Puiden kaatamisesta tuli luvanvaraista Saarenmaan alueella

Saarenmaan alueelle asetettu toimenpiderajoitus tekee maanrakennustyön, puiden kaatamisen ja näihin verrattavat toimet luvanvaraisiksi Kangasalla. Rajoitus on voimassa enintään viisi vuotta tai kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman. Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen arvioidaan tulevan nähtäville kesällä.

Rajoituksella tavoitellaan sitä, että suunnitellut ekologiset yhteydet eivät katkea tai luontoarvoiltaan ja virkistykseltään arvokkaimmat alueet säilyvät alueella suunnitellusti.

Kaupungin mukaan päätöksessä on tavoiteltu kohtuullisuutta metsänomistajille. Saarenmaalla voidaan vaikutuksiltaan vähäiseksi ja ilman lupaa tehtäväksi toimenpiteeksi metsän hoidossa katsoa puuston harvennus ja 0,1 hehtaarin laajuinen tai pienemmän alueen avohakkuu. Edellä mainitun kokoisen avohakkuualueen ympärille pitää jättää vähintään 30 metriä leveä puustoinen alue, jossa puuston keskipituus on vähintään 10 metriä.

Rajoitusta ei nähty tarpeelliseksi koko kaava-alueelle, jonka arvellaan rakentuvan vähitellen ja kaavassa varataan myös reservialueita myöhemmin toteutettavaksi.

Kaava-alueelle laadittavan liikenneverkkoselvityksen yhteydessä tutkitaan vaihtoehtoja Kuuselantien alueen auto- ja pyöräliikenteen järjestämisestä. Tarkasteluista järjestetään keskustelutilaisuus syksyllä  ennen asemakaavoituksen käynnistämistä.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?