Tavase ei luovuta: yhtiö hakee lähiaikoina uutta toimilupaa myös Pälkäneelle

Tavasen toimitusjohtaja Petri Jokela kertoo, että hanke etenee tällä hetkellä oikein hyvin.

Tavase Oy aikoo hakea lähiaikoina uutta toimilupaa myös Pälkäneen tuotantolaitoksen alueelle. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi viime elokuussa Tavasen luvan Pälkäneellä Keiniänrannan Natura-alueen vuoksi. KHO katsoi, että tekopohjavesihanke heikentää merkittävästi suojelun perusteena olevia luonnonarvoja kyseisellä alueella. KHO myös totesi, että Tavase voi muuttaa suunnitelmaa niin, että luonnonsuojelulain säännökset eivät estä hankkeen toteuttamista.

– Olemme talven aikana valmistelleet uuden suunnitelman Pälkäneellä olevalle tuotantoalueelle. Suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että vaikutukset Keiniänrannan Natura-alueeseen minimoidaan. Tulemmekin aivan lähiaikoina jättämään aluehallintovirastolle tältä osin uuden lupahakemuksen. Sen jälkeen lupahakemuksen käsittely etenee samaan tapaan kuin aluehallintovirastossa jo käsittelyssä olevien Kangasalan kahden tuotantoalueen osalta, Tavase Oy:n toimitusjohtaja Petri Jokela kertoo.

KHO katsoi elokuussa, että Kangasalan alueella tekopohjavesihanke ei heikennä merkittävästi Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueella suojelun perusteena olevia luonnonarvoja.

– Nämä Natura-asiat ovat aiemmin hidastaneet lupa-asian käsittelyä. Nyt tältä osin ei ole ongelmaa. Hanke eteneekin tällä hetkellä erittäin hyvin, Jokela toteaa.

Kangasalan kaupungin alueelle suunniteltuja tuotantoalueita käsittelevä lupahakemus oli julkisesti kuulutettavana 17.4.–17.5. Kuulutusaikana asianomaisilla oli mahdollisuus antaa aluehallintovirastolle lupahakemuksesta lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä. Joillekin tahoille on annettu lisäaikaa lausunnon tai muistutuksen antamiselle. AVI lähettää saadut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet Tavase Oy:lle kirjallista vastinetta varten. Saatuaan Tavasen vastineen aluehallintovirasto harkitsee tarvetta tarkentaville kyselyille asianosaisilta. Sen jälkeen aluehallintovirasto tekee päätöksen vesilain mukaisesta luvasta.

– Meidän käsityksemme mukaan lupapäätös tulisi vielä tämän vuoden aikana, Jokela arvioi.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.