Valtuustossa nähtiin hallituskokouksen toisinto – Pälkäne nostaa tuloveroprosenttiaan, mutta maltillisemmin kuin esitettiin

Kunnallisveron laskusta ei tarvinnut Pälkäneen kunnanvaltuustossa puhua. Pohdinnassa oli vain, paljonko veroja pitäisi korottaa.

– Ennusteet huomioiden 21,75:n veroprosentillakin jää vielä erittäin raskas tasapainotustarve. Leikkaukset saattavat olla sellaisia, että pitkällä aikavälillä ne eivät ole viisaita uusien asukkaiden houkuttelemisen kannalta, pohti vihreiden Jyri Kankila.

– Mielestäni Pälkäneellä ei ole varaa nostaa veroja vaan meidän on seurattava naapurikuntien kehitystä. Tasapainotukseen tarvitaan myös muita teitä, toppuutteli maltillisemman korotuksen kannalla ollut keskustan Jukka Lindfors.

Molemmille näkemyksille oli tukijansa. Lindforsin kannalla ollut Tom Hirmukallio (sd) näki Pälkäneen menettävän muuttajia liian korkeiden verojen myötä, Kankilaa tukenut Reetta Mathier (vihr) epäili omaa ja muiden valtuutettujen valmiutta tehdä pienemmän korotuksen johdosta tarvittavia järeämpiä säästötoimia.

Linjauksilla oli kunnalle arviolta 225 000 euron ero kertyviin tuloihin. Valtuusto päätyi äänestyksen jälkeen äänin 23–4 pienemmän korotuksen kannalle. Näin ensi vuoden tuloveroprosentiksi määräytyi 21,50.

Verohallinto vaatii kunnilta tulevan vuoden tuloveroprosentin ilmoittamista 17.11. mennessä. Pälkäneellä saatiin lyötyä marraskuun alussa lukkoon ensi vuoden kunnallisveroprosentti, mutta lähivuosien säästöpaketti ja ensi vuoden talousarvio saadaan valtuuston hyväksyttäväksi vasta joulukuussa.

Vilho Nikkanen (vas) laskeskeli pienemmän korotuksen jäävän jo nykytiedoilla liian pieneksi, mutta Timo Ailio (sd) lohdutteli häntä ja muitakin mietteliäitä.

– Ei tässä olla vielä lähelläkään lankun päässä. Katsotaan rauhassa, mitä talouden tasapainotuspaketti tuo tullessaan ja katsotaan ensi vuonna uudestaan, hän rauhoitteli.

Myös kiinteistöveron korotuksista oltiin erimielisiä. Maria Aho (sd) esitti Tom Hirmukallion tukemana, ettei veroa korotettaisi vakituisten asuinrakennusten osalta. Kunnanhallituksessakin kaatunut esitys sai kuitenkin laihahkon vastaanoton, ja 0,03 prosenttiyksikön korotuksesta 0,48 prosenttiin päätettiin äänin 20–7.

Myös yleistä kiinteistöveroprosenttia nostettiin. Se on ensi vuonna 1,10.

 

Liki samoilla näkymillä

Pälkäneläisvaltuutetuille tarjotuissa taloustilanteen näkymissä ei ollut suuria muutoksia edellisiin arvioihin.

– Uskon, että talouden tämänhetkinen tilanne on teillä tiedossa, tiivisti talousjohtaja Merja Vihtiälä pälkäneläisvaltuutetuille.

Kuluva vuosi näyttää päätyvän pakkaselle 1,6 miljoonaa euroa aiemman arvioidun 1,7 miljoonan euron sijasta. Taustalla on ennakoitua heikommalta vaikuttava verotulokehitys, jonka – ja vähän yli – kuitenkin kuittaa sairaanhoitopiiriltä tuleva vajaan 300 000 euron palautus.

Vihtiälän mukaan sairaanhoitopiiristä on vihjattu, että kyseiset ylijäämäpalautukset ovat jäämässä viimeisiksi vähään aikaan, eikä niiden varaan kannata Pälkäneelläkään juuri laskea.

 

Komento takaisin

Marraskuun kokouksessaan valtuusto tarttui muutamiin aiempiin päätöksiinsä.

Valtuustossa kumottiin yksissä tuumin aiemmin tänä vuonna tehdyt päätökset Viirikukon päiväkodin sekä Rautajärven, Laitikkalan, Harjun ja Tuulenpesän ryhmäperhepäiväkotien lakkauttamisesta uuden yksityisen päiväkodin tieltä.

Syynä on se, että kesäkuussa hyväksytty säästöpaketti on paljastunut uusien taloustietojen valossa riittämättömäksi ja kunnassa on käynnistetty uuden tasapainotusohjelman valmistelu. Varhaiskasvatus on tässä tarkoitus käsitellä omana kokonaisuutenaan.

Näiden lisäksi valtuusto päätyi lieventämään elinvoimapalveluille asetettua vuosittaista 45 000 euron säästötavoitetta 30 000 eurolla.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.