Minne kouluun Kangasalla vuonna 2030 – kouluverkkosuunnitelma elää tilanteiden muuttuessa

Jos kaikki olisi mennyt suunnitelmien mukaan, Pitkäjärven koulun laajennus olisi nyt valmis, Lamminrahkan koulu nousisi kovaa vauhtia ja Ruutanan päiväkodin peruskorjauskin olisi jo tehtynä. Toisin kuitenkin kävi.

Vuonna 2015 Kangasalla hyväksytty päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma linjasi muutama vuosi sitten näkemyksiä siitä, missä muodossa koulu- ja päiväkotiverkkoa voitaisiin ylläpitää tulevaisuudessa. Tähtäin asetettiin aina vuoteen 2030 asti – joskin tiedossa oli, että moni asia voi muuttua matkan varrella.

– Toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina kohtuullisen nopeasti ja tilojen kunnon osalta osin ennakoimattomastikin, joten moni asia on nyt toisin kuin tässä suunnitelmassa on arvioitu. Esimerkiksi Lamminrahkan koulu ei valmistu vuodeksi 2020 eikä uuteen Treduun mahdu 80 yläkoulun oppilasta, kaupungin hyvinvointijohtaja Kati Halonen toteaa.

Useasta nykyisin käytössä olevasta koulu- ja päiväkotikiinteistöstä on tehty tai tehdään parhaillaan kuntokartoitusta. Kuntoarvion ja sen jälkeen tehtävän kuntotutkimuksen perusteella osa kiinteistöistä on tullut tiensä päähän, ellei lähdetä toteuttamaan mittavaa korjausta tai uudisrakentamista.

– Talousarviossa pyritään ennakoimaan tilanteet, mutta toisinaan tilanne joissakin yksiköissä on ennakoitua heikompi ja määrärahoja on käytettävä eri kohteisiin kuin alkuperäisessä päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmassa on suunniteltu. Silloin osa alkuperäisistä kohteista siirtyy tuleville talousarvion suunnitelmavuosille, Halonen selvittää.

Mutta miten kouluverkkoa sitten oltiin linjaamassa kolme ja puoli vuotta sitten?

 

Kyötikkälän yhtenäiskoulu

Vuonna 2015 päätettiin kuopata jonkin aikaa elänyt ajatus uuden yhtenäiskoulun rakentamisesta Kyötikkälään ja satsata sen sijaan Pitkäjärven, Vatialan ja Suoraman koulujen laajentamiseen.

Vatialan koulun huonokuntoisuus ajoi ohi Pitkäjärven koululle kaavaillusta laajennuksesta, jonne oli tarkoitus sijoittaa myös viidennet ja kuudennet luokat Vatialan koulusta. Laajennustiloihin visioitiin tarvittaessa tilaa myös Suoraman koulun viides- ja kuudesluokkalaisille. Osa Vatialan ja Pitkäjärven koulun oppilaista ajateltiin saatavan Lamminrahkan kouluun vuonna 2020. Vuonna 2015 arvioitiin Suoramalle sijoitettavan uuden ”pienten lasten yksikön” näkevän päivänvalon vuosina 2019–21.

Vuonna 2015 mietittiin Pohjan koulun lakkauttamista vuonna 2021, jolloin 1.–4.-luokkalaiset siirtyisivät uuteen Kuhmalahden kouluun ja 5.–6.luokkalaiset vuonna 2022–23 laajennettavaan Sariolan kouluun. Lisäksi suunnitelmassa arvioitiin Kirkkoharjun koulun tarvitsevan peruskorjausta vuosina 2021–23 ja Tredun uudisrakennuksesta liikenevän lisätilaa noin 80 oppilaalle peruskoulun puolelta.

Eri arvioissaan viime vuosilta kaupunki on varautunut noin 4000 asukkaan väestönkasvuun vuoteen 2025 mennessä ja koululaismäärän kasvuun noin 600 oppilaalla vuoteen 2030 mennessä. Alle kouluikäisten lasten määrän on päiväkotisuunnitelmassa arvioitu kasvavan reilulla kolmellasadalla.

Uusi asutus halutaan ohjata ensisijaisesti keskustaan, Lamminrahkaan, Vatialaan, Suoramalle ja Pikonlinnaan. Etenkin keskustan liepeille halutaan houkutella lapsiperheitä.

 

Vuonna 2030?

Vuoden 2015 tiedoilla päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmassa laskeskeltiin, että alakoulu-, yläkoulu- ja päiväkotipaikat riittäisivät niukasti keskusta-alueella ja Ruutanassa vuonna 2030. Arvioiden mukaan Sahalahdella ja Kuhmalahdella päiväkoti- ja koulupaikkoja on tuolloin vielä hyvin tarjolla, mutta Vatialan ja Suoraman suunnalla vuosi 2030 nähtiin väestö- ja oppilasennusteiden pohjalta hankalana. Ennen Vatialan koulun jo käynnistynyttä uudelleenrakennusprojektia arvioitiin alueella vuonna 2030 olevan paikkatarve noin sadalle yläkouluoppilaalle ja parillesadalle alakouluoppilaalle. Lisäksi vuonna 2015 todettiin, että ilman uusia päiväkotisatsauksia noin 170 lasta olisi vailla hoitopaikkaa vuonna 2030.

Hyvinvointijohtaja Halosen mukaan opetuspalveluissa mietitään juuri muun muassa Pohjan koulun tilannetta, ja varhaiskasvatuksessa on juuri valmistumassa laaja selvitys toiminnan nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista. Näistä tullaan saamaan ajankohtaista aineistoa laajempiin tulevaisuuden linjauksiin. Suunnitelmiin nivoutuu myös Kangasalla laadittu uusien asuinalueiden toteutuksen aikatauluja kokoava Kymppi-ohjelma.

– Suunnitelmia ja selvityksiä on käynnissä, mutta vielä ei ole ehditty linjausvaiheisiin. Tulossa niitä kuitenkin on, hyvinvointijohtaja Halonen sanoo.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?