Sosiaalinen media ja jokapäiväinen elämä – kun jaetaan vain huippuhetkiä, levitetään ympäristöön samalla riittämättömyyden tunnetta

Sosiaalisesta mediasta on tullut merkittävä osa ihmisten elämää.

Meillä kaikilla käytössä oleva sosiaalinen media jakaa paljon erilaisia mielipiteitä suuntaan sekä toiseen. Sosiaalinen media on muuttanut maailmaa paljon ja tulee tulevaisuudessa muuttamaan yhä enemmän. Sen vaikutukset näkyvät eri ikäryhmissä eri tavoilla. Lapset saattavat tiedostamattaan saada vaikutteita esimerkiksi nettipeleistä ja muista sovelluksista. Aikuisille vaikutteita tulee todennäköisemmin sosiaalisessa mediassa esiintyvistä arkielämän asioista, kuten lapsen kasvatuksesta. Aiemmin media ei ole pyörinyt jokapäiväisen elämän ympärillä, mutta nykyään koko elämä pyörii median ympärillä.

Useat eivät tule ajatelleeksi, kuinka paljon sosiaalinen media luo paineita käyttäjilleen, ikäryhmästä riippumatta. Nykylapset ja nuoret ovat oppineet kasvamaan tietyn paineen alla, jota ei tulla edes ajatelleeksi. Nuoresta iästä huolimatta lapset saavat tietyn mallin sosiaalisen median kautta tiedostamatta sitä, mitä jonkin julkaisun taustalla todella on. Tämän takia nuoret sosiaalisen median käyttäjät saattavat ajatella, että on tietty malli, millainen täytyy olla ja miltä näyttää.

Haastattelimme kymmentä pälkäneläistä nuorta ja aikuista, jotka käyttävät päivittäin erilaisia sovelluksia pääosin älypuhelimellaan. Käytetyimmiksi sovelluksiksi nuorten kesken nousivat Instagram ja Snapchat, kun taas aikuisten kesken Facebook ja WhatsApp. Pälkäneläiset nuoret kertoivat esimerkiksi Instagramia selatessaan vertaavansa itseään muihin käyttäjiin. Tätä ilmeni kuitenkin selvästi enemmän tyttöjen keskuudessa. Pojilla sen sijaan paineet keskittyivät enemmän urheiluun ja videopeleihin, sekä niissä onnistumiseen.  Tämä saattaa johtaa itsetunnon heikkenemiseen ja vaikeuteen löytää todellista omaa itseään. Nuorella ikää saadut vääristyneet kuvat saattavat vaikuttaa pitkälle aikuisikään.

 

Mutta entä aikuiset?

Siinä samassa missä lapset ja nuoret, myös aikuiset kokevat huonoa olo ja riittämättömyyden tunnetta eri medioita käyttäessään. Verrataan usein omaa arkea, harrastuksia sekä lasten kasvatusta ja perheen menestystä muiden ihmisten julkaisujen takia.

Aikuiset osaavat suhtautua asiaan eri tavalla kuin lapset ja nuoret, ja tämän takia aikuisilla paineet eivät vaikuta tulevaisuuteen yhtä radikaalisti.

Voidaan kuitenkin todeta, että myös aikuisilla sosiaalisen median luomat paineet saattavat esiintyä huomaamattomina. Useat pälkäneläiset aikuiset kertoivat kokeneensa median aiheuttamia paineita jossakin vaiheessa aikuisikää. Suurin osa kertoi paineiden aiheutuvan lukiessaan erilasia sivustoja esimerkiksi Facebookia ja lifestyle-blogeja.

 

Pienistä asioista suuret paineet

Mistä tiedämme, mikä on enää totta ja mikä ei?

Sosiaalinen media antaa vääristyneen kuvan elämästä ja siihen kuuluvista asioista. Näytämme vain murto-osan todellisuudesta sosiaalisessa mediassa. Kuvat ovat usein muokattuja, suunniteltuja ja epärealistisia. Lisäksi useimmiten vain oman elämän kohokohdat päätyvät jakoon.

Tämän takia myös päivitysten julkaisijat saavat usein paineita siitä, millaisia kuvia ja tekstejä voi julkaista, ja täyttävätkö ne hyvän julkaisun kriteerit. Huolenaiheena voi olla, joutuuko uusin julkaisu vastaanottamaakin vihakommentteja, ja sitä kautta, johtaako se kiusaamiseen julkaisujen takia. Kyseinen asia päätee yhtä lailla julkisuuden henkilöihin kuin tavallisiin ihmisiin.

Voidaan siis todeta, että sosiaalinen media aiheuttaa paineita sekä niille, jotka joutuvat ajattelemaan, mitä julkaisevat seuraavaksi, että niille, jotka katsovat julkaisut. Kuitenkin viime vuosina sosiaalisessa mediassa ovat onneksi olleet pinnalla erilaiset kampanjat, joiden avulla vaikeuksista ja vastoinkäymisistä, kuten masennuksesta ja yksinäisyydestä, on kehotettu puhumaan.

 

Miten sosiaalisesta mediasta parempi paikka?

Jokainen meistä tietää, ettei kenenkään elämä ole aina vain ruusuilla tanssimista, mutta miksi lähes jokainen haluaa antaa sellaisen kuvan eri medioihin? Ketä ihmiset yrittävät siinä huijata, itseään vai muita?

Jos sosiaalisessa mediassa jokainen jakaisi todellista elämää, sosiaalisen median ilmapiiri muuttuisi. Jaettaisiin myös huonoja päiviä, meikittömiä kuvia ja vastoinkäymisiä. Jokaisen meistä pitäisi miettiä, onko tarpeen aina julkaista vain ne parhaimmat kuvat, hetket ja onnistumiset?

 

Miri Heinonen ja Henriikka Järvi

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?