Mukavinta on kaverit ja oman kehittymisen huomaaminen – nuoret kaipaavat enemmän harrastusmahdollisuuksia niille, jotka eivät pääse mukaan kalliiseen tai vaativaan harrastukseen

Haastattelin nuoria heidän harrastuksiinsa ja harrastusmahdollisuuksiinsa liittyvistä asioista. Selvitin nuoren harrastuksen, harrastuksen keston, mieluisimman asian harrastuksessa ja mielipiteen nuorten harrastusmahdollisuuksien riittävyydestä.

Haastateltuja on 23, ja he ovat 14–20-vuotiaita. Heistä selvästi enemmistö asuu Tampereella, Kangasalla tai Pälkäneellä, mutta muillakin paikkakunnilla asuvia oli haastateltavana. Nuorista melkein kaikki ovat peruskoulussa tai lukiossa, mutta myös pari ammattikoulussa olevaa osallistui haastatteluun. Haastattelut tapahtuivat Whatsapp-sovelluksen avulla sekä Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion tiloissa.

Yleensä harrastukset liittyvät esimerkiksi urheiluun, musiikkiin tai taiteeseen. Haastateltujen suosituimmat harrastukset ovat jääkiekko, koripallo ja ratsastus. Nämä ovat melko yleisiä harrastuksia, mutta osalla haastatelluista on harvinaisempia harrastuksia, joihin kuuluvat esimerkiksi kanteleen soittaminen ja ilma-akrobatia. Harrastuksen yleisyys voi vaikuttaa harrastusmahdollisuuksiin erityisesti pienillä paikkakunnilla. Pienillä paikkakunnilla ei välttämättä ole mahdollista harrastaa erikoisia harrastuksia, joita voi harrastaa isommissa kaupungeissa.

Jotkut haastatelluista kertoivat harrastaneensa jopa kymmenen vuotta tai kauemmin, mutta toiset ovat aloittaneet harrastuksensa vasta pari vuotta sitten. Tähän voi vaikuttaa se, että on harrastuksia, jotka yleensä aloitetaan nuorempana, mutta jotkut harrastukset aloitetaan vasta myöhemmin. Jalkapallo, jääkiekko ja koripallo ovat esimerkkejä harrastuksista, jotka voi aloittaa aikaisin. Kuntosalilla harjoittelua ei yleensä suositella aloittamaan liian nuorena, joten se aloitetaan vasta myöhemmin. Valokuvaaminen ja haastavat soittimet voivat myös olla liian vaikeita pienille lapsille.

Useat haastatelluista kertoivat uusien asioiden oppimisen olevan yksi mukavimmista asioista harrastuksessa. Muita mukavimpia asioita harrastuksissa on kaverit, liikkuminen ja kehittymisen huomaaminen. Jotkut haastatelluista kertoivat, että harrastukset vähentävät stressiä. Muutamat nuoret kertoivat, että harrastukset ovat ehkäisseet syrjäytymistä.

Useat haastatelluista nuorista kertoivat olevansa tyytyväisiä harrastusmahdollisuuksiin. Pari haastateltua kertoi, että harrastusmahdollisuuksia voisi olla enemmän. Nuoren harrastusmahdollisuuksiin vaikuttaa esimerkiksi hänen ikänsä, sukupuolensa, asuinpaikkakuntansa, taitotasonsa ja taloudellinen tilanteensa. Useat nuoret kertoivat, että olisi tärkeää saada harrastusmahdollisuuksia enemmän myös niille nuorille, jotka eivät kykene sellaiseen harrastukseen, joka vaatii paljon rahaa, aikaa tai taitoa. Yksi haastatelluista henkilöistä mainitsi, että tässä asiassa on havaittavissa kehitystä, sillä Kangasalla on perustettu pari vuotta sitten jääkiekkojoukkue lapsille ja nuorille, jotka eivät pysty sairauden tai vamman takia harrastamaan tavallisessa joukkueessa.

Oona Kerola

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?