Uuden yhtenäiskoulun suunnittelu alkaa Kangasalla – yli 900 koululaisen opinahjon pitäisi alkaa nousta suunnittelukilpailun jälkeen jo vuonna 2021

Kangasalan ja Tampereen rajalle nousevan Lamminrahkan alueelle rakennetaan yhteishankkeena yhtenäiskoulu ulkoliikuntapaikkoineen 3.–9.-vuosiluokkien oppilaille. Yhteensä 930 oppilaalle mitoitettu koulu rakennetaan Lamminrahkan keskustaan uuden Mossin puistokadun varteen kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt alkavat keväällä 2021, ja tilat aiotaan saada käyttöön elokuussa 2023. Toisen vaiheen arvioidaan valmistuvan 2027. Oppilasmääriä seurataan alueiden rakentuessa, joten toisen vaiheen aikataulua tarkennetaan sen mukaan.

Asuinalueen oppilasmäärät kasvavat sitä mukaa kun alueet valmistuvat. Ensimmäisessä vaiheessa uuteen kouluun rakennetaan tilat 500:lle 3–6-luokkien oppilaalle ja toisessa vaiheessa 430:lle 7–9-luokkien oppilaalle. Kun yhtenäiskoulu on kokonaisuudessaan valmis, arvioidaan 580 oppilaan olevan Kangasalta ja 350 Tampereelta.

Lamminrahkan koulukeskuksesta tavoitellaan koko uuden asuinalueen kohtauspaikkaa, jota myös yhteisöt, liikuntaseurat ja alueen asukkaat voivat käyttää tiloja kokoontumiseen. Tavoitteena on tilojen tehokas käyttö.

Koulukeskuksen painotuksiksi on suunniteltu liikuntaa ja retkeilyä, joten liikkumisen mahdollisuudet halutaan huomioida hyvin niin sisä- kuin ulkotiloissa. Rakennukseen tulee kolme–neljä kerrosta.

Päätöstä hankkeen rahoitusmallista ei ole vielä tehty. Jos koulukeskus toteutetaan niin sanotulla perinteisellä mallilla, Kangasalan kaupunki toimii sen rakennuttajana. Tampereen kaupunki rahoittaa tällöin rakentamis- ja ylläpitokustannuksista omaa oppilasmääräänsä vastaavan osuuden eli 37,63 prosenttia. Lamminrahkan yhtenäiskoulun toiminnan kustannuksista laaditaan oma erillinen sopimuksensa.

Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 19,44 miljoonaa euroa, josta Tampereen osuus on 7,3 miljoonaa ja Kangasalan 12,14 miljoonaa euroa. Toisen vaiheen kustannusarvio on 10,38 miljoonaa euroa. Tampereen osuus on 3,91 ja Kangasalan osuus on 6,47 miljoonaa euroa. Arvioon sisältyvät kiinteät kalusteet, varusteet ja pihan rakentaminen. Tampere ja Kangasala vastaavat yhdessä huolto-, ylläpito- ja korjauskustannuksista. Toiminnan kustannukset jaetaan kaupunkien kesken todellisten oppilasmäärien mukaan.

Koulun suunnittelusta järjestetään ideakilpailu, jolla kartoitetaan hyviä ideoita ja erilaisia ratkaisumahdollisuuksia jatkosuunnittelun pohjaksi sekä pyritään löytämään hankkeelle pää- ja arkkitehtisuunnittelija. Suunnittelutehtävä on vaativa muun muassa rakentamisen vaiheistuksen vuoksi. Kilpailun kustannusarvio on noin 170 000 euroa.

Tampereen ja Kangasalan kaupungit toteuttavat toisiinsa kiinnittyviä Lamminrahkan ja Ojalan asuin- ja työöpaikka-alueita tiiviissä yhteistyössä. Kangasalan Lamminrahkaan rakennetaan asuntoja noin 8000 asukkaalle, Tampereen puolelle Ojalaan odotetaan noin 4500 asukasta. Ensimmäiset asukkaat muuttavat Lamminrahkaan kaupungin arvion mukaan vuonna 2023.

Kangasalan kaupungin omistuksessa oleva Lamminrahkan alue asemakaavoitetaan useassa osassa. Eteläosan asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä ja asemakaava ollaan hyväksymässä Kangasalan valtuustossa keväällä.

Näkymä Lamminrahkan keskustasta. Kuva: Arkkitehdit MY.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?