Muistinvirkistystä ja vastauksia kysymyksiin

Valtuustoseminaari syksyllä 2017 komensi kunnanhallituksen etsimään sopeutuskeinoja, koska meille esiteltiin uhkaava alijäämä jo kuluvana vuonna. Tähän saakka olemme onnistuneet pitämään kunnan talouden plussalla. Keinoihin ei kuulunut veroprosentti eikä lomautus, koska olemme 1,5 veroprosenttiyksikön päässä maan korkeimmin verottavasta kunnasta, kriisikunta Teuvasta. Tästä huolimatta myöhemmin syksyllä kunnanhallitukselle ja valtuustolle esiteltiin veroprosentin korottamista. Tämä esitys hylättiin yksimielisesti.

Päätettiin jatkaa aitojen sopeutuskeinojen etsimistä. Tämän työn viranhaltijoista koostuva johtoryhmä on tehnytkin – ilmeisen yksimielisesti. Keinot, joiden toteuttamisesta ei ole päätetty, päätetään kesäkuun lopulla. Kuntalaisten kuulemisaikaa jatkettiin ja uskon kuulemisen jo vaikuttaneen tehtävään esitykseen.

Vastaan uudelleen niihin kysymyksiin, joita on eniten esitetty sopeutuskeinoihin liittyen.

 1. Pitikö sopeutukseen ryhtyä liikuntahallin ja Roholan vuoksi?

Ei. Eniten heikentyneeseen ja edelleen heikentyvään tilanteeseen on vaikuttanut valtionosuuden raju supistuminen kahden viime vuoden aikana ja ensi vuonna jatkuva supistuminen. Samaan aikaan verotulot eivät edelleenkään kasva riittävästi ja työntekijöiden palkkaratkaisu heikentää tilannetta entisestään. Kokonaisuudessa puhutaan 2–3 veroprosentin takamatkasta.

 1. Kunta on lopettanut Luopioisten puolen palvelut.

Tämä väite esitetään jatkuvasti ja samalla harmitellaan, kuinka kunnan osien välillä on edelleen raja-aitoja. Kuitenkin vasta viimeinen uuden Pälkäneen veronkorotus ylitti vanhan Luopioisten puolen verotason ennen liitosta. Liitoksen jälkeen kunta on panostanut Luopioisten puolen ikääntyneiden palvelurakennukseen, Onkkaalan puolelta suljetaan vanhainkoti. Luopioisten puolelta ei ole lopetettu yhtään pientä koulua, vanhan Pälkäneen puolelta Salmentaka, Epaala ja Laitikkala.

Lisäksi kunta on täsmäostolla koettanut varmistaa Luopioisten kirkonkylän alueella toimivan yrityksen toiminnan jatkumisen ja panostanut vanhan kunnantalon infraa kahvilatilaksi. Tämä panostus ei johtanut toivottuun tulokseen kunnasta riippumattomista syistä. Kunta on ollut myötämielinen ymmärtääkseni myös ViherKostialassa.

 1. Kunta ei markkinoi

Kunta on käyttänyt kuntamarkkinointiin enemmän varoja kuin ennen. Yhteisesti on sovittu myös kasvaneista henkilöstöpanostuksista. Markkinoinnissa on oltava jotain erityistä, mitä markkinoidaan: on rehellisesti mietittävä, miksi joku ohittaisi työmatka-ajassa Kangasalan ja erityisesti miksi muualla työssä käyvä kasvattaisi matka-aikaa edelleen kunnan itäpuolelta. Pitkän aikajakson tilastot osoittavat, että itäpuolelta on muutettu pois eivätkä yritykset ole löytäneet sinne. Pitää pystyä vastaamaan, miksi hakeutuisikaan – edes Onkkaalaan? Onkkaalan puolella panostus on jatkossa Rohola, jonka käynnistyminen rahoittaisi koko kunnan toimintaa. Luopioisten puolella Rajalanniemeen on kohdistettu erityisiä markkinointiponnistuksia. On oltava edes jotain erityistä – jota on nähty olevan Laitikkalan kylässä, joka itse markkinoi makukylää ja joka jäi henkiin siitä huolimatta, että sieltä lakkautettiin oppilasmäärän vähäisyyden vuoksi koulu.

 1. Kunta ei panosta elinvoimaan.

Elinvoimasta on tullut mielenkiintoinen hokema, jonka tukemattomuuden taakse siirretään kaikki sellainen, mikä harmittaa. Elinvoiman tukemattomuus on valitettavasti pötypuhetta. Pelkästään valokuitu on kunnan kokoon nähden valtava elinvoimahanke, millä tuetaan erityisesti kyliä. Tähän elinvoiman lisäykseen on valitettavan huonosti tartuttu. Liikuntakeskus vastaa kooltaan hyvinkin Tampereen tunnelihanketta asukasluku suhteutettuna. Näin pieni kunta ei pysty panostamaan kaikkialle. En jaksa uskotella edes itselleni, että asia olisi toisin.

 1. Pienten koulujen lakkauttaminen ei ole hyödyttänyt taloudellisesti.

Tämä on väitteistä epä-älyllisimpiä – enkä tällä ota kantaa mielipiteeseeni tulevasta kouluverkosta. Se saattaa hyvinkin jäädä nykyiselleen. Jokainen toivottavasti ymmärtää, että koulujen jossain ajassa tapahtunut lukumäärän puolittuminen ja kuitenkin perusopetuksen kustannuksen kasvaminen ei johda päätelmään, että koulujen lakkauttamisella ei ole saatu säästöjä. Koulut on yhdistelty siellä, mistä lapset ovat muuttaneet pois ja siellä, missä lasten määrä on kasvanut, kustannukset tietenkin kasvavat. On oltava myös edes itselleen rehellinen siinä, että perusopetuksen laatuunkin on panostettu menneinä vuosina. Kun koulu suljetaan, poistuu kiinteistökustannus, usein määräaikaisten opettajien työpanos, kouluun kohdistuva hallintokustannus ja usein esimerkiksi kiertävien opettajien tarve. Koulukyydit todennäköisesti vaativat lisäpanostusta ja pahimmillaan lakkautettava koulu alaskirjataan ja puretaan. Näistä tulee säästöä pienentävä lisäkustannus.

 1. Investointiin käytettävä euromäärä on ihan sama asia kuin käyttötalouden euromäärä.

Kunnan taloudenpidossa tarkastellaan edelleen käyttötalouden tuloslaskelman ali-/ylijäämää ja sen kertymistä taseeseen. Investointiin käytetty rahamäärä vaikuttaa tuloslaskelmaa heikentäen poistona – siis hyvin hitaasti. Investointi maksetaan usein lainana, tämän korko pienentää tulosta. Jos kyse on aidosta investoinnista, sen pitää johtaa yksikkökustannuksen alenemaan tai kasvavaan tulovirtaan – ja parantaa tulosta.

 1. Kunta säästää vanhusten vaipoista.

Ei ainakaan Pälkäneen kunta. Pälkäneen kunnan kaikki sote-palvelut on jo kauan ostettu Kangasalan kaupungilta ja kunnan etua on valvonut aiemmin kunnan edustus – toki vähemmistönä. Nykyiset säästötarpeetkaan eivät johda väitteeseen.

 1. Puheenjohtajisto on loistanut tilaisuuksissa poissaolollaan.

Tämäkään ei taida täysin olla totta. Olen ymmärtänyt, että puheenjohtajistoon kuuluvia on ollut tilaisuuksissa paikalla. Joku jopa molemmissa tilaisuuksissa. Jos – ja kun – piikillä tarkoitettiin minua, niin ihan totta: en ole ollut tilaisuuksissa, jotka on päätetty niin, että en ole päässyt paikalle. Koska tästä vastuunkannosta ei edelleenkään juuri makseta, jouduin hoitamaan sovitut kaksi eteläsavolaista päättäjäryhmää tilaisuuksien aikaan.

 1. Miksi näitä tehdään – jotkut päätöksentekijät nautinnostaan ja muualla asuvat viranhaltijat pahuuttaan?

Siksi, että kuntalain mukaan kunnan talouden on oltava tasapainossa. Samanlaista talouden tasapainotustyötä ovat yksin Pirkanmaalla tehneet tai aloittavat tekemään Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Tampere, Ruovesi, Mänttä-Vilppula, Vesilahti, Akaa, Hämeenkyrö, Urjala ja Punkalaidun. Me olemme tässä takamatkalla. Kunnan taloutta ylläpitää kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Tarkastuslautakuntakaan ei saa ummistaa silmiään epätasapainossa olevalle taloudelle. Jos euroja ei saada pois kulutuksesta, lähes ainoa keino on veronkorotus.

Joku tiesi, että enemmistö on valmis veronkorotukseen – itse käyttäisin harkintaa. Jos joku on muuttamassa Pälkäneelle ja veromme ovat esimerkiksi sen 22,5 – maan maksimi – se on osoitus siitä, että kunta ei pysty pitämään asioistaan – myös palveluistaan huolta. Oman hyvän tilan säilymisen maksattaminen muilla ei ole reilua. Kunnassa asuvalle on varmasti vähemmän merkitystä, maksammeko me kriisikunnan veroprosenttia – kuntaan muuttava valitettavasti katsoo sitä. Veron korotus tuskin maistuu niillekään pienituloisille, jotka maksavat asuntolainaa.

Joskus kannattaa miettiä myös sitä, voisiko hyvin hoidettu kunnan talous jopa kasvattaa elinvoimaa. Mitäpä jos hyvin hoidettu kunta sattuisi houkuttelemaan alueelleen yrityksen, jonka työpaikkojen seurauksena myös haja-asutusalueilla voi elämä jatkua. Jos me emme pysy tasapainossa, emme voi jatkaa eikä meidän pidäkään voida jatkaa itsenäisinä. Vastaanottava kunta hoitaa asian meidän puolestamme. Ei kyydistä mitään erityisen kylmää tule, sillä on turha pelotella, mutta omat ekstrat me joudumme antamaan pois.

 1. Henkilökohtaista.

En ole laatinut Pälkäneen kunnan sopeutuspakettia. Yhtiöni ja minä olemme olleet satojen kuntien työssä mukana kuntien itsensä tilauksesta – myös siellä Suonenjoella. Pälkäneen seurakunnan asioistakaan en vastaa. Pälkäneen seurakunnan lukuja tarkastelin, kun korvauksetta pyydettiin. Yhdellekään seurakunnalle en ole tehnyt saneerauspaketteja, kirkkohallitus on tosin yhtiöömme luottanut tilatessaan meiltä näkemyksen siitä, kuinka seurakuntien jäsenkato vaikuttaa seurakuntien selviytymiseen. On mielenkiintoista katsoa, kuinka äänekkäästi kunnan tasapainoasiaa kritisoivat kirkkovaltuutetut selviävät omasta urakastaan – Pälkäneen seurakunta on lähes kovin kirkollisverottaja jo nyt ja kuuluu tarkkailussa olevien seurakuntien joukkoon. Varsinkin kristityn olisi hyvä muistaa väärän todistuksen lausumisesta lähimmäisestä ja Isä meidän -rukouksen kohtaa anteeksiannosta.

Koetan itse tätä jälkimmäistä aina muistella, kun meitä lakia noudattamaan velvoitettuja päätöksentekijöitä perusteettakin arvostellaan.

Eero Laesterä

Hallintotieteiden tohtori

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Kommentit (4)

 1. Yritystuet kielletty

  Kunta on varmistanut Rambollin toiminnan Luopioisissa, Pälkäneen kunta antaa yritystukea kansainväliselle yritykselle jonka liikevaihto on 1,5 miljardia euroa.

 2. Outi Viitanen

  Pälkäneen kunta myös päätti perustaa edellisenä syksynä työryhmän selvittämään Luopioisten alueen turvallisuutta, asuinviihtyvyyttä ja alueen vetovoimaisuutta kohentavia tekijöitä sekä mahdollisia toteutustapoja. Keväällä 2018 on ollut myös kuntalaiskysely, jolla haluttiin kartoittaa konkreettisia kehittämis- ja parantamismahdollisuuksia sekä turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä Luopioisissa. Työryhmässä on mukana sekä kuntalaisia sekä luottamushenkilöitä ja tekninen johtaja. Työryhmän työ on vielä kesken.

  • Paavo Mustonen

   Jassoo, eikö tuo olekin aika erikoinen työjärjestys, ensin karsitaan loputkin vetovoimasta, ja vasta sen jälkeen selvitetään vetovoimaisuutta. Kannattaa siirtyä suoraan loppulausuntoon. Siitä tulee lyhyt; ei ole.
   Hilden heittelee verkkoja veteen, kepulle ei povata vaalimenestystä, ja on hyvä tietysti julkituoda omaa substanssiosaamistaan synnyinseudulla. Näkökulmasta riippuen ollaan joko yritteliäs tai haaskalla. Voihan jostain joku paikka aueta …

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?