Lamminrahkan asemakaavalla haetaan eläväisyyttä ja kaupunkimaisuutta

Näkymä Lamminrahkan keskustasta. Kuva: Arkkitehdit MY

Lamminrahkan eteläosan, Lahdentien alueen ja sen eteläpuolisen Lemetyn alueen asemakaavaluonnokset ovat valmistuneet. Kaavojen luonnokset ovat nähtävillä 12.2. – 13.3. Ojalan ja Lamminrahkan kokonaisuus on yksi Tampereen seudun merkittävimmistä uusista asuin- ja työpaikka-alueista. Nyt esillä on Kangasalan kaupungin puoleisen Lamminrahkan ensimmäinen laaja asemakaavaluonnos, jossa alueen eteläosassa on keskustan lisäksi yritys- ja asuntokortteleita. Yritystontteja kaavassa on runsaasti näkyvällä paikalla Lahdentien varressa.

Rakentamisen tapa on Lamminrahkan keskustassa kaupunkimaista. Keskuspuiston, torin ja pääkadun ympärille sijoittuu koulukeskus, kaupat, palvelut ja erilaisia asumismahdollisuuksia. Alueen kohtauspaikaksi suunniteltuun koulukeskukseen sijoittuu koulun lisäksi päiväkoti, ja tiloja varataan yhteiseen käyttöön eri toimijoille. Keskustassa mittakaava on viihtyisä ja lähiympäristö kävelyyn houkutteleva. Suunnittelussa merkittävänä lähtökohtana on ollut joukkoliikenne, bussit ja raitiotie, sekä laadukkaat kävely- ja pyöräilyreitit. Myös viereiset metsäalueet kannustavat liikkumaan. Viheralueilla on huomioitu hulevesien hallinta, liito-oravat, ulkoilureitit sekä koulun tontin viereiset liikuntapaikat.

Asumisvaihtoehtoja on tarjolla Mossin puistokadun varrelta kerrostalosta, pienkerrostalosta puiston laidalta, kaupunkipientaloista ja omakotitaloista yhteisöllisissä kortteleissa. Uudenlaisissa asumisen ratkaisuissa tavoitellaan sekä tuettua että kovan rahan asuntotuotantoa. Asuntoja osoitetaan samoihin kortteleihin työpaikkojen ja markettien kanssa. Asemakaavan asukasmääräksi arvioidaan 4 400 asukasta. Kokonaisuudessaan Lamminrahkan alueesta tavoitellaan 8 000 asukkaan aluetta. Asemakaavaehdotukset laaditaan todennäköisesti osa-alueittain ja alue toteutuu vaiheittain. Ensimmäiset tontit luovutetaan Lamminrahkasta arviolta vuonna 2022. Tampereen ja Kangasalan yhteistyö jatkuu tiiviinä Ojalan ja Lamminrahkan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kaavaluonnos Lemettyyn, vaihtoehto 2. Kuva: Kangasalan kaupunki

Kaavaluonnos Lemettyyn, vaihtoehto 1. Kuva: Kangasalan kaupunki

Lemetyn asemakaavassa yritystontteja ja asumista

Lemetyn alueelle suunnitellaan keskitehokasta asutusta, Lahdentien varteen työpaikkarakentamista ja varausta uudelle katuyhteydelle Vatialasta Mannakorventietä Lahdentielle ja sen yli Lamminrahkan alueelle. Nykyinen rakentamaton, luonnontilainen metsäinen alue valtatie 12:n varressa muuttuu toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi, ja suunnittelualueen eteläosaan suunnitellaan asuntokortteleita.

Mannakorventie, joka lähtee Vatialasta kohti Lamminrahkan eritasoliittymää, muodostaa alueen halki etelästä pohjoiseen suuntautuvan pääkadun. Mannakorventieltä erkanevat katuyhteydet luoteeseen ja itään. Näiden katuyhteyksien ja valtatien välissä on korttelialueita yritystoiminnalle. Itään esitetty katuyhteys muodostaa suunnittelualueen kaakkoisosaan asuntokatulenkin, jonka varrella on tehokkuudeltaan ja massoittelultaan erilaisia asuntokorttelialueita. Mannakorventien varteen sijoittuvat lisäksi päiväkodin ja asuin- ja liiketilojen korttelialueet.

Valmisteluvaiheessa on laadittu kaksi vaihtoehtoa VE1 ja VE2. Luonnosvaihtoehdot eroavat toisistaan lähinnä liikenneratkaisun osalta siten, että VE1 rakentuu olemassa olevasta asutuksesta erillisen liikenneverkon varaan kun taas VE2:ssa on esitetty uutta asutusta olemassa olevien asuntoalueiden yhteyteen. Ratkaisu lisää jonkin verran liikennettä nykyisille asuntoalueille.

Eritasoliittymän tiesuunnittelu käynnissä

Pirkanmaan ELY-keskus teettää Lamminrahkan uuden eritasoliittymän tiesuunnitelman yhteistyössä Kangasalan ja Tampereen kaupunkien kanssa. Tiesuunnitelma valmistuu helmikuun aikana. Tavoitteena on käynnistää hanke tämän vuoden loppupuolella. Kangasalan ja Tampereen kaupungit maksavat eritasoliittymän rakennuskustannukset puoliksi.

 

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>