Koulutie ja monta polkua

Suomalainen koulutusjärjestelmä on kriisissä. Näinkin kuulee kärjistettävän, kun puhutaan suomalaisten heikentyneestä menestyksestä kansainvälisissä PISA-tutkimuksissa. Osa suomalaistutkijoista ei näe mielekkäänä arvostella tai mullistaa koko koulutusjärjestelmää saatujen tutkimustulosten perusteella. Siinä, missä ainakin nyky-Yhdysvalloissa luultavasti todettaisiin tutkimus väärin tehdyksi ja epäluotettavaksi, on Suomessa kuitenkin ryhdytty mieluummin tarkastelemaan omaa toimintaa ja kehittämään sitä.

Monissa yhteyksissä ratkaisuksi on nostettu etenkin teknologian aiempaa tehokkaampaa hyödyntämistä, ”digiloikkaa”, mikä ei teknologiauskovaiseksikin mainitussa maassa toki ole yllätys. Erilaisia kehityspolkujakin löytyy: Ranskassa on päätetty kieltää älypuhelimet kouluissa kokonaan. Nähtäväksi jää, pystytäänkö Suomen ja Ranskan lähivuosien PISA-tuloksista päättelemään jotain valitun suunnan toimivuudesta.

Toinen keskeinen muutos aiempaan on opettajan ja oppilaiden roolien muuttuminen. Opettaja antaa oppilaille lisää vastuuta, oppilaat työskentelevät aiempaa enemmän ryhmissä tai itsenäisesti eikä opetus ole sidottu enää luokkahuoneeseen.

Koulutusjärjestelmän muutospaineista huolimatta tällä viikolla koulunkäyntiin suuntaa 714 pälkäneläistä ja 4329 kangasalalaista lasta ja nuorta. Heidänkin joukossaan on niitä, jotka eivät pysty vielä kantamaan vastuuta, saamaan tulosta ryhmätyöhälinässä tai joille tuttu luokka tuttuine rutiineineen on se paras oppimisympäristö. Uusiutuu koulu miten hyvänsä, tuleekin se tehdä kaikkien ehdoilla – ei vain uusien menetelmien innoittamina. Se voi vaatia jopa sen, että kunnianhimoinen opettaja joutuu ottamaan visioissaan taka-askelia.

Remonttien, lakkautusuhkien ja opettajien vaihdosten myötä koulukaan ei pysty tarjoamaan täydellistä pysyvyyttä. Sen sijaan kasvattaa oppilaat kykyjensä mukaan kestämään ja ymmärtämään muutoksia tai saada nämä ymmärtämään vaikkapa nettiajan rajaamisen perustelut ovat sellainen työmaa, johon monissa kodeissa toivotaan heruvan apua myös koulun suunnalta.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.