Kyläprofiilit työn alle – Pälkäneellä mietittiin keinoja kylien elinvoimaisuuden kehittämiseksi

Kyläilta kokosi valtuustosaliin parisen kymmentä osallistujaa. Kyläiltaa vietettiin viime viikon maanantaina. Kuva: Johanna Veijanen

Pälkäneellä kokoonnuttiin viime viikolla kyläiltaan, jossa mietittiin keinoja kylien elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Valtuustosalissa oli paikalla kaikkiaan parisen kymmentä kuulijaa.

Pälkäneen kunnan strategiassa tuodaan esiin elinvoimaiset kylät, ja talousarviossa on myös varattu rahaa kylien markkinointiin. Markkinoinnin tueksi kylien toivotaan laativan itselleen kyläprofiilit, joissa näkyvät kylien omat erityispiirteet ja vetovoimatekijät. Valtuustosalissa virittäydyttiin suunnittelutyöhön tarinallistamisen keinoin, kun Tarinakoneen Anne Kalliomäki piti paikalla olleille tarinapajaa. Illan aikana kuultiin myös Mediaporras Oy:n Noora Kumpulaisen alustus siitä, mitä kylien markkinoinnin suunnittelussa kannattaa huomioida.

 

 

”On mietittävä, kenelle ylipäätään haluaa olla vetovoimainen”

Miksi päätit lähteä mukaan ”tarinalliseen” kyläiltaan?

Oman työnikin puolesta – olen siis markkinointitoimistoyrittäjä – markkinoinnillinen näkökulma kyliin kiinnosti, ja tietenkin asia koskettaa minua kyläläisenäkin. Olen Laitikkalasta, ja meidänkin kylän viimeinen kunnan palvelu eli ryhmis on lopettamisuhan alla. Halusin nähdä, millä mielellä kunnantalolla kylistä tässä tilanteessa puhutaan.

Mikä illan anti oli?

Paljon tuli uutta tietoa, esimerkiksi Pirkan Helmen puolelta siitä, minkälaista apua heiltä on mahdollista saada kylien kehittämiseen. Kunnan puolelta näkyi selvästi halu tukea kylien omaa markkinointi- ja kehittämistoimintaa, mikä oli tosi mukavaa. Myös mainostoimiston esitys ja tarinallistamistyöpaja antoivat paljon ajateltavaa.

Miten oman kyläsi vetovoimaa voisi tulevaisuudessa kehittää?

Porukalla mietimme tätä, ja hyvä oivallus oli se, että ensin on tiedettävä, kenelle ylipäänsä halutaan olla vetovoimainen. Ovatko ne nykyiset kyläläiset, naapurikyläläiset, mökkiläiset, matkailijat, uudet vakiasukkaat vai ihan jotkut muut? Yleisesti sanoisin, että Laitikkalan Makukylää voisi yhä paremmin nostaa esille. Myös yhteistoimintaa sekä kyläläisten kesken että naapurikylien kanssa kannattaisi syventää.

Anne Kalliomäki esiintymisvuorossa. Kuva: Johanna Veijanen

Mitkä ovat nykypäivän kylien keskeisimmät elinvoimatekijät?

Kyllä se on se kyläläisten yhdessä tekeminen ja positiivisella asenteella eteenpäin meneminen. Tässä yhteydessä on kuitenkin pakko sanoa, että olisi hienoa, jos kunnan ja valtiovallan puolelta ei vietäisi kylistä ihan kaikkia palveluita. Maaseudun asuttuna pito ei vaadi kaupunkilaisten pakottamista maalle tai muuta raflaavaa, mutta jos meille, jotka haluamme asua maalla, annettaisiin edes pieni mahdollisuus asua täällä, olisi se erinomainen asia.

Lumia Huhdanpää-Jais, Laitikkala

 

”Onnistumiset synnyttävät vetovoimaa, joka lisää ideoita ja onnistumisia, jotka taas lisäävät vetovoimaa”

Miksi päätit lähteä mukaan ”tarinalliseen” kyläiltaan? 

Edustin Luopioisten kirkonkylää sekä toisaalta käynnistymässä olevaa Kehittyvät Kukkian Kylät -hanketta, jossa kehitetään Kukkian kylien palveluverkostoa asumisen, logistiikan sekä työn tekemisen näkökulmista. Olemme Kukkian seudun matkailun kehittämishankkeissa olleet aiemminkin mukana tilaisuudessa esiintyneen Anne Kalliomäen tarinatyöpajoissa. Olemme saaneet niistä hyviä kokemuksia. Tämän tiimoilta on syntynyt esimerkiksi ”Kukkian synnyn” tarinarunko.

Mikä illan anti oli?

Esitysten lähtökohta oli kunnan nykyinen markkinointistrategia, tapa markkinoida kuntaa. Toisaalta tuotiin esiin kylien osuus kunnan uudessa kuntastrategiassa. On mielenkiintoista nähdä, miten ja millä tavalla Pälkäneen kunta taipuu ja kykenee kehittämään sekä hyödyntämään kylien vetovoimaa, joka kuitenkin on Pälkäneen kunnan tulevaisuuden kannalta elinehto. Tähän ei luonnollisesti ihan selviä vastauksia tullut, mutta hyvällä tiellä ollaan.

Miten oman kyläsi vetovoimaa voisi tulevaisuudessa kehittää? 

Luopioisten kirkonkylän brändeiksi ovat muodostuneet innovatiivisuus ja aktiivinen sekä toimiva kyläyhteisö. Toimivuus tarkoittaa yksityisten ihmisten, yritysten, yhdistysten sekä kunnan palvelujen hyvää kokonaisuutta. Kylän vetovoima kehittyy toteuttamalla yhdessä pieniä, toisiinsa liittyviä hankkeita, projekteja ja toimenpiteitä. Onnistumiset synnyttävät vetovoimaa, joka lisää ideoita ja onnistumisia, jotka taas lisäävät vetovoimaa, joka taas…

Mitkä ovat nykypäivän kylien keskeisimmät elinvoimatekijät?

Tiiviissä kyläyhteisössä on helppo asua ja toimia. Avaintekijöitä ovat yhteisöllisyys ja tarvittavien palvelujen helppo saatavuus. Luonto, asuinympäristön kaikenlainen puhtaus ja meluttomuus, asuinpaikkojen viehättävyys ja kauneus sekä toimiva infrastuktuuri ovat vetovoimatekijöitä, jotka houkuttelevat uusia asukkaita ja yrittäjiä asumaan kyliin.

Seppo Kääriäinen, Luopioinen

 

 

 

 

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
SHL DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.