Nuorten aloitteelle vihreää valoa – pälkäneläisnuorilla on jatkossa mahdollisuus päästä osallistumaan opetushenkilöstön valintaan

Aloitteen allekirjoittaneet nuoret yhteiskuvassa: Janina Virenius, Lotta Stenberg, Saara Siukola ja Oskari Sievola. – Hienoa, että nuorten tekemä aloite otetaan vakavasti ja että se sai kannatusta, Sievola tuumii. – Hyvältä tuntuu, vahvistavat Stenberg ja Virenius.

Pälkäneläisnuorilla on jatkossa mahdollisuus päästä vaikuttamaan uusien opettajien ja opetushenkilöstön valintaan. Nuorten Ääni -ryhmän aloite asiasta sai sivistyslautakunnassa myönteisen vastaanoton, ja lautakunta esittääkin kunnanhallitukselle, että koulut suosisivat jatkossa toimintatapaa, jossa opetushenkilöstön valinnassa ja haastattelutilanteessa on mukana myös nuorten edustus. Edustaja voi olla koulun oppilaskunnan puheenjohtaja tai muu oppilaskunnan nimeämä henkilö.

– Opettajat voivat käyttäytyä eri tavalla, jos työhaastattelussa on myös nuoria ja paljastaa sen, miten he käyttäytyvät nuorten parissa, aloitteen allekirjoittaneet Saara Siukola, Janina Virenius, Oskari Sievola ja Lotta Stenberg perustelevat.

– Kun haastattelussa on paikalla nuori, hän pystyy omasta ja kavereidensa näkökulmasta sumplimaan, miten hyvin opettaja soveltuu työhön nuorten parissa. Nuoret viettävät koulussa suuren osan ajastaan, joten hyvä vuorovaikutus ja fiilis ovat tärkeitä asioita, nuoret jatkavat.

Aloite on saanut rehtoreilta ja koulunjohtajilta pääosin myönteisen vastaanoton. Nuoret voisivat osallistua rekrytointiprosessin ikätason mukaisella ja yksiköittäin sovellettavalla tavalla. Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion rehtori Jan Salmi sanoo, että oppilaat voisivat osallistua haastattelutilanteeseen esimerkiksi kysymällä opettajaehdokkaalta kysymyksiä sellaisista aiheista, jotka ovat nuoria lähellä. Salmi jatkaa, että idea on hyvä, mutta sen jalkauttaminen arkeen pitäisi tehdä huolella.

– Joskus voi esimerkiksi olla niin, että oppilaiden ja rehtorin näkemykset siitä, millainen on hyvä hakija, eivät välttämättä kohtaa toisiaan.

Aloite ollut vireillä parin vuoden ajan

Pälkäneen kunnan nuorisotyöntekijä Minna Rauas kertoo, että nuorten aloitteen taustalla on parin vuoden takainen asia, jossa oppilaat keräsivät adressia erään opettajan työsuhteen jatkamiseksi. Kyseisessä tapauksessa adressia ei voitu lakipykälien vuoksi ottaa huomioon, mutta prosessi sai nuoret pohtimaan, miten he voisivat vaikuttaa opetushenkilöstön valintaan.

– Asia oli esillä Nuorten ääni -kokouksissa useampaan kertaan, ja siihen kerättiin kommentteja myös Nuorten Pälkäne -nettisivuilla. Lopullinen aloite muotoiltiin alkuvuodesta ja nyt se vihdoin saatiin eteenpäin, Rauas kertaa.

Kunnan rekrytointi tapahtuu ohjesäännön mukaan niin, että esimies valitsee rekrytointia varten haastatteluryhmän, joka käy saapuneet hakemukset läpi, valitsee haastateltavat ja suorittaa haastattelut. Sivistyslautakunta muistuttaa, että haastattelut ovat luottamuksellisia, joten yksityisyyden suojaan ja salassapitoon liittyvistä asioista tulee huolehtia aina myös jatkossa.

– Sivistyslautakunta keskusteli paljon juuri tästä luottamuksellisesta näkökulmasta tiistaisessa kokouksessaan. Joskus virkavalinta voi olla sellainen, että esille nousee hakijoiden henkilökohtaisia asioita, esimerkiksi mahdollisten soveltuvuustestien tuloksia. Nämä seikat pitää ottaa aina tapauskohtaisesti huomioon. Ja muutenkin tässä on kyseessä siis suositus kouluille, ei päätös sitovasta toimintatavasta, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Rainer Zeitlin toteaa.

 

”Hyvä opettaja on tiukka ja selittää asiat selkeästi”

Aloitteen tekemisen yhteydessä pälkäneläisnuoret ovat miettineet myös sitä, millainen on hyvä opettaja. Pälkäneen yhteiskoulua käyvät Janina Virenius ja Lotta Stenberg ovat yhtä mieltä siitä, että opettajan olisi hyvä olla tiukka mutta silti mukava.

– Olisi hyvä osata selittää asiat selkeästi ja yksinkertaisesti, Virenius ja Stenberg miettivät.

Tampereen lyseon lukiossa opiskeleva Saara Siukola lisää, että opettajan olisi hyvä olla myös kannustava.

– Lukion puolella rentous, auttavaisuus ja oppilaan tukeminen ovat plussaa. Parasta on, kun opettaja ei käsittele oppilasta vain yhtenä oppilaana vaan antaa henkilökohtaisia neuvoja ja tukea opiskeluun. Mielestäni on myös tärkeää, että opettajalla on intohimoa työtään kohtaan, koska silloin opetus on ihan eri tasolla ja saattaa sytyttää oppilaassa erilaisen mielenkiinnon aiheeseen, Siukola miettii.

Siukola kertoo olleensa tyytyväinen lukiossa saamaansa opetukseen: aina on uskaltanut kysyä apua, mikäli sellaista on tarvinnut.

– Ennen matikan yo-kokeita lähetin paniikkiviestin opettajalle ja sen jälkeen hän näytti välituntien ja tuntien aikana, miten jokin tietty lasku lasketaan ja miten laskinta käytetään, vaikka minulla ei enää ollutkaan matikan kursseja, Siukola kiittelee.

 

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.