Koronavuoden 2020 verotuksessa yhteisten asioiden hoitoon kerättiin tuloveroja yhteensä 37,7 miljardia euroa

Verohallinnon mukaan koronapandemiasta huolimatta tuloveroja kerättiin viime vuodelta enemmän kuin vuodelta 2019. Vuoden 2020 tuloverojen määrä – henkilöiden tuloverot ja yhteisöverot – oli yhteensä 37,7 miljardia euroa, eli 0,4 miljardia enemmän kuin vuonna 2019.

Jos mukaan lasketaan tuloverojen lisäksi muutkin kerätyt verot, esimerkiksi arvonlisäverot, valmisteverot, kiinteistöverot ja muut verot, kalenterivuonna 2020 kokonaisverokertymä oli 69,2 miljardia euroa. Kokonaisverokertymässä ei ole huomioitu vuoden 2021 aikana maksuun tulleita verovuoden 2020 veroja.

Vuonna 2019 kokonaisverokertymä oli 70,4 miljardia euroa. Kokonaisverokertymän lasku johtuu siitä, että arvonlisäveroa, yhteisöveroa, lähdeveroa ja autoveroa kerättiin edellisvuotta vähemmän.

Henkilöiden tuloveroja eli ansio- ja pääomatuloveroja kerättiin viime vuonna 32,3 miljardia euroa, eli 0,7 miljardia enemmän kuin vuonna 2019. Henkilöiden tuloverojen määrän positiivinen kehitys johtuu ennen kaikkea siitä, että eläkkeistä, työttömyysetuuksista ja pääomatuloista kerättiin verotuloja vuotta 2019 enemmän. Myös henkilöiden palkkatuloista veroja kertyi viime vuonna hieman enemmän kuin vuonna 2019.

– Palkkatuloja kertyi koronavuonna kokonaisuudessaan hieman vähemmän kuin vuonna 2019. Koska korona-ajan lomautukset ja työttömyys painottuivat enemmän pienempituloisiin, joiden tuloa verotetaan keskimääräistä kevyemmin, palkkatulojen kokonaisverokertymä ei laskenut. Pystymme kertomaan tarkemmin asiasta, kun tarkat tuloluokkakohtaiset tilastot vuodesta 2020 valmistuvat joulukuussa, ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta kertoo.

Henkilöiden pääomatuloista kertyi veroja koronavuonna 2020 yhteensä 3,1 miljardia euroa. Vaikeasti ennakoitavasta koronavuodesta huolimatta verokertymä kasvoi, vaikka pääomatulojen verokertymä on yleensä herkkä suhdannevaihtelulle. Toisaalta kevään 2020 jälkeen pörssikehitys on ollut positiivista, millä on iso merkitys pääomatuloverojen kehitykselle.

Suurin tuloerä pääomatulojen verokertymässä ovat luovutusvoitot, joita syntyy esimerkiksi listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeiden myynneistä ja kiinteistökaupoista.

Yrityksiltä kerättyjen verojen määrä laski, mutta pahimmat arviot eivät toteutuneet. Yhteisöveroja kerättiin viime vuonna yhteensä 5,4 miljardia euroa, joka oli 0,4 miljardia vuotta 2019 vähemmän.

– Kun koronaan liittyvät sulkutoimet alkoivat keväällä 2020, tilanne oli hyvin epävarma. Pahimmissa skenaarioissa yritysten pelättiin kärsivän ja verotulojen laskevan huomattavasti enemmän kuin mitä luvut nyt lopulta näyttävät. Moni Suomeen veroja maksava yritys on pystynyt tekemään tulosta vaikeista ajoista huolimatta, Luokkanen kertoo.

Myös yrityksille vuonna 2020 maksetut koronatuet ovat olleet verotettavaa tuloa.

Verohallinto maksaa henkilöasiakkaille veronpalautuksia, eli vuonna 2020 liikaa maksettuja veroja takaisin yhteensä 2,6 miljardia euroa. Henkilöasiakkaat puolestaan maksavat jäännösveroja eli mätkyjä Verohallinnolle vuodesta 2020 yhteensä 1,2 miljardia euroa. Henkilöasiakkaiden saamien veronpalautusten ja heidän maksamien jäännösverojen määrissä ei ole merkittävää muutosta edelliseen verovuoteen verrattuna.

Vuoden 2020 henkilöverotuksen ja yhteisöverotuksen verotiedot tulivat julkisiksi keskiviikkona 10. marraskuuta.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?