Jonotus jopa yli puoli vuotta – Kangasalan perheneuvolan jonojen lyhentämiseksi etsitään ratkaisuja

Perheneuvolan jonot Kangasalla ovat puhuttaneet muun muassa sosiaalisessa mediassa. Sosiaalityön johtaja Kaisa Bragge myöntää tilanteen olevan ongelmallinen. Asialle haetaan parhaillaan ratkaisua, ja muutosta on odotettavissa syksymmällä. Resurssia lisätään määräaikaisesti jonojen purkamiseksi.

Kangaslaan perhenuvolassa kaivattaisiin lisäresursseja. Perheneuvoja Minna Okker sijaistaa tällä hetkellä Kirsi Toikkaa esimiestehtävissä.

– Huomattavaa on, että jo tähän mennessä on palkattu yksi ylimääräinen psykologi. Uutena resurssina perheneuvolassa toimii myös perhetyöntekijä pilottityöntekijänä vuoden loppuun saakka kestävässä kokeilussa, Bragge mainitsee toimenpiteistä.

Uusi perhetyöntekijä on aloittanut työt toukokuussa ja hän on Braggen mukaan vasta luomassa toimintakäytäntöjään. Perheneuvolan omalle perhetyöntekijälle on kuitenkin ollut suuri tilaus ja resurssi on tullut tarpeeseen.

– Perhetyöntekijän läsnäolo perheneuvolan tiimissä lisää moniammatillisuutta ja kokonaisvaltaisuutta perheiden kanssa työskenneltäessä. Perhetyöntekijä on pystynyt aloittamaan nyt kerralla useita asiakkuuksia ja perhetyöntekijän ansiosta perheiden on mahdollista saada ensikontakti perheneuvolaan nopeammin, Bragge kehuu.

Perheneuvolassa korostetaan asiakkaiden kohtaamista ja esimerkiksi yksilöllistä huomioimista. Asiakasuhteet ovat pitkiä ja palvelun jonot eivät siten ole erityisen hyvin verrattavissa esimerkiksi hammaslääkärijonoihin.

Perheneuvojien jonossa on noin 15–20 asiakasta, joko yksittäistä henkilöä tai pariskuntaa. Omien asiakkaidensa lisäksi perheneuvojat ovat mukana myös psykologien asiakastapauksissa.

– Tästä johtuen perheneuvojat eivät voi ottaa jonosta niin usein lisää asiakkaita, koska niitä tulee psykologeilta viikoittaisissa tiimeissä myös perheneuvojien listalle. Kevään ja alkukesän poissaolojen vuoksi perheneuvojat voivat tavata uusia ja jo voimassa olevia asiakkaita vasta elokuusta alkaen, kertoo Kaisa Bragge perheneuvolan tilanteesta.

Perheneuvojia nopeammin liikkuu fysioterapeuttien jono, ja tänä vuonna on aloitettu noin seitsemäkymmentä asiakkuutta. Vaikka asiakkuuksia aloitetaan reippaasti, on jonossa silti 22–26 lasta.

Psykologeja perheneuvolassa on tällä hetkellä ylimääräisen palkkauksen jälkeen neljä. Lisäkädet ovat tarpeen, sillä jonossa on yhteensä 59 asiakasta, ja jonotusaika on yli puoli vuotta. Tilanne on kuitenkin väliaikainen, sillä vasta palkatun psykologin työsopimus on kirjoitettu marraskuun loppuun asti.

– Myös lastenpsykiatrin jono on ollut vuosien ajan pitkä ja kiireettömissä asioissa jonotusaika voi olla kuukausia, kertoo Bragge.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.