Ysitielle luvassa merkittäviä parannustoimenpiteitä – Suinulaan suunnitellaan uutta eritasoliittymää

Ysitien alustavasta tiesuunnitelmasta järjestetään esittelytilaisuus tulevana torstaina Sorilan koulutalolla.

Maan tärkeimpiin poikittaisteihin kuuluvalle valtatie 9:lle laaditaan parhaillaan tiesuunnitelmaa Tampereen Alasjärven ja Kangasalan Suinulan väliselle tiejaksolle. Tavoitteena on parantaa valtatietä siten, että se täyttää tulevaisuudessa uuden pääväylistä ja niiden palvelutasosta annetun asetuksen mukaiset palvelutasotavoitteet.

Ysitie on yksi maan tärkeimmistä itä-länsisuuntaiseen ja pitkämatkaiseen maantiekuljetukseen käytettävistä teistä. Tavaraliikenteen lisäksi tiellä on runsaasti työmatka-, asiointi- ja vapaa-ajan liikennettä.

Suurin osa Tampereen ja Oriveden välisestä tiejaksosta on rakennettu 1970-luvun alkupuolella, eikä se enää vastaa nykyliikenteen tarpeita. Ongelmina ovat etenkin ohitusmahdollisuuksien vähäisyys, kaksikaistaisen tien ruuhkaisuus ja siten heikko liikenneturvallisuus. Myös tasoliittymät ja yksityistieliittymien suuri määrä heikentävät tien liikennöitävyyttä. Tampereen kaupunkiseudun maankäytön voimakas kasvu lisää valtatien liikennettä tulevaisuudessa.

Tavoitteena korkeatasoinen nelikaistatie

Tiesuunnitelmassa Alasjärven ja Käpykankaan välinen tieosuus suunnitellaan 13 kilometrin matkaltaan nelikaistaiseksi, korkealuokkaiseksi väyläksi, jonka nopeustaso on 100 kilometriä tunnissa. Suunnitelmaan sisältyy nykyisten Aitovuoren ja Tarastejärven eritasoliittymien parantaminen sekä uusien eritasoliittymien rakentaminen Tasanteen ja Suinulan kohdille. Parannettavalta tieosuudelta poistetaan kaikki tasoliittymät. Yhteydet valtatielle järjestetään eritasoliittymiin johtavilla rinnakkaistieyhteyksillä. Tasanteen kohdalle suunnitellaan vihersiltaa, joka palvelee virkistyskäyttöä ja mahdollistaa eläinten liikkumisen valtatien yli. Lisäksi tieosuudelle suunnitellaan toimenpiteitä valtatiestä aiheutuvien meluhaittojen pienentämiseksi.

Tavoitteena on turvata valtakunnallisesti keskeisen päätieyhteyden palvelutaso, parantaa tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta ja toimintavarmuutta sekä matka-aikojen ennustettavuutta. Liikenneturvallisuuden osalta tavoitteena on puolittaa liikennekuolemien määrä ja pienentää 25 prosentilla henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määrää.

Tampereella Sorilan koulutalolla (Sorilanraitti 5) järjestetään alustavien tiesuunnitelmien esittelytilaisuus torstaina 13. joulukuuta kello 18. Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?