Lahdentiestä nelikaistainen – Kangasalan kaupungin lausunnossa nousi esille huoli luonnosta ja melusta

Kangasalan kaupunki antoi Pirkanmaan ELY-keskukselle valtatie 12 parantamissuunnitelmaa koskien. Lausunnossa oli mukana suunnitelmaa vastaan jätettyjä muistutuksia, joihin kaupunki toivoo, että suunnitelman edetessä otetaan huomioita.

Valtatie 12 parantamisessa on kyse tien muuttamisesta nelikaistaiseksi Alasjärvi–huhtijärvi välillä. Lisäksi suunnitelma sisältää eritasoliittymien ja ramppien parantamista. Muun muassa Lamminrahkan eritasoliittymän rakentaminen liittyy osittain tähän projektiin. Suunnittelu on kestänyt jo vuosia, mutta Kangasalan kaupunki esittää, että parannustyöt käynnistetään mahdollisimman ripeästi.

Kaupungin lausuntoon liitetyissä muistutuksissa nousivat esiin niin huoli meluhaitoista kuin luontoalueiden suojelusta. Kangasalan kaupunki esittää, että esiin nostetut seikat tutkitaan huolellisesti. Esimerkiksi Lentolan alikulun hulevesien kuivatus tulee huomioida. Hankkeen vaikutukset Kirkkojärven rantalehtoon on minimoitava ja virkistys- ja luonnonsuojelualueiden melusuojauksen on oltava ohjearvojen mukainen.

Kahdessa muistuksessa nostettiin esiin suunnitelman negatiiviset vaikutukset kiinteistöjen arvoihin sekä niiden myyntiin. Luontoalueista esille nousi Kirkkojärven rannassa sijaitseva lehtoalue, joka on suojeltu. Tämän lisäksi yksi muistutuksen jättäjä teki aloitteen Mäyrävuoren kallioalueen suojelemisesta. Tämä pitäisi myös huomioida tiesuunnitelmassa muun muassa meluvallien suunnittelussa.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
SHL DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.