Pälkäneen ympäristökatselmus poikii useita siivouskehotuksia, useammaltakin pihalta löytyi romuajoneuvoja

Pälkäneen kunnan tämänkeväinen ympäristökatselmus poikii useita siivouskehotuksia kiinteistönomistajille. Taajama-alueiden kiinteistöjä tarkastettiin Onkkaalassa, Epaalassa, Myttäälässä, Aitoossa, Luopioisissa ja Rautajärvellä.

– Useampia siivouskehotuksia joudumme varmasti laittamaan. Varsinkin romuajoneuvoja oli jonkin verran pihoilla säilössä ihan maapohjalla, mikä voi aiheuttaa paitsi epäsiisteyttä myös maaperän pilaantumisen vaaraa. Romuajoneuvojen varastointi voi vaatia myös ympäristölupaa, Pälkäneen ympäristönsuojelusihteeri Laura Kokko kertoo.

Katselmus pidettiin keskiviikkona. Eniten huomiota kiinnitettiin taajama-alueiden kiinteistöihin, joilla tarkkailtiin esimerkiksi rakennusten ja pihojen siisteyttä sekä turvallisuutta. Kokko teki katselmuksen yhdessä kunnan rakennustarkastaja Teuvo Kaupin sekä rakennus- ja ympäristöjaoston kanssa.

Huomautus vai kehotus?

Keskiviikkoisen katselmuksen perusteella laitetaan kiinteistöille kehotuksia tai huomautuksia riippuen epäkohtien luonteesta, mutta annettavien kehotusten ja huomautusten tarkka määrä ei toistaiseksi ole tiedossa. Sekä huomautukset että kehotukset lähetetään kiinteistönomistajille kirjeitse.

– Huomautus on näistä kahdesta informatiivisempi, kun taas kehotuksessa on listattu jo selvästi toimenpiteet, joihin tulee ryhtyä, ja toimenpiteille annetaan myös selkeä määräaika, mihin mennessä ne tulee tehdä, Kokko selventää.

Entä jos pihassa on huomautettavaa vielä huomautuksen tai kehotuksen jälkeenkin?

– Yleensä syksyllä pidetään uusintakierros, jossa tarkastetaan huomautuksen tai kehotuksen saaneet kiinteistöt. Jos mitään ei ole tehty, huomautuksen saaneille lähetetään kehotus ja kehotuksen saaneiden asia menee rakennus- ja ympäristöjaoston käsittelyyn, Kokko avaa prosessia.

Jaoksessa kiinteistönomistajille voidaan antaa määräys asian kuntoon laittamisesta. Tapauksia arvioidaan vakavuusasteen mukaan: esimerkiksi ympäristön pilaantumisen uhka on aina vakavampaa kuin pelkkä epäsiisti piha.

– Äärimmäinen toimenpide on uhkasakko, johon voidaan lähteä esimerkiksi tapauksissa, joissa on maaperän tai pohjaveden pilaantumisen uhkaa. Näistä voi joskus tulla pitkiä ja rankkojakin prosesseja, Kokko kertoo.

”Yleinen siisteys” arvioidaan taajamissa ja haja-asutusalueilla hieman eri tavalla. Mitä näkyvämmällä paikalla piha on, sitä tiukemmat ovat myös kriteerit, joilla siisteyttä arvioidaan.

– Ympäristön pilaantumisen uhkaan puututaan toki aina samoilla kriteereillä niin taajamissa kuin haja-asutusalueilla, Kokko kuitenkin lisää.

 

 

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.