Kangasalan pohjavesialueiden rajat ja luokat on tarkistettu

Kangasalla on rajattu ja luokiteltu uudelleen pohjavesialueet. Rajausten ja luokitusten tarkistaminen on osa valtakunnallista hanketta, jossa käydään läpi kaikki Suomen pohjavesialueet kunta kerrallaan.

Kangasalla on tulossa yksi pohjavesialueiden rajausmuutos. Rajausmuutoksen myötä uusi Kirkkoharju-Keisarinharjun pohjavesialue tulee ulottumaan Kangasalan keskustan alueelta Kaivannon kanavaan saakka. Rajausmuutos yhdistää nykyiset luokan 2 alueet Kirkkoharju B:n ja C:n sekä aiemmin poistetut Kirkkoharju A ja Keisarinharjun pohjavesialueet uudeksi pohjavesialueeksi.

Kuuleminen Kangasalan pohjavesialueista alkoi keskiviikkona 15. elokuuta ja jatkuu 14. syyskuuta saakka. Kuulemisen aikana kuntalaisilla on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä sekä uutta hydrogeologista tietoa pohjavesialueilta. Kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä Kangasalan kaupunginvirastossa ilmoitustaululla osoitteessa Kunnantie 1. Tausta-aineistona käytetään kaikkia vanhoja tutkimuksia pohjavesialueilta.

Kuulemisasiakirjat löytyvät sähköisinä osoitteessa www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse Pirkanmaan ELY-keskus). Internet-sivuilla on nähtävillä myös kartat muutoksista. Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan joko postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere tai sähköisesti Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi 14.9. kello 16.15 mennessä.

Nähtävillä olon jälkeen ELY-keskus kokoaa kansalaisilta ja lausunnoista saadun palautteen. Palautteen perusteella tehdään tarvittaessa muutokset pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin. Tämän jälkeen pohjavesialueiden tiedot tallennetaan ja päivitetään valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan.

Kuulemisen tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoa pohjavesistä ja niiden merkityksestä yhdyskuntien vedenhankinnalle sekä saada lisätietoa alueellisesta hydrogeologiasta. Pohjavesialueiden rajauksilla on tarkoitus suojella maaperässä olevaa pohjavettä vedenhankintaa varten turvaamalla pohjaveden laatu ja määrä. Sen lisäksi pohjavesialueilla turvataan pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien esiintyminen. Pohjavesialueen rajat perustuvat hydrogeologisiin tietoihin eli esimerkiksi maa- ja kallioperän ominaisuuksiin ja pohjaveden virtaussuuntiin. Pohjavesialueiden luokitus perustuu veden-hankintakäyttöön ja pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien esiintyvyyteen.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?