Lähiruokaa lautasille, kuntien hankintoja pienyrityksille

Maa- ja metsätalousministeriön luoma valtakunnallinen, harvaan asuttua maaseutua koskeva toimintasuunnitelma vuosille 2017-2020 pitää tavoitteenaan maaseudun kehittämistä niin, että siellä on mahdollista asua ja yrittää. Sama tavoite sisältyy myös Kuntaliiton, Pirkanmaan liiton ja Maaseutupolitiikan neuvoston laatimiin maaseutuvaikutusten arvioinnin politiikkasuosituksiin, jotka koskevat tulevaa Pirkanmaan maakuntaa.

Rautajärven kyläseminaarissa maakuntauudistuksen projektipäällikkö Riku Siren avasi kuulijoille sitä, miten valta- ja maakunnalliset toimintasuunnitelmat tukevat maaseudun kylien kehittämistä.

Riku Sirenin puheilla Erkki Kaukonen ja Marjatta Stenius-Kaukonen.

– Onko meillä sotebussi, Riku Siren mietti liittäen kysymyksensä suositukseen palvelujen saatavuuden turvaamisesta joka puolella maakuntaa.

– Terveydenhoitaja voisi pakata varusteensa pakettiautoon ja lähteä pitämään vastaanottoa kylille parina päivänä viikossa jonkun tunnin ajan. Vastaanottopaikkoina voisivat toimia kyläkoulut ja kylätalot. Aina ei tarvitse rakentaa uutta, vaan voidaan hyödyntää jo olemassaolevia rakennuksia, hän visioi.

– Etäyhteys terveydenhuollon henkilöstöön ja paikallinen toimipiste palvelisivat niitä ihmisiä, mitkä asuvat kauempana sairaaloista, Siren linjaa.

 

Kuntien hankinnat pienempiin osiin

Pirkanmaan maakunnan olisi politiikkasuositusten mukaan luotava mekanismi, jonka avulla myös pienyrittäjät ja järjestöt voivat osallistua maakunnan tarjouskilpailuihin ja sitä kautta palvelujen tuottajiksi. Esimerkiksi kuntien hankinnat voitaisiin pilkkoa pienemmiksi osiksi, jolloin pienemmät yritykset pääsisivät niihin käsiksi.

Yleisöstä tulleen kommentin mukaan paikalliset yrittäjät tekevät yleensä vastuullisemmin työnsä kuin kauempaa työhön tulevat yrittäjät jo siksikin, että paikallinen yrittäjä saa pitkään kuulla huonosti tehdystä työstä.

Lähitorimalli, palveluneuvojaverkosto avaisivat myös kolmannen sektorin toimijoille väylän palvelujen tuottajina toimimiseen.

Politiikkasuosituksiin sisältyy myös esitys lähiruoan tehokkaammasta hyödyntämisestä maakunnan ruokapalveluissa.

– Koulun keittiöille paikallista perunaa, Riku Siren tiivisti.

Lähiruoan entistäkin suurempi tarjonta kuntien päiväkodeissa, kouluissa ja hoitolaitoksissa vahvistaisi aluetaloutta, pienentäisi hiilijalanjälkeä ja parantaisi huoltovarmuutta.

 

Asioiden valmistelu demokraattisemmaksi

Tulevissa maakuntien maakuntavaltuustoissa ja -hallituksissa käsiteltäviä asioita ovat mahdollisesti valmistelemassa eri alojen valiokunnat. Riku Siren näkisi valiokuntien toimivan paikallisten asiantuntijoiden vaikutuskanavina, jos valiokuntien istuntoihin voitaisiin kutsua osallistujia vapaamuotoisesti.

– Erityisen tärkeätä paikallisten asiantuntijoiden läsnäolo asioita valmisteltaessa on silloin, kun maakuntavaltuustossa ei ole mukana ketään kunnan omaa edustajaa.

Riku Siren kuvaa tekeillä olevaa sote- ja maakuntauudistusta erittäin isoksi ja vaikeaksi yritysfuusioksi, jossa Pirkanmaalla on mukana 23 kuntaa ja 21 000 työntekijää. Samalla hän näkee uudistuksen sisältävän isoja mahdollisuuksia.

– Saadaan sujuvammat palvelut, tyytyväisemmät ihmiset, maakuntauudistuksen projektipäällikkö uskoo.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.