Luopioisten Säästöpankkisäätiö: Apurahoja yrittäjien hyvinvointiin ja Pälkäneen alueen elinvoimaisuuteen

Vireyttä ja yhteistyötä apurahoilla

– Tämän vuoden teemana on selkeästi yrittäjyys, kertoo Luopioisten Säästöpankkisäätiön toimitusjohtaja Mikko Iisakkila apurahan saajista.

Suurin apuraha myönnettiin Uusyrityskeskus Ensimetrille, jonka kanssa Säästöpankkisäätiö aloitti yhteistyön jo viime vuonna.

– Säätiön tarkoituksena on taloudellisen toiminnan edistäminen, ja yhteistyö Ensimetrin asiantuntijoiden kanssa auttaa saamaan uusia elinkelpoisia yrityksiä alueelle.  Näin yhteistyö edesauttaa säätiön tavoitteita, kuvailee Iisakkila toimintaa Ensimetrin kanssa.

Myönnetyt 6000 euroa Ensimetri käyttää yrittäjyystilaisuuksiin. Jo viime vuonna esiteltiin yrittäjyyden monipuolisuutta yksityishenkilöille Pälkäneellä ja Luopioisissa. Nykyään yrittäjyyttä ei nähdä pelkästään oman yrityksen perustamisen kautta vaan esimerkiksi kevytyrittäjyys, franchising ja osuuskunnat mahdollistavat työllistymisen yrittäjämäisesti ilman omaa yritystä.

– Tänä vuonna mietimme yhdessä yritysten kanssa, millaiset tilaisuudet palvelisivat alueen yrittäjiä. Syksyllä sitten alamme toteutetaan niitä, kertoo Ensimetrin kehittämispäällikkö Kaj Heiniö tulevista yrittäjyystilaisuuksista.

 

Tavoitteena yrittäjien hyvinvointi

Pälkäneen ja Luopioisten yrittäjäyhdistysten hyvinvointihankkeelle myönnettiin 3500 euroa apurahaa.  Hankkeen tarkoitus on alueen yrittäjien hyvinvoinnin parantaminen ja työkyvyn vahvistaminen. Lisäksi hankkeella pyritään Pälkäneen ja Luopioisten yrittäjäyhdistysten yhteistyön tiivistämiseen.

Suuri osa hankkeen rahoituksesta tulee Pirkan helmeltä, mutta nyt saatu apuraha auttaa kattamaan omavastuuosuutta.

– Ollaan erittäin kiitollisia isosta summasta, mikä saatiin, iloitsee yritysyhdistysten yhteinen toiminnanjohtaja Marja-Liisa Suomalainen.

Yrittäjien hyvinvointihanke polkaistaan käyntiin jo kesän aikana. Varsinainen toiminta alkaa syksyllä ja kestää kaksi vuotta.

– Yrittäjiä on monenlaisia, joten tarjonta on myös monipuolinen. Tarkoitus on tarjota yrittäjille jotain ihan muuta kuin arkista puurtamista, kertoo Suomalainen hankkeen taustasta.

Työkykyyn positiivisesti vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa mielekäs toiminta vapaa-ajalla ja yleinen hyvinvoinnista huolehtiminen silloinkin kun töistä on vaikea päästää irti. Hanke keskittyy näihin teemoihin kolmen erityyppisen kerhon avulla.

Liikuntakerhoja järjestetään Onkkaalassa ja Luopioisissa.

– Mikäli innokkaita löytyy, myös kyliin voidaan perustaa esimerkiksi kävelykerhoja, kertoo Suomalainen.

Toinen kerho keskittyy ravintoon ja tarkoituksena on tehdä yhdessä helppoja lounaita, joita voi pakastaa ja ottaa kätevästi töihin mukaan.

– Silloin kun on kiire, ensin nipistetään yöunista ja sitten jätetään lounaat syömättä ja eletään kahvilla, perustelee Marja-Liisa Suomalainen ravintokerhon tärkeyttä.

Kolmantena kerhona toimii kulttuurikerho, joka muun muassa osallistuu kulttuuriretkille sekä järjestää niitä itse. Kerhojen lisäksi hankkeeseen kuuluu mahdollisuus kuntotestiin, jolla tavoitteellisesti liikkuvat voivat seurata omaa kehitystään. Tiedossa on myös hyvän elämän työpaja, jossa vertaistarinoiden ja keskustelun avulla luodaan itselleen tavoitteita, joiden avulla työssä jaksaminen helpottuu.

 

Innovatiivisilla asumisratkaisuilla elinvoimaa

Yksi suurimman apurahan saavista hankkeista on Luopioisten Yrittäjät ry:n Asumisen Kukkia- hanke, jolle myönnettiin 4000 euron apuraha. Luopioisissa toteutetaan innovatiivisia asumisratkaisuja, joiden avulla on tarkoitus tehdä seudusta houkutteleva asuinalue ja kehittää alueen elinkeinoelämää.

– ­­Uudet asukkaat paikkakunnalla luovat uusia mahdollisuuksia toimeentuloon ja taloudellisen toiminnan edistämiseen, perustelee Mikko Iisakkila avustusrahan myöntämistä.

Apurahat kasvavat vuosi vuodelta

Historiansa aikana Luopioisten Säästöpankkisäätiö on jakanut jo 350 000 euroa apurahoja. Tämän vuoden potti 80 000 euroa tuplasi viime vuoden kokonaissumman. Sekä apurahojen hakijoiden määrä että myönnetty rahasumma ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Tänä vuonna hakijoita oli lähes kuusikymmentä, joista apuraha myönnettiin 51 hakijalle.

Vaikka tämän vuoden pääpaino asettui yrittäjyyteen, oli apurahan saajien joukko moninainen. Joukossa oli muun muassa kulttuuria ja urheilua edistäviä toimijoita.

– Hakijoiden joukosta etsittiin tasapainoinen sekoitus. Apurahalla pyritään kannustamaan esimerkiksi vapaaehtoisyötä tekeviä organisaatioita, kertoo Mikko Iisakkila apurahan saajista.

Kaj Heiniö (vasemmalla), Marja-Liisa Suomalainen, Mikko Iisakkila ja Sanna Hämäläinen Säästöpankkisäätiön apurahojen jakotilaisuudessa.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.