Lakipalsta

Julkinen liikenne

Lukija tiedustelee, kuinka sitovia ovat julkisen liikenteen aikataulut. Voiko julkisen liikenteen toimija joutua vastuuseen siitä, että julkisen liikenteen vuorot eivät ole sujuneet annettujen aikataulujen mukaisesti ja asiakas on tämän vuoksi esimerkiksi myöhästynyt jatkoyhteydestä?

Kuluttajariitalautakunta on käsitellyt lukijan kysymyksen mukaista sopimussuhteesta johtuvaa velvoitetta. Tapauksessa kuluttajan oli tarkoitus matkustaa Helsingin seudulla bussivuorolla töihin. Aikataulun mukaan linjan olisi tullut olla pysäkillä kello 18.11. Kuluttaja olisi ehtinyt töihin myös toisen linjan bussilla, jonka oli tarkoitus olla pysäkillä kello 18.25. Kuluttaja oli ollut pysäkillä ajoissa ja soittanut liikennelaitokselle ja tarkastanut, miksi linjan autot olivat myöhässä. Hänelle oli kerrottu kaiken olevan kunnossa. Kuluttaja oli odottanut pysäkillä 35 minuuttia ja lopulta ottanut taksin ehtiäkseen töihin ajoissa. Kuluttaja vaati liikennelaitosta korvaamaan taksikulut aikataulujen pettämisen vuoksi.

Koska kuluttajariitalautakunnan 29.6.2018 antama tuore ratkaisu koskee vastaavan kaltaista tilannetta kuin lukijan kysymys, käyn vastausta läpi tämän kuluttajariitalautakunnan ratkaisun pohjalta. Kuluttajariitalautakunta on todennut, että joukkoliikenteen matkustajiin voidaan soveltaa samoja vahingonkorvausta koskevia periaatteita kuin muissakin sopimussuhteissa. Näiden periaatteiden mukaan toisen osapuolen on korvattava toiselle tuottamuksellaan aiheuttamansa vahinko ellei vahingon aiheuttaja voi osoittaa, että hän on toiminut huolellisesti. Vahingon kärsijän tulee pyrkiä rajoittamaan vahinkoa. Vahingon aiheuttaja vastaa vain vahingosta, jos vahingon kärsinyt osapuoli ei olisi voinut estää vahingon syntymistä rajoittamistoimenpiteillään.

Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Sirpa Leppäkoski vastaa lakipalstalla lukijoiden lainopillisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen sirpa.leppakoski@op.fi.

Palveluiden tulee sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastata sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Kuluttajariitalautakunta totesi ratkaisussaan, että bussiliikenteessä aikataulut ja niiden mukaisesti kulkeminen ovat osa palvelusopimusta. Jos liikenteenharjoittaja laiminlyö velvollisuutensa ottaa matkustaja kyytiin aikataulutietojen mukaisesti tai jättää vuoron ajamatta, sen on lähtökohtaisesti korvattava matkustajalle tästä aiheutunut vahinko.

Aikataulut annetaan usein arvionvaraisena tai voi sisältää kohtuullisia varaumia. Kuluttajariitalautakunta toteaakin, että matkustajan on varauduttava aikatauluista poikkeamiin varaumien mukaisesti. Jos aikataulujen mukainen liikennöinti viivästyy perustellusta syystä kuten liikenneonnettomuudesta tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä, liikenteenharjoittaja ei vastaa tällaisesta viivästymisestä. Tapauksessa liikennelaitos oli antanut linjojen aikataulut arvionvaraisena. Aikataulut olivat poikenneet arvioista yli 30 minuuttia. Asiasta ei oltu tiedotettu kuluttajaa millään tavalla. Koska asiasta ei oltu tiedotettu kuluttajaa millään tavoin edes hänen soittaessa liikennelaitoksen palvelunumeroon, kuluttajariitalautakunta on pitänyt ymmärrettävänä, että kuluttaja ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla olisi voinut estää vahingon syntymisen. Tällainen toimenpide olisi voinut olla toisen reitin etsiminen päästäkseen haluttuun määränpäähän.

Tapauksessa kuluttajariitalautakunta on katsonut, että liikennelaitos ei ole näyttänyt viivästymisen johtuneet muusta kuin sen puolelta olevasta huolimattomudesta. Tämän vuoksi kuluttajariitalautakunta on suosittanut, että liikennelaitos korvaa kuluttajalle taksimatkasta aiheutuneet matkakulut.

Lukijan kysymykseen liikennöitsijän vastuusta yllä mainittu kuluttajariitalautakunnan ratkaisu antaa hyvän vastauksen: Julkisen liikenteen toimijan ja kuluttajan välille syntyy sopimussuhde ja sopimusrikkomuksesta voi aiheutua vahingonkorvausvastuu. Vastuun muodostuminen on kokonaisharkintaa, johon vaikuttaa yllä mainitun mukaisesti muun muassa poikkeaman syyt (yllättävä este), annetut ennakkotiedot aikatauluista varaumineen, tiedottaminen yllättävistä poikkeamista ja kuluttajan mahdollisuus rajoittaa vahingon määrää etsimällä korvaava liikenneyhteys määränpäähän.

Sirpa Leppäkoski

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
SHL DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.