Lähes 200 pälkäneläisnuorta vastasi kyselyyn – tulosten mukaan huumausaineiden käyttö on harvinaista

Nuorille tehdyn kyselyn perusteella monien suhtautuminen huumeisiin on kielteinen eikä niitä edes kokeilla.

Nykyään huumeiden käyttö on paljon esillä muun muassa sosiaalisessa mediassa, sillä monissa maissa kannabiksen viihdekäyttö on laillistettu ja monet julkisuuden henkilöt tuovat kannabista aiempaa enemmän esiin ja kertovat avoimesti siihen liittyvistä asioista.

Suomessakin monessa paikassa pystyy haistamaan kannabiksen hajun ihmisjoukkojen seasta.

Tämä voi johtua siitä, että huumeiden käyttö on nykyään helpompaa kuin koskaan aikaisemmin, sillä erilaisia huumeita saa ostettua helposti internetin kautta. Nykyään yhä nuoremmat ja nuoremmat henkilöt kokeilevat ja käyttävät huumeita, jopa yllättävän kovia huumeita.

Teimme huumeisiin liittyvän kyselyn Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion oppilaille. Nimettömässä kyselyssä kysyttiin omia mielipiteitä sekä mahdollisia kokemuksia huumeiden käytöstä. Kaikki kyselyn tulokset eivät välttämättä ole täysin oikeita, sillä pitää ottaa huomioon kyselyyn vastanneiden ikä ja siitä johtuva pelleily. Fyysinen ikä ei aina vastaa henkistä ikää, ja kyselyn tekijöiden yllätykseksi nuorimmat vastaajat osasivat vastata kyselyyn fiksusti.

Kyselyyn vastasi 195 henkilöä, joista 50 % oli tyttöjä, 43 % poikia ja loput 7 % ilmoittivat sukupuolekseen “muu”. Kyselyyn vastanneista 87 % ei ole kokeillut mitään huumeita ja 10 % on kokeillut jotakin huumetta, joista yleisin vastaajien keskuudessa on kannabis, mutta vastauksien mukaan muutamia koviakin huumeita on kokeiltu. Lopuista vastaajista 2 % käyttää aktiivisesti ja 1 % satunnaisesti. On helpottavaa tietää, että enemmistö ei ole edes kokeillut ja että käyttäjiäkin on prosentuaalisesti todella vähän.

Kysyimme käyttäjiltä ja niiltä, jotka ovat kokeilleet, mistä he ovat hankkineet huumeensa. 60 % henkilöistä hankki kaverilta tai kaverin kautta ja 6 % internetistä. 34 % vastasi, että hankkivat muualta aineensa.

Saimme myös kyselyn avulla nuorien mielipiteitä huumeista ja niiden käyttösyistä. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että huumeet eivät ole hyödyllisiä eikä niitä pitäisi käyttää. Joidenkin vastaajien mielipide on neutraali, eivätkä he koe, että muiden huumeiden käyttö olisi heidän asiansa. Selvästi vähemmistö pitää huumeita hyvänä asiana.

Voidaan sanoa, että Pälkäneen yhteiskoulussa ja lukiossa ollaan siinä mielessä hyvässä tilanteessa, että monien suhtautuminen huumeisiin on kielteinen eikä niitä edes kokeilla. Kuitenkin meidänkin koulustamme löytyy aika paljon huumeiden käyttöä, mutta asiat voisivat aina olla paljon pahemminkin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?