiaan, varsinkin oman kehon käyttöön potilaita auttaessa. Oivalsin, että kuntoutus vaatii aikaa. Kun potilas tekee itse, eivätkä hoitajat kiirehdi tarpeettomasti heti häntä auttamaan, kaikki hyötyvät. Kuntouttava työtapa vaatiikin mielestäni ennen kaikkea tarpeeksi aikaa olla potilaan kanssa. Toivottavasti resursseja tähän riittää jatkossakin, sillä kuntouttava työ maksaa takuuvarmasti itsensä takaisin. ”

Paula Kartano, terveyskeskussairaalan kuntoutustiimi

 

 

Timo Rautava työpaikallaan Kukkiakodossa.

Perushoidon ohella voi ohjata pienimuotoista jumppaa

”Olen työskennellyt Kukkiakodossa vuodesta 2003 alkaen. Teen työtä Tyynelässä, jossa asuu 17 paljon ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevaa vanhusta. Työtehtäviini kuuluu ennen kaikkea perushoito. Autan asukkaita päivittäisissä toiminnoissa, esimerkiksi syömisessä, pukeutumisessa ja liikkumisessa.

Olemme tehneet Kukkiakodossa jo pitkään töitä kuntouttavan hoitotyön periaatteella, mutta sain kuntoutuskoulutuksesta kuitenkin paljon vinkkejä omaan työhöni. Opiskelu toi samalla työhön lisää mielekkyyttä. Uskallan nyt toteuttaa rohkeammin erilaisia jumppia asukkaiden kanssa. Pienimuotoista käsi- ja jalkajumppaa voi hyvin toteuttaa perushoidon ohessa kaikenkuntoisille asukkaille. Meille tulee nykyisin myös intervallipotilaita Harjutuulen lopetettua toimintansa. Myös näiden hoitojaksolle tulevien potilaiden kanssa kuntouttava työote on todella tärkeää.

Timo Rautava, Kukkiakoto, Tyynelä

 

 

Päivi Mäkinen.

Aktivointia voi tehdä monella tavalla kotioloissa

”Työskentelen kotihoidossa Luopioisten tiimissä. Työhöni kuuluu kotona asuvien ikäihmisten auttaminen niissä päivittäisissä toiminnoissa, joihin he tarvitsevat apua. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi perushoito, ravitsemus, hygienia, lääkitys ja injektioiden antaminen.

Koulutus antoi hyvän lisän oman ammattitaidon kehittämiseen. Lähipäivät olivat antoisia, kun asioista pääsi keskustelemaan yhdessä muiden kanssa. Opin lisää erilaisista kuntouttavista toiminnoista, joita vanhus voi tehdä ohjattuna tai itsenäisesti kotioloissa. Koulutus toi myös lisänäkemystä vanhusten aktivointiin ylipäätään. Mitä enemmän ikäihminen tekee itse, sitä parempi toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta.”

Päivi Mäkinen, kotihoito, Luopioisten tiimi

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.