Älä rajaa mahdollisuuksiasi, valitse tulevaisuus – Ylöjärven lukio!

Ylöjärven lukio on maassamme toimiva yrittäjyyden erikoistehtävän saanut toisen asteen oppilaitos. (Kuva: Vilma Kaura)

Tervetuloa yleislinjallemme tai yrittäjyyslinjallemme!

Lukiomme on tunnettu monipuolisten ja innovatiivisten opetusmenetelmien käyttämisestä. Tiimijakso kuuluu jokaisen opiskelijan kokemuksiin lukiossamme. Tiimijaksolla opitaan tiimityöskentelytaitoja, rikotaan oppiainerajoja ja päästään käyttämään luovuutta sekä ylittämään esteitä yhdessä.
Ylöjärven lukion tilat ja digitaalinen edelläkävijyys tukevat opiskelua erityisen hyvin. Laajennamme mahdollisuuksia toimimalla lisäksi kansainvälisesti. Kehitysrohkeus on osa koulumme toimintakulttuuria.
Ylöjärven lukion yrittäjyyslinja tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden opiskella yrittäjyyttä, mikä luo rajattomat mahdollisuudet opiskelijan tulevaisuuden urapolulle. On tärkeää, että opiskelijalla on vapaus kokeilla ja löytää onnistumisten ja epäonnistumisten kautta omat vahvuutensa.

Yläkoulun päättäjä, hae kevään 2020 yhteishaussa yrittäjyyslukioon Ylöjärvelle

Hae Ylöjärven lukioon Yrittäjyyslinjalle!
Ole nyt valppaana helmi-maaliskuussa.
Saat ainutlaatuisen tilaisuuden opiskella yrittäjyyttä muun lukio-opiskelun yhteydessä. Ylöjärven lukiolla on superkannukset nuorten yrittäjyystaitojen kartuttamisessa. Pirkanmaan Yrittäjät antoi nyt ensimmäisen kerran jaetun Pirkanmaan Yrittäjyyskasvatusteko -palkinnon Ylöjärven lukiolle.
Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) eurooppalainen kattojärjestö Junior Achievement Europe jakoi hiljan viidennen kerran The Entrepreneurial School Awards -palkinnot; sen sai muun muassa Ylöjärven lukio.
Yrittäjyyslinjalle haetaan yhteishaun yhteydessä, Yrittäjyyslinja on oma hakukohteensa.
Hakuun liittyy myös ennakkotehtävä. Vuoden 2020 yhteishaku lukiokoulutukseen on 18.2.-10.3.2020. Yrittäjyyslinjalle valitaan peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon ja ennakkotehtävästä saatujen pisteiden perusteella. Ennakkotehtävästä voi saada 0 – 10 pistettä. Ennakkotehtävästä on kuitenkin saatava vähintään 4 pistettä, jotta voi tulla valituksi.
Ennakkotehtävällä arvioidaan opiskelijan soveltuvuutta sekä valmiutta yrittäjyysopintoihin. Ohjeet ennakkotehtävän tekemiseen löydät Ylöjärven lukion nettisivuilta (www.ylojarvenlukio.fi) Hakijalle-osiosta.
Yrittäjyyslinjalle otetaan korkeintaan 40 opiskelijaa vuosittain, ja keskiarvoraja on vähintään 7,4.

Ennakkotehtävä kevään 2020 yhteishaussa:

Laadi videohakemus yrittäjyyslinjalle.
Ennen videon suunnittelua ja kuvaamista tutustu taustamateriaaliin: https://duunitori.fi/tyoelama/millainen-on-hyva-videohakemus-5-huikeaa-esimerkkia/
Videohakemuksessa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
1. Miksi sinut pitäisi valita yrittäjyyslinjalle? Miksi yrittäjyyslinja kiinnostaa sinua?
2. Millainen olet tiimityöskentelijänä? Mitä annettavaa sinulla on tiimille?
3. Miten erotut muista hakijoista eduksesi? Mitä erityistaitoja tai kiinnostuksen kohteita sinulla on?
Videohakemuksen enimmäiskesto on kolme minuuttia.
Lähetä video mp4-tiedostona tai julkaise video yksityisellä Youtube-tililläsi ja lähetä linkki osoitteeseen lukio@ylojarvi.fi viimeistään pe 24.4.2020 klo 16.00.

 

Yrittäjyyslukiolaiset arvostavat tasokkaan opetuksen lisäksi runsasta käytännön töiden tekemistä

Vahvuudet vahvistuvat ja heikkoudet heikentyvät

Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjan kolmannella vuosikurssilla opiskeleva Kalle Havia, 19, kehuu opintojensa käytännön töiden runsautta ja monipuolisuutta. Hänen vuolaat kiitoksensa menevät innovatiivisille opettajille, jotka kylvävät tärkeitä tietoja kuulijansa innostaen. Opetus on modernia ja korkeatasoista. Myös toisella vuosikurssilla oleva Siiri Haapakoski, 17, ja ensimmäisen vuosikurssin opiskelija Viljami Koivunen, 16, tunnistavat samat vahvuudet kuin Havia.

Kalle Havia (vas.) antaa täydet kymmenen pistettä Ylöjärven lukion yrittäjyyslinajje; nuorukainen opiskelee kolmannella vuosikurssilla. Toisella vuosikurssilla oleva Siiri Haapakoski kehuu yrittäjyyslukion runsasta käytännön osuutta. Tämän vuoden elokuussa yrittäjyyslukionsa aloittanut Viljami Koivunen kiittää lukion hyvää yhteishenkeä. (Kuva: Vilma Kaura)

Ylöjärveläinen opiskelija Kalle Havia kiteyttää Ylöjärven yrittäjyyslukion olevan täydellinen toisen asteen oppilaitos.
– Käsitykseni lukio-opetuksesta ovat muuttuneet täysin ja luonnollisesti parempaan päin. Opiskelu ei todellakaan ole vain kirjatiedon päähän pänttäämistä. Täällä keskustellaan ahkerasti ja rakentavasti. Pohdimme koko yhteiskuntaa. Tutustumme seikkaperäisesti talouden lainalaisuuksiin ja yrittäjyyden eri muotoihin. Monipuolisen opetuksen vastapainona on antoisaa käytäntöä, Havia kehuu vajaan kolmen vuoden opiskelujensa syvällä rintaäänellä.
Havia on erityisen tyytyväinen siihen, että yrittäjyyslinjan sisällöt ovat aktivoineet tutkimaan hänen omaa persoonaansa, vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.
– Isäni on yrittäjä. Olen ajatellut monta kertaa iskän toimia seuratessani, etten tartu vastaavaan rumbaan. Nyt ajatukseni ovat aikaisempaa myönteisemmät. Minusta voi tulla yrittäjä, mutta jos ei tule, olen yrittäjyyslukion antamilla eväillä erittäin kestävillä jäillä työelämässä, Havia miettii.
– Yrittäjyyslinjan opinnoissa olen löytänyt luontaiset lahjani. Täällä jokainen opiskelija on säännöllisesti porukoiden edessä, jolloin tuiki arvokkaat esiintymistaidot kehittyvät. Pystyn esittämään asiani ja juontamaan tapahtumia.
– Minulla on myös myyjän avut. Nämäkin ovat kuoriutuneet täällä esille. Jokapäiväinen opiskelu valmentaa myös johtajuuteen. Vastuun saaminen esimerkiksi jonkin projektin vetäjänä kasvattaa esimiehenä olemiseen.
Havia kiteyttää lukio-opetuksen vahvistavan hänen vahvuuksiaan ja kehittävän hänen heikkouksiaan.
– Me kaikki tarvitsemme elämässämme yrittäjähenkisyyttä. Edessäni häämöttävät armeija ja opiskelut joko oikeustieteellisessä tai kauppatieteellisessä. Tavoitteita on oltava, jotta on suunta selvillä, Havia sanoo määrätietoisesti.

Yrittäjyyslukio saa opinnot maistumaan

Julkujärveläinen Siiri Haapakoski puhkuu intoa lukio-opinnoistaan.
– Yrittäjyyslukio on sataprosenttisesti minun juttuni. Vuorovaikutteinen ja käytännönläheinen opetuskulttuuri ovat saaneet minut suorastaan innostumaan opiskeluista. Mielenkiintoni on herännyt. Olen aktiivinen, Haapakoski kuvailee.
Haapakoski sanoo suoraan, ettei hän olisi motivoitunut tavallisesta lukiosta.
– Olen kiitollinen yläkouluni opinto-ohjaajalle, joka oli erittäin kannustava. Opo osasi kaivaa minusta esiin kiinnostukseni kohteet, joten hän suositteli yrittäjyyslukiota. Nyt tiedän olevani oikeassa opiskelupaikassa.
Haapakoski palaa innosta, kun lukio on kirkastanut hänen vahvuuksiaan. Tämä kannustaa häntä eteenpäin.
– Olen innostunut ja kiinnostunut myymisestä. Se on minun juttuni!
Haapakosken ryhmänohjaajana toimii apulaisrehtori Miia Bergman, joka on todellinen motivoija.
– Täällä opinto-ohjaajien ja kuraattoreiden ovet ovat aina avoinna. Saan kaikkiin kysymyksiini vastaukset. Olo on turvallista.
Haapakoski arvostaa myös Koulutuskeskus Valon moderneja ja kodikkaita tiloja. Hänen mukaansa yrittäjyyslukion oppimisympäristö on innostava.
– Minulle merkitsevät hyvin paljon myös lukiossa vallitseva myönteinen ilmapiiri ja yrittäjyyslukiolaisten tiivis kanssakäyminen.
Lukion projektit
ovat kehittäviä
Ylöjärveläinen Viljami Koivunen on saanut esimakua yrittäjyyslukiosta isoveljeltään, joka kävi yrittäjyyslinjan ja oli sen antiin erittäin tyytyväinen.
Yrittäjyyslinja ja kollegaopiskelijat ovat tulleet tutuiksi kahdella 24H-leirillä. Niistä ensimmäinen oli heti lukukauden alussa. Yrittäjyyslinjalaiset oppivat tuntemaan toisensa, ja he hitsautuivat tiiviiksi ryhmäksi.
– Olen yrittäjähenkinen, nuorukainen kuvaa persoonaansa.
Koivunen on liekeissä yrittäjyyslinjan opetuksen toteutuksista. Hänen mieleensä ovat etenkin projektit, jotka tarjoavat opiskelijoille hyvin erilaisia tehtäviä. Niissä valmiudet ja taidot kehittyvät.
– Suvussani on monta yrittäjää. Tiedän heidän arkensa. Yrittäjänä toimiminen houkuttaa minua. Olen erittäin avoin ja ulospäin suuntautunut. Viihdyn ihmisten parissa. Esiintyminen on minulle luontaista. Tunnistan myös intohimoni myynnin tehtäviin, hän kuvailee.

”Rakennat itsestäsi aikuisen”

Kalle Havia, Siiri Haapakoski ja Viljami Koivunen tietävät, että suositus on 2020-luvulla tehokkain markkinointikeino.
Kolmikko on yksituumainen siitä, että Ylöjärven erikoistehtävän saanut lukio on korkeatasoinen toisen asteen opiskelupaikka.
– Minä olen rakentanut täällä aikuisuuttani ja opiskellut tulevaisuuttani varten. Arvostan sitä, että tiedän niin vastuuni kuin velvollisuuteni. Niille on käyttöä niin omassa firmassa kuin vieraan palveluksessa, Havia korostaa.
Koivunen kehottaa jokaista, jota vähäkään yrittäjyyteen liittyvät asiat innostavat ja kiinnostavat, hakeutumaan Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjalle.
Haapakoski on vakuuttunut, että yrittäjyyslinjan monipuolisuus herättää nuorten opiskeluinnon.
– Täällä luovuus pääsee kukkaansa!

MAAKUNNAN MATTI

 

Yrittäjät Johanna Tahlo ja Eero Ojanen ovat Ylöjärven lukion kasvatteja

”Usko omaan tekemiseesi!”

Hurja Median ja Tahlo Venturesin perustaja ja omistaja Johanna Tahlo sekä Lehtovuori Oy:n toimitusjohtaja Eero Ojanen ovat Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjan kasvatteja.

Johanna Tahlo toimii nykyään myös Ylöjärven erikoistehtävän saaneen lukion yrittäjyyslinjan ohjausryhmässä.

Johanna Tahlolla on vastuullaan kaksi yritystä, jotka ovat hänen omia luomuksiaan.
Hurja Media suunnittelee, toteuttaa ja valmentaa asiakkailleen tuloksellista sosiaalisen median markkinointia. Sillä on toimistot Tampereella ja Helsingissä.
Tahlo Ventures puolestaan tarjoaa kokous-, juhla- ja majoitustiloja, lähiruokaa sekä erilaisia seikkailuja Näsijärven rannalla Ylöjärvellä.
Eero Ojanen on ottanut vetovastuun perinteikkäästä elinympäristökalusteita valmistavasta Lehtovuori Oy:stä. Hän seuraa toimitusjohtajana Yrjö-isäänsä.
Johanna Tahlo valitsi kotikaupunkinsa lukion ja sen Y-linjan, koska hän halusi lukiovuosiltaan jotakin enemmän ja mahdollisuuden erikoistua johonkin.
– Näin Y-linjassa enemmän mahdollisuuksia ja vapauksia kuin tavallinen lukio olisi suonut, Tahlo sanoo.
Eero Ojanen tunsi lukkarinrakkautta Ylöjärven lukiota ja sen Y-linjaa kohtaan, koska hän kasvoi yrittäjäperheessä.

Opit hyvin muistissa

Johanna Tahlo korostaa, että Y-linjalla tehtiin asioita oikeasti.
– Toteutimme yhden kurssin aikana videon ja kävimme esittelemässä sitä valtakunnallisessa tapahtumassa. Pyöritimme NY-yritystä, ja tienasimme rahaa järjestämällä discoja. Siinä oli kunnon tekemisen meininkiä.

Eero Ojanen seurasi Yrjö-isänsä jalanjälkiä Lehtovuori Oy:n toimitusjohtajaksi.

– Nämä opit ovat olleet kullanarvoisia. Lukion jälkeen oli ymmärrys siitä, että voi itse vaikuttaa siihen, mitä tekee, milloin tekee ja että tästä tekemisestä voi saada rahaa. En y-linjalaisena koskaan kokenut tai suunnitellut ryhtyväni yrittäjäksi. Yrittäjyys itsessään sanana ei koskaan ole ollut minusta kiehtova. Tärkeämpää itselleni on ollut se, että saan oikeasti tehdä asioita ja pystyn tienaamaan niillä, ja että minulla on vapaus tavoitella juuri sitä mitä itse haluan. Sen takia nytkin tittelini ”yrittäjän” sijaan on ”Making dreams come true”, Tahlo kertoo.
Eero Ojanen muistaa lukioajaltaan, että yrittäjyyslinja oli vielä silloin raakile ja että se haki vielä muotoaan.
– Ehkä kuitenkin yleinen kiinnostukseni maailmaa kohtaan kasvoi ja se ymmärrykseni, että kaikki on mahdollista, jos asian eteen on valmis näkemään riittävästi vaivaa, hän pohtii.
– Ripaus asennetta ja motivaatiota tarttui niiltäkin ajoilta matkaani, ja ne ovat loppujen lopuksi ainoat, jotka ratkaisevat, Ojanen teroittaa.

Epäonnistumisia ei saa pelätä

Eero Ojanen painottaa, että yrittäjäksi heittäytyvä ei saa pelätä epäonnistumisia.
– Yrittäjän on oltava ahkera ja periksiantamaton persoona, joka uskoo omaan tekemiseensä, hän lisää.
Johanna Tahlon mukaan yrittäjän avuihin kuuluvat rohkeus, toimeliaisuus, tavoitteellisuus ja periksiantamattomuus.
– Rohkeus on sitä, että uskaltaa ottaa riskin ja pelata pelin läpi. Tekijätyyppi ei arastele tarttua toimeen. Tavoitteellinen uskaltaa kurottaa korkealle ja haaveilla isosti. Periksiantamaton ei lannistu ensimmäisten haasteiden ja epäonnistumisten kohdalla, Tahlo tarkentaa.

MAAKUNNAN MATTI

 

Kiinnostuithan meistä?

Jos Sinulla on kysyttävää, ota reippaasti yhteyttä meihin:

Kaisa Remula, yrittäjyyslinjan koordinaattori, 044 486 0789

Miia Bergman, apulaisrehtori, 050 554 2848

Jenni Kiiskinen 044 486 0791

Raisa Rautionmaa 044 486 0790

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 

   

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?