Lakipalsta

Moottorikelkkailua

Lukija kertoo, että kuluvan talven aikana hän on kiinnittänyt huomiota useasti moottorikelkkailijoihin, joiden ajon tilannenopeus on ollut korkea ja jotka ovat käyttäneet ajoneuvoille tarkoitettuja teitä ajamiseen. Lukija tiedustelee, mitä laki säätää moottorikelkkailusta. Saako moottorikelkalla ajaa yleisillä teillä ja mitä nopeutta tiellä liikuttaessa saa käyttää?

Moottorikelkkailua koskevat yleiset säädökset löytyvät tieliikennelaista, maastoliikennelaista sekä maastoliikenneasetuksesta. Maastoliikennelain mukaan moottorikelkalla saa ajaa 15 vuotta täyttänyt henkilö. Moottorikelkalla ajavan henkilön täytyy osata hallita ajoneuvoa sekä noudattaa olosuhteiden edellyttämään huolellisuutta ja varovaisuutta ajossaan. Lisäksi kelkkailijan täytyy tietää liikennesäännöt.

Alle 15-vuotias kelkkailija saa ajaa kelkalla, mikäli ajo tapahtuu alueella, joka voidaan sulkea ajoharjoittelua varten. On huomattava, että oma pihapiiri, peltoalue taikka ranta-alue ei ole tällainen suljettu alue. Alue täytyy eristää esimerkiksi aidoilla siten, että sinne ei ole pääsyä ulkopuolisella henkilöllä. Moottorikelkalla saa ajaa virallisilla moottorikelkkareiteillä, jääalueilla ja maastossa yleisesti. Moottorikelkkailija voi liikkua vapaasti kysymättä ilman erillistä lupaa moottorikelkkareiteillä ja jääalueilla. Muualla maastossa liikkuminen vaatii aina maanomistajan taikka -haltijan luvan. Lisäksi Metsähallituksen kelkkaurilla tarvitaan Metsähallituksen lupa.

Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Sirpa Leppäkoski vastaa lakipalstalla lukijoiden lainopillisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen sirpa.leppakoski@op.fi.

Pääsääntöisesti moottorikelkalla ei saa liikkua autoille tarkoitetuilla teillä. Mikäli moottorikelkkailureitin eteneminen kuitenkin vaatii tien ylityksen taikka sillan ylityksen, moottorikelkkaa saa tilapäisesti kuljettaa tiellä. Tien käytön edellytyksenä on se, että tien ylittäminen on ollut tarpeellista, koska maastoreitillä liikkuminen on ollut kohtuuttoman vaikeaa ja tien ylittämisellä saadaan kulun kannalta kohtuullisempi reitti. Tietä käytettäessä moottorikelkan tulee pyrkiä käyttämään ensisijaisesti tien auraamatonta osaa. Tiellä liikuttaessa, laki säätää myös kuljettajaa koskevia säädöksiä: Mikäli kelkkaa kuljetetaan tiealueella, ajokorttilain mukaan kelkan kuljettajalla tulee olla vähintään T-luokan ajokortti. T-luokan ajokortti oikeuttaa kuljettajan ajamaan traktoria ja moottorikelkkaa.

Moottorikelkan ajonopeuksista säädetään ajoneuvojen käytöstä tiellä annetussa asetuksessa ja maastoliikenneasetuksessa. Määräysten mukaan moottorikelkan suurin sallittu nopeus maastossa maa-alueella on 60 kilometriä tunnissa ja jääpeitteisellä vesialueella 80 kilometriä tunnissa. Mikäli jääpeitteinen vesialue sijoittuu moottorikelkkareitille, enimmäisnopeus on kuitenkin 60 kilometriä tunnissa. Ajettaessa poikkeustapauksessa ajoneuvoille tarkoitetulla tiellä suurin sallittu ajonopeus on 40 kilometriä tunnissa.

Pääsääntöisesti moottorikelkalla ei saa siis liikkua ajoneuvoille tarkoitetulle tiellä. Tiellä liikkuminen on tieliikennelain mukaan sallittua poikkeustapauksessa, mutta liikkumiselle on oltava peruste: liikkuminen maastossa ja reitin eteneminen toista kautta olisi ollut kohtuuttoman vaikeaa. Tällöin ajonopeus ei saa ylittää 40 km/h. Jos tieliikennelain tai maastoliikenne lain perusteella annettuja säädöksiä rikotaan, voidaan moottorikelkkailija tuomita tieliikennerikkomuksesta tai maastoliikennerikkomuksesta sakkorangaistukseen.

Sirpa Leppäkoski

 

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
SHL DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.