Tavase hakee jälleen rakennuslupaa, Pälkäne on pudotettu hakemuksesta pois ja lupaa haetaan vain Kangasalan alueelle

Tavase hakee uutta rakennuslupaa. Kuva KHO:n viime kesäkuun maastokatselmuksesta.

Tekopohjavesilaitos Tavase Oy hakee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta uudelleen rakennuslupaa Vehoniemen-Isokankaan harjualueelle. Lupaa haetaan nyt vain Kangasalan alueelle. Pälkäne on pudotettu tämänhetkisistä lupahakemuksista pois, koska korkein hallinto-oikeus määräsi Pälkäneelle kaavaillun tuotantoalueen osalta voimaan aluehallintoviraston tekemän hylkäävän ympäristölupapäätöksen.

Tavasen uusi hakemus herättää suuttumusta alueen asukkaissa. Vehoniemen ja Raikun kylissä sekä Pälkäneellä onkin herännyt kansalaisliike, joka kerää valtakirjoja rakennuslupahakemusta vastaan. Valtakirjoja kerätään Tavase-hanketta vuosikaudet seuranneelle DI Ari Niemiselle.

Nieminen näkee, että Tavase-hankkeen asiakirjat eivät ole ajantasaisia, sillä niissä ei ole esimerkiksi huomioitu Valkeakosken irtautumisen vaikutusta suunnitelmiin, eikä niitä ole myöskään päivitetty Pälkäneen tuotantoalueen hylkäyspäätöstä vastaaviksi. Vaasan hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus asettivat vaatimuksia, joihin Tavase ei Niemisen mielestä ole reagoinut asianmukaisesti.

– Luvan saamisen pitää perustua tarpeeseen. Jos ELY-keskus yleistä etua valvovana viranomaisena kykenisi toimimaan asiassa objektiivisesti, lopputuloksena olisi luvan hylkääminen tarpeettomana. Tampereella talousveden tarve on vähentynyt, vaikka väkiluku lisääntyy, ja siellä asiakkaat ovat erityisesti tyytyväisiä veden laatuun ja toimitusvarmuuteen, Nieminen toteaa ja jatkaa, että Kangasalla suunnitelma perustuu edelleenkin 1990-luvulla tehtyihin pohjaveden kierrätystutkimuksiin.

– Sen aikaiset imeytysalueet ovat kuitenkin lähes kokonaan muuttuneet. Ensimmäiseksi Tavase aikookin toteuttaa pohjavedenkierrätystutkimukset, joiden perusteella virtausmallinnukset tulee päivittää sekä tarkastaa laitoksen suunnitelmat. Pälkäneellä uudet kokeet johtivat suunnitelman epätoivoiseen muutokseen. Hankkeella on edelleen vastassaan YVA-viranomaisen jo vuonna 2002 toteamat ongelmat. Puutteellisten ja vanhentuneiden tietojen perusteella lupaviranomaisen on mielestäni vaikea asettaa lupamääräyksiä.

Niemisen mukaan lupaviranomaisen tulee myös huomioida, että päätös tukee kaavoituksen toteutumista ja että hankkeen haitat jäävät mahdollisimman vähäiseksi. Nykyinen suunnitelma ei hänen mielestään toteuta näitä tavoitteita.

– Jos hanke etenee Kangasalla, niin toivottavasti ensin tutkimusluvalla ja vasta tutkimustulosten arvioinnin jälkeen laitoksen lupahakemusta alettaisiin käsitellä.

Viimeksi lupaviranomainen totesi hankkeen olevan kokonaisuudessaan Natura-lain vastainen ja hylkäsi siten hankkeen. Lisäksi se kyseenalaisti hankkeen tarpeellisuuden.

– Natura-alueet eivät ole mitenkään menettäneet merkitystään, vaan niiden asettamat rajoitukset tulisivat tehokkaasti estämään suunnitellun toiminnan. Harjun rakenne on edelleenkin sama eikä Tavasen kannalta paremmaksi muutu, Nieminen muistuttaa.

Uskotko, että Pälkäne saa olla rauhassa riippumatta siitä, mitä Kangasalan puolella tapahtuu?

– Tavase jatkaa toimintaansa niin kauan kuin Tampere sitä rahoittaa. Hankkeen perustajat Pirkanmaan liitto ja ELY-keskus antavat tukensa hankkeelle kaikin mahdollisin ja mahdottominkin tavoin kuten tähänkin asti. Toivottavasti Tampereen seudun sekä laitosalueen asukkaiden etu huomioitaisiin jatkossa paremmin ja hanke lopetettaisiin, Nieminen toteaa.

Kuulutus Tavasen rakennuslupahakemuksesta on nähtävillä Kangasalan kaupungin, Pälkäneen kunnan sekä Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla 17. toukokuuta asti.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
SHL DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.