Lahdentien suunnitelmat loppusuoralla

Jo 1990-luvulla seudun kiertoliittymäpioneeriksi noussut Kangasala on saamassa koko joukon uusia ”liikenneympyröitä” Lahdentien nelikaistaiseksi leventämisen yhteydessä. Kiertoliittymät ollaan tuomassa Lahdentien liittymärampeille niin Vatialassa, Ranta-Koivistossa kuin Lentolassakin, jossa eritasoliittymä aiotaan rakentaa kokonaan uusiksi. Ranta-Koivistossa ja Vatialassa Lahdentien liittymiä entrataan nykyisten pohjalta, kuten myös ilman kiertoliittymiä säilyvien keskustan ja Huutijärven liittymiä.

Juuri kiertoliittymät mietityttävät Heikki Kerppilää, joka polkupyörän selässä tiiviisti viihtyvänä miettii Ely-keskuksen esittämiä ratkaisuja kevyen liikenteen näkökulmasta. Vaikka kiertoliittymien pitäisikin olla autoilijoille sujuva sekä kävelijöille ja pyöräilijöille turvallinen ratkaisu, Kerppilä tietää kokemuksesta, että pyöräilijä saattaa jäädä helposti autoilijalta huomaamatta – ja väistämättä.

Kesäpälkäneläinen Heikki Kerppilä kehuu Kangasalan ja Tampereen välistä tieosuutta polkupyöräilijän näkökulmasta hyväksi – muutamaa pientä epäloogista kohtaa lukuun ottamatta.

– Ulostulon tulisi olla muodoltaan sellainen, että autoilija joutuu selkeästi kääntymään. Samalla kuitenkin sitten pitää miettiä, miten isot kuljetusrekat mahtuvat ajamaan niistä läpi, hän pyörittelee ja raapustaa paperille havainnollistavia luonnoksia.

Kiertoliittymien lisäksi Kerppilää askarruttaa, mihin kohtaan moottoriliikennetie tulevaisuudessa loppuisi – ja mitä reittejä pitkin pyöräilijän tulisi sitten kulkea.

 

Melusuojaa luonnolle ja ihmisille

Suurin huoli kaupunkilaisilla ei kuitenkaan liity kiertoliittymiin vaan Lahdentien melusuojauksiin. Ely-keskuksen tammikuussa pitämässä yleisötilaisuudessa esiin noussut näkökulma on olennainen: Kangasalan kaupunki laskeskelee asukasmääränsä kasvavan tulevina vuosina useilla tuhansilla, ja merkittävä osa kasvusta ollaan ohjaamassa Lahdentien tuntumaan nauhataajamaan ja Lamminrahkaan.

Liikenneturvallisuudeltaan ja sujuvuudeltaan kehnoksi katsotun Lahdentien leventäminen on ollut puheissa jo jonkin aikaa. Liikennemäärien on arvioitu nousevan 25 vuodessa esimerkiksi Vatialan kohdalla nykyisestä 15 000 ajoneuvosta noin 24 000 ajoneuvoon vuorokaudessa.

Nyt suunnittelupöydällä oleva ratkaisu käsittää tien leventämisen nelikaistaiseksi Tampereen Alasjärven ja Kangasalan Huutijärven välisellä tieosuudella. Kapean nelikaistaisen tien ja kaiteellisen keskikaistan kokonaisleveys olisi 19 metriä. Muun muassa eritasoliittymien uusimisen sisältävän tiehankkeen kustannusarvio on noin 80 miljoonaa euroa; hankkeen yleissuunnitelma on valmistumassa alkukeväästä, mutta toteuttamisaikataulusta ei rahoituksen puuttumisen vuoksi ole tietoa.

Omana irrallisena hankkeenaan etenevän Lamminrahkan eritasoliittymän rakennustyöt on määrä aloittaa lähellä Tampereen rajaa jo ensi syksynä ja saada valmiiksi ensi vuonna. Liittymä on tarpeen, jotta uuden asuinalueen rakennustyöt saadaan käyntiin. Loppusuoralla olevassa tiesuunnittelussa pyritään huomioimaan myös mahdollinen raitiotieyhteys Lamminrahkaan.

Lentolaan kaavaillut uudet liittymäjärjestelyt Lahdentielle poikkeavat melkoisesti nykyisestä. Tulevalle Kehä 2 -tielle Hervannan suuntaan on laadittu vielä oma erillinen kiertoliittymänsä.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?