Työhyvinvointi: Apuraha antaa vauhtia Anna Toivosen Pro gradu- tutkimukseen

Työilmapiiri vaikuttaa paljon työssä jaksamiseen

Anna Toivonen on erittäin tyytyväinen saatuaan tukea opiskeluidensa loppuunsaattamiseen.

Omat kokemukset työelämässä saivat pälkäneläisen Anna Toivosen kiinnostumaan työhyvinvoinnista. Lastentarhanopettaja on törmännyt työelämässä sekä hyvään että heikkoon johtamiseen.

– Sitä herkästi ajattelee, että noin minäkin haluaisin johtajana toimia tai että noin en missään nimessä itse toimisi, Pälkäneellä asuva Toivonen miettii.

Esimies voikin vaikuttaa monin eri keinoin henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen, ja sitä kautta koko organisaation menestymiseen. Lastentarhanopettajana työskennellyt Toivonen kiinnostui aiheesta siinä määrin, että työhyvinvointi valikoitui hänen tekeillä olevan Pro gradu- työnsä aiheeksi.

– Asianmukainen perehdyttäminen työtehtäviin, oikeudenmukainen palkitsemisjärjestelmä, henkilöstön mukaan ottaminen päätöksentekoon, avoin informaatio ja luottamuksellinen keskusteluyhteys henkilöstön kanssa. Kiinnostus työntekijöiden asioita kohtaan, kannustaminen, rohkaiseminen ja tukeminen sekä arvostuksen osoittaminen, Toivonen luettelee keskeisiä keinoja työhyvinvoinnin edistämiseen.

Työhyvinvoinnin kysymykset ovat nousseet julkiseen keskusteluun 2000–2010-luvuilla samaan aikaan kuin keskustelu työnilosta ja työuupumuksesta on noussut pinnalle. Viime vuosina on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota varsinkin työssä jaksamiseen ja sen tukemiseen. Jaksamisongelmia esiintyy nykyisin sekä nuorilla että vanhemmilla työntekijöillä.

– Työkykyä heikentävät muun muassa erilaiset sairaudet sekä ongelmat työpaikan ilmapiirissä. Huono työilmapiiri vaikuttaa yksilöön ja hänen kokemukseensa työn mielekkyydestä ja työssä jaksamisesta, Toivonen huomauttaa.

Alle 30-vuotiailla yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen on mielenterveysongelmat. Mielenterveydellisiin sairauksiin ajatellaan olevan yhtenä syynä nuoren kokema uupuminen liiallisten suorituspaineiden alla: työelämä on hektistä, resurssit ovat niukat ja kilpailu on kovaa. Hektinen ilmapiiri, kasvava kilpailu ja epävarmuus työsuhteen jatkumisesta voivat luoda yksilölle paineita ja lisätä työstressiä.

– Riskiä työuupumukseen lisää myös organisaation laiminlyövä suhtautuminen työhyvinvointia ja sen kehittämistä kohtaan, Toivonen lisää.

Opiskelujen joustavuus sopii kotiäidille

Tampereen yliopistossa opiskeleva Toivonen etsii parhaillaan graduansa varten työyhteisöjä, joiden työhyvinvointia hän pääsisi tutkimaan. Tutkimuksen teoriaosa alkaa olla jo hyvällä mallilla.

– Täytyy kyllä kehua yliopiston joustavaa opiskelusysteemiä. Pystyn tekemään valtaosan maisterivaiheen opinnoistani verkossa sähköisesti. Vain tenttejä ja joitakin tutkimukseen liittyviä kursseja täytyy käydä istumassa paikan päällä, päivät kotona juuri kaksi vuotta täyttäneen Isla-tyttären kanssa viettävä Toivonen toteaa.

Kandin paperit Toivonen opiskeli Rauman opettajankoulutuslaitoksella. Maisterivaiheen Toivonen tekee Tampereella, missä opintojen suuntaukseksi samalla vaihtui elinikäinen oppiminen ja kasvatus. Tarkkaa tavoiteaikaa gradun valmiiksi saamiselle Toivosella ei ole. Aihe on kuitenkin vienyt sen verran mukanaan, että tuleva työpaikka voi hyvinkin löytyä jostakin muualta kuin päiväkodista.

– Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen kiinnostavat todella paljon. Jokin aika sitten mietin, että työ jossain järjestössä voisi olla minulle sopivin, mutta viime aikoina myös yritysmaailma on alkanut kiinnostaa minua kovasti.

Apua ja kannustusta opintojensa loppuunsaattamiseen Toivonen sai viime perjantaina, kun hänelle myönnettiin Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston myöntämä apuraha.

– Näen apurahan palkintona ahkerasta työstä ja vaivannäöstä. Tosi hienoa, että myös maisterivaiheen opintoja tuetaan tällä tavalla, Toivonen sanoo.

Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto jakoi perjantaisessa vuosijuhlassaan Tampere-talossa vuoden 2018 palkinnon sekä 84 apurahaa yhteensä 1 244 000 euron edestä.

HEI, LÖYSIT KIINNOSTAVAA SISÄLTÖÄ!

Kirjaudu sisään tai luo tunnukset ilmaiseksi.

Fakta

Pälkäneelle ja Kangasalle myönnetyt apurahat:

  • Musiikinopiskelija Sami Perkiö fagotin suuhisten valmistamiseen tarvittavien materiaalien ja nuottien hankintaan, Matti ja Helvi Heikkilän rahastosta 2000 e
  • Pälkäneen Suomalainen Nuija ry videosarjan valmistamiseen ja tapahtuman järjestämiseen osana Pälkäneen Lukutaito 2019 -vuotta, Matti ja Helvi Heikkilän rahastosta 10 000 e
  • Kauppat. yo. Heini Rajala kauppatieteen opintoihin, Matti ja Helvi Heikkilän rahastosta 6 000 e
  • Kasvatust. kand. Anna-Kaisa Toivonen kasvatustieteen maisteriopintoihin ja työhyvinvoinnin toteutumista eri organisaatioissa käsittelevään pro gradu -työhön, Matti ja Helvi Heikkilän rahastosta 6 000 e
  • Maat. ja metsät. yo. Antti-Jussi Toivonen amk-insinöörin lopputyöhön, metsätieteiden yliopisto-opintoihin ja kenttäkurssien matkakustannuksiin, Matti ja Helvi Heikkilän rahastosta 6 000 e
  • Lääket. lis. Hanna Aula, Kangasala, rintasyövän liitännäishoitojen aiheuttamia sydänhaittoja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Elli ja Elvi Oksasen rahastosta 8 000 e
  • Kuvataiteilija Virve Lilja, Kangasala, taiteilijakirjan tuotantokuluihin 4 000 e
  • Fil. maisteri Mikko Oittinen, Kangasala, ohutsuolen epiteelin epigeneettistä säätelyä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Linnea Pirilän rahastosta 20 000 e

 

Tukea lukutaitoaiheisten videoiden tekemiseen

Mari Laesterä ja Marketta Vaismaa perjantaisessa juhlassa Tampere-talolla.

Pälkäneen Suomalainen Nuija ry:lle myönnettiin 10 000 euron suuruinen apuraha Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahastosta. Summalla on tarkoitus tukea neljän videoesityksen tekemistä sekä niihin liittyvän tapahtuman järjestämistä. Projekti on osa Pälkäneen Lukutaito 2019 -vuotta.

Lukutaitoteemaiset videot levitetään mahdollisimman laajasti sosiaalisessa mediassa, jossa liikkuvat myös ne ihmiset, jotka eivät ole erityisesti lukutaidosta ja sen vaikutuksista kiinnostuneita. Laajempaa levitystä haetaan myös muiden medioiden eri kanaviin ja tapahtumiin editoimalla videoista erimittaisia versioita. Videoilla tunnetut vaikuttajat kertovat eri näkökulmista, mitä lukutaito heille merkitsee, ja mitä he ajattelevat sen olevan.

Videoita kuvataan kesän ja alkusyksyn aikana Pälkäneellä ja pääkaupunkiseudulla, ja ne julkistetaan ensi keväänä. Pälkäneen Suomalainen Nuija ry:n järjestämä lukutaitoaiheinen tapahtuma on tarkoitus järjestää elokuussa 2019.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>