Pirkanmaan Ely-keskus tukee vesienhoitohankkeita – Pälkäneen Pitkäjärvelle ja Kangasalan Vesijärvelle avustusta

Pirkanmaan Ely-keskus on myöntänyt tänä vuonna yhteensä noin 196 000 euroa avustusta vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin Pirkanmaalla.

Hakemuksia tuli 23. Avustettavia hankkeita on yhteensä 21 ja ne sijoittuvat eri puolille Pirkanmaata. Ely-keskuksien käytettävissä olevaan avustusmäärärahaan vaikuttavat saapuneiden avustushakemusten määrä, hankkeiden merkittävyys ja niiden kustannukset. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö jakavat määrärahat ELY-keskuksille.

Ympäristöministeriön määrärahoista avustettiin 17 hanketta 133 000 eurolla ja maa- ja metsätalousministeriön osuus oli 4 hanketta ja 63 000 euroa.

– Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä kuormitusta vähentävissä pintavesihankkeissa. Avustusta on myönnetty ensisijaisesti hyvää huonommassa tilassa olevien vesien tilan parantamiseen. Lisäksi avustuksilla on edistetty haja-asutuksen jätevesineuvontaa ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaa, kertoo vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

45 miljoonaa vesien tilan parantamiseen

Ympäristöministeriö on käynnistänyt vesiensuojelun tehostamisohjelman, joka tuo merkittäviä mahdollisuuksia vesiensuojeluun tulevina vuosina.

Eduskunta myönsi vesiensuojelun tehostamiseen kansallisesti merkittävän panostuksen, 15 miljoonaa euroa, vuodelle 2019. Kokonaisuudessaan budjettiriihessä linjattu rahoitus on 45 miljoonaa euroa vuosille 2019–2021.

Ohjelma täydentää muuta vesiensuojelun rahoitusta, kuten EU-varoja, jotka ovat merkittäviä muun muassa maatalouden vesiensuojelussa. Tehostamisohjelman ensimmäinen avustushakukierros vesistöjen kunnostukseen on päättynyt toukokuussa, ja seuraava avustushakukierros alkaa todennäköisesti lokakuussa 2019. Ely-keskus tiedottaa erikseen haun käynnistymisestä.

Pirkanmaan alueella avustettavat hankkeet ja tuen saajat (vuoden 2018 avustushaku):

Seinäjärven kunnostushanke, Paukajoen suun ruoppaus (Virrat), Seinäjärven osakaskunta
Seinäjärven kunnostushanke (Virrat), Seinäjärven osakaskunta
Hulippaan kunnostus vedenkorkeuksia nostamalla (Juupajoki), Hulipasjärven vesiyhteisö
Vesijärven säännöstelyn kehittäminen (Kangasala), Kangasalan Välkkyvä Vesijärvi ry
Mäyhäjärvi, vesikasvien poisto ja vedenlaadun seuranta (Lempäälä), Mäyhäjärven Suojeluyhdistys ry
Salmen ruoppaus Ikaalisten Sipsiön kylässä olevassa Särkijärvessä (Ikaalinen), Särkijärven kalastusseura ry
Rehevien vesialueiden (Vallonjärvi, Vallonjoki, Vanajaselkä) luontokartoitukset (Valkeakoski), Vanajavesisäätiö sr
Aurejärven valuma-alueen kunnostus (Parkano, Ylöjärvi), Yhteinen Aurejärvemme ry
Iso-Savijärven kunnostus (Lempäälä), Iso-Savijärven kunnostusyhdistys ry
Pälkäneen Pitkäjärven kunnostus (Pälkäne), Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry
Jouttenuksen kunnostus (Ruovesi), Jouttenuksen järviketjun suojeluyhdistys ry
Iso-Saksijärven ekologisen tilan parantaminen, vaihe II (Kangasala), Saksalon osakaskunta
Nuutajärven kokonaisvaltainen kunnostushanke, vaihe 1 (Urjala), Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry
Turkimusojan luonnollinen säännöstely (Hämeenkyrö), Hämeenkyrön kunta
Eräjärven Uiherlanlahden kunnostus (Orivesi), Uiherlan osakaskunta
Karhenjärven ja Sauninjärven niitto (Ylöjärvi), Karhejärven Rahaniemenselän hoito ry
Piikkilänjärven kunnostus (Nokia), Kauniaisten osakaskunta
Pirkanmaan haja-apu 2019 –hanke (Pirkanmaa), Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Tampereen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laadinta (Tampere), Tampereen kaupunki ja Tampereen Vesi
Houhajärven ja Sammaljoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laadinta (Sastamala), Sastamalan kaupunki
Maatialanharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelman laadinta (Nokia), Nokian Vesi Oy

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?