Pyörän satulaan ja menoksi – Kangasala kehittää kestävää liikkumista systemaattisesti ja määrätietoisesti

Kangasala kehittää kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia systemaattisen pitkäjänteisesti. Kaupungin nauhataajamarakenne soveltuu luonnostaan pyöräilyyn, mutta kestävää liikkumista edistetään myös taajama-alueen ulkopuolella.

Suorama ja Aakkulantie toukokuisena aamupäivänä. Aurinko paistaa, ja pyörätiellä sekä jalkakäytävällä riittää tasaiseen tahtiin kulkijoita, eikä mikään ihme: viime kesänä kunnostettu kävelytie- ja pyörätieosuus on priimassa kunnossa. Levennetyllä väylällä kelpaa liikkua, sillä tiemerkinnät jakavat jalankulkijat ja pyöräilijät selkeästi omille kaistoilleen.

Kangasalan kaupunginarkkitehti Mari Seppä ja liikenneinsinööri Jutta-Leea Ylönen kertovat, että erotellun pyörätien ja jalkakäytävän parannustyöt jatkuvat tänä keväänä.

– Työt alkoivat toukokuun toisella viikolla ja jatkuvat lokakuuhun asti. Aakkulantien pyörätietä ja jalkakäytävää kunnostetaan tänä vuonna Pikonkankaantien risteyksestä noin Mallitien kohdalle asti. Viime vuonna aloitetun hankkeen myötä parannettua väylää syntyy yhteensä noin 1,4 kilometrin matkalle, Ylönen sanoo.

Aakkulantien jalkakäytävä ja pyörätie on yksi esimerkki kaupungin kestävän liikkumisen edistämistyön hedelmistä. Kangasala on ollut mukana myös Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteistyössä. Kaupungin oma kestävän liikkumisen ohjelma ”Oikeus liikkua omin jaloin” laadittiin vuonna 2014 seudun kehittämisohjelman vanavedessä. Tänä vuonna valmistui seudun kehittämisohjelman päivitys sekä käynnistyi Kangasalan oman ohjelman päivittäminen. Esimerkiksi uusi tieliikennelaki ja sen tuomat muutokset suunnitteluohjeisiin tekevät päivittämisen tarpeelliseksi.

– Seudun uutta ohjelmaa on luonteva jatkaa ja jalkauttaa Kangasalan omassa ohjelmassa, jolloin työtä saadaan enemmän Kangasalan näköiseksi, Ylönen kertoo.

Mari Seppä (vasemmalla) ja Jutta-Leea Ylönen kertovat, että Kangasalla tehdään pitkäjänteistä ja systemaattista työtä kestävän liikkumisen parissa.

Korvamerkittyä rahaa budjetissa

Muun muassa Oikeus liikkua omin jaloin -ohjelman avulla Kangasala haluaa edistää mahdollisuuksia kävelemiseen ja pyöräilemiseen.

– Kangasalan nauhataajamarakenne soveltuu kuin luonnostaan hyvin pyöräilyyn: polkupyörällä pääsee hyvin liikkumaan kaupungin sisällä, Seppä toteaa.

Oikeus liikkua omin jaloin -ohjelma on yksi tapa tehdä pitkäjänteistä työtä kestävän liikkumisen puolesta. Ohjelmaan on kirjattu tavoitteet, joita tarkastellaan ja joista raportoidaan vuosittain. Tavoitteena on muun muassa kohdistaa vuosittain investointeja 25 euroa asukasta kohden. Edellisen ohjelman myötä kaupungin budjettiin onkin saatu korvamerkittyä rahoitusta kävelyn ja pyöräilyn parantamiseen.

– Ohjelma jakaantuu kymmeneen osa-alueeseen, esimerkiksi jalankulun-, pyöräilyn-, joukkoliikenteen ja infrahankkeiden kehittämiseen, Ylönen lisää.

Aakkulantien lisäksi ohjelman antia infran puolella nähdään Sahalahdentien yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä, jota rakennetaan vuosittain valmiiksi yksi pätkä kerrallaan. Parhaillaan rakentuva Lamminrahkan alue on puolestaan esimerkkikohde uudesta ajattelutavasta, jossa pyöräilijä rinnastuu autoilijaan.

– Näiden isojen hankkeiden lisäksi käynnissä on pienempiä kohteita eri puolilla kaupunkia, Seppä sanoo.

Aakkulantien jalkakäytävä ja pyörätie saa jatkoa tänä vuonna. Työt alkavat toukokuussa ja valmistuvat lokakuussa.

Liikkuminen on hyvästä

Kangasala on mukana myös viime vuonna valmistuneessa Seutuliike-ohjelmassa. Ohjelmassa keskitytään etenkin arkiliikkumisen edistämiseen. Liikkuminen olisi tärkeää heti lapsesta lähtien, joten olosuhteidenkin tulisi olla sellaiset, että se on mahdollista.

Lapsia ja nuoria kannustetaankin liikkeelle esimerkiksi valtakunnallisen Fiksusti kouluun -ohjelman avulla, johon Kangasalaa pyydettiin mukaan. Ohjelman pilottikouluja ovat Vatialan ja Pikkolan koulut.

– Elinympäristön toimivuuden ja terveyshyötyjen rinnalla kävelyllä ja pyöräilyllä on hyötyliikuntana myös taloudellisia etuja. Seutuliike-ohjelmassa on laskettu, että Kangasala säästäisi vuosittain noin 23 miljoonaa euroa, jos kaikki kaupunkilaiset liikkuisivat suositusten mukaisesti, Seppä mainitsee.

Aakkulantien viime kesänä valmistuneella osuudella on selkeät merkinnät sekä jalankulkijoille että pyöräilijöille.

Sujuvuutta solmupysäkein

Solmupysäkkien avulla luodaan sujuvuutta polkupyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistämiselle. Solmupysäkkejä on Kangasalla etenkin Kangasalantien varressa keskeisillä linja-autopysäkeillä: esimerkiksi Nattarin Salella ja Suoraman työväentaloa lähettyvillä.

Mitä solmupysäkki käytännössä oikein tarkoittaa, Kangasalan kaupunginarkkitehti Mari Seppä?

– Solmupysäkit helpottavat liittymistä joukkoliikenteeseen. Kotoa voi paremmin pyöräillä bussipysäkille, jos pysäkin lähelle on hyvät kulkuyhteydet ja sen lähellä on telineitä, joihin pyörän voi kaupunkireissun tai työpäivän ajaksi jättää, Seppä vastaa.

Työ ulottuu myös nauhataajama-alueen ulkopuolelle, ja viime vuonna valmistui selvityshanke erityisesti nauhataajaman ulkopuolisista solmupysäkeistä.

– Kehitystyötä tehdään esimerkiksi Kuhmalahden ja Ruutanan alueilla, Seppä kertoo.

 

Lähijunan ja ratikan kyytiin myös Kangasalta?

Raideliikennettä on kehitetty aktiivisesti Tampereen kaupunkiseudulla, ja Kangasala on kehitystyössä mukana. Ratikka aloittaa Tampereella pian jo liikennöinnin, ja tulevaisuudessa seuturatikka voi ulottua Kangasalle asti.

– Rakenteilla olevan Lamminrahkan alueen suunnittelutyössä on varauduttu alusta asti ratikkaan. Lamminrahkassa on huomioitu ratikan mahdolliset meluvaikutukset ja pysäkkien paikat. Saarenmaa on toinen kaupunginosa Kangasalla, jossa on mahdollisuus ratikkaan, Kangasalan kaupunginarkkitehti Mari Seppä mainitsee.

Kangasala on mukana niin ikään myös lähijunaa selvittelevässä hankkeessa. Lähijuna voisi mahdollisesti pysähtyä Vatialassa ja Ruutanassa.

Mari Seppä kertoo, että Vatialan seisakkeen haasteena on se, että rata sijaitsee Vatialan kohdalla rinteessä.

– Sijaintina Vatiala olisi loistava. Tarkastelu tämän vaihtoehdon kohdalla jatkuu edelleen.

Ruutanan seisakkeen osalta suunnittelu on käynnissä. Tietoa tai aikatauluarviota siitä, milloin lähijuna voisi Kangasalla olla käytössä, ei vielä ole olemassa.

Aakkulantien jalkakäytävää ja pyörätietä rakennetaan tänä kesänä eteenpäin Mallitien risteykseen asti.

 

Pyöräilyviikko siirtyi syksyyn

Kestävän liikkumisen tapahtumia on järjestetty Kangasalla usein muun muassa valtakunnallisella pyöräilyviikolla. Tänä vuonna tapahtuma siirtyy syksyyn koronavirusepidemian vuoksi. Syksyllä järjestetään myös eurooppalaiset liikkujan viikko ja kulttuuriviikko. Erityisesti liikkujan viikolla on Kangasalla järjestetty monipuolista ohjelmaa. Tarkemmat tapahtumatiedot kannattaa tarkistaa Kangasalan kaupungin internetsivuilta osoitteesta https://www.kangasala.fi/tapahtumat/.

 

 

 

 

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?