Lietekaivoja tyhjennetään edelleen jätelain vastaisesti Pirkanmaalla, Pälkäneellä tilanne on erityisen paha

Lietekaivoja tyhjennetään edelleen jätelain vastaisesti Pirkanmaalla, myös Pälkäneellä. Alueellinen jätehuoltolautakunta käsitteli sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennysten seurantaa kokouksessaan kesäkuussa.

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetukset siirtyivät Pirkanmaan Jätehuollon organisoitaviksi vuoden 2017 alusta, minkä jälkeen ainoastaan kunnan lukuun toimivat kuljetusyrittäjät ovat saaneet tyhjentää lietekaivoja. Edelleen kuitenkin myös muut kuin kunnan lukuun toimivat kuljetusyrittäjät tyhjentävät lietekaivoja.

Jätehuoltoviranomainen on seurannut kunnan järjestämään lietekuljetukseen siirtymistä ja lietekaivojen tyhjennysten toteutumista vuosina 2017–2018. Seurantaa on tehty kuntakohtaisesti. Seurannassa on huomattu, että osassa kuntia lietteen tyhjennysmäärät kunnallisessa lietteenkuljetuksessa ovat huomattavasti alhaisemmat kuin aiemmin.

Viime vuonna tilanne alkoi kehittyä parempaan suuntaan, mutta edelleenkin koko alueella esiintyy jätelain vastaista toimintaa. Erityisen ongelmallinen tilanne on Pälkäneen, Parkanon, Sastamalan Suodenniemen ja Mouhijärven alueilla sekä Pohjois-Ylöjärvellä. Toiminta aiheuttaa taloudellista vahinkoa kuntien omistamalle jäteyhtiölle, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle, ja sen sopimusyrityksille.

Alueella aiemmin toimineita kuljetusyrityksiä on tiedotettu moneen kertaan ja useammalta taholta muuttuneista käytännöistä. Ohjeistuksella ja neuvonnalla ei ole kuitenkaan saavutettu toivottuja tuloksia.

Jätehuoltoviranomainen seuraa tilanteen kehittymistä elokuun loppuun saakka kuntakohtaisesti. Jätehuoltoviranomainen myös pyytää kuntien jätevedenpuhdistamoilta tiedot toimijoista, jotka ovat toimittaneet sako- ja umpikaivolietettä käsiteltäväksi puhdistamoille.

Mikäli jätelain vastainen toiminta jatkuu edelleen, asia saatetaan syksyllä ympäristönsuojeluviranomaisen valvonta-asiaksi. Valvontaviranomaisia kyseisessä asiassa ovat Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Valvontaviranomainen voi myös harkita tutkintapyynnön tekemistä poliisille jätelain rikkomisesta.

Pälkäneen tekninen lautakunta käsitteli lietetyhjennysasiaa heinäkuun kokouksessaan. Lautakunta antoi asian tietoon kunnanhallitukselle, ympäristönsuojelusihteerille, rakennus- ja ympäristöjaostolle sekä kunnan vesihuoltolaitokselle.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 8 viikkoa vain 3,90 €.