Palaute ohjautuu heti oikeaan paikkaan

Kangasalan kaupungin liikenneinsinööri Jutta-Leea Ylönen ja sähköinsinööri Jussi Tikkanen ovat tyytyväisiä siitä, että teknisen keskuksen uusi palautepalvelu on otettu niin hyvin vastaan.

Kangasalan kaupunki otti syksyllä käyttöön teknisen keskuksen palautepalvelun. Sen piiriin kuuluvat esimerkiksi kadut, puistot, uimarannat, koulujen ja päiväkotien leikkipaikat sekä ulkoliikuntapaikat.

– Järjestelmä on toiminut hyvin, ja ihmiset ovat löytäneet sen, iloitsee Kangasalan kaupungin sähköinsinööri Jussi Tikkanen.

Uudesta palautepalvelusta toivottiin kuntalaisille helppoa ja matalankynnyksen kanavaa, jolla voi antaa ilmoituksia, kehittämisehdotuksia, palautteita, ideoita ja kysymyksiä kaupungin ylläpitämästä infrasta.

– Yksi tavoite oli, että yksittäisille kaupungin työntekijöille saapuva palautesähköposti vähenee, kun palvelun kautta asia ohjautuu suoraan oikealle taholle. Näin on tapahtunut, kehuu liikenneinsinööri Jutta-Leea Ylönen.

Karttapohjainen palvelu on sujuva ja käyttäjäystävällinen, ja sen kautta palautteen antaja voi lisätä esimerkiksi valokuvia palautteelle. Palvelun kautta pystyy seuraamaan palautteen käsittelyä, tilaa ja mahdollista toteutusta.

Tikkasen mukaan selainpohjaisen järjestelmän vahvuus on nimenomaan helppokäyttöisyys. Sieltä voi valita aihealueen vaivattomasti. Vapaa sana -osiokin löytyy. Yhteystiedot voi jättää, jos haluaa henkilökohtaisen vastauksen. Mutta myös nimettömänä palautteenanto onnistuu.

Karttapohjainen palvelu on sujuva ja käyttäjäystävällinen, ja sen kautta palautteen antaja voi lisätä esimerkiksi valokuvia palautteelle. Palvelun kautta pystyy seuraamaan palautteen käsittelyä, tilaa ja mahdollista toteutusta.

Tavoitteena luoda
korkeatasoista palvelua

Uudella palautteenantojärjestelmällä kaupunki on halunnut tuottaa entistä korkeatasoisempaa palvelua kuntalaisilleen.

– Sujuvuus, läpinäkyvyys ja avoimuus mahdollistavat korkeatasoisen palvelun, Jutta-Leea Ylönen sanoo.

Uuden palvelun vahvuus on myös sen vuorovaikutteisuudessa palautevastausten ansiosta. Kun kaikki keskustelut käydään yhden aiheen alla, selkeys on taattu.

– Historiakin pysyy tallessa, ja aiheisiin voidaan aina palata, Ylönen ja Tikkanen kehuvat.

Idea uudesta palautepalvelusta alkoi elää keväällä 2020, jolloin silloisen toimittajan kanssa oli sopimus päättymässä. Tämä pakotti ottamaan uutta suuntaa nykyaikaisempaa järjestelmää kohti.

– Peilasimme vanhaan systeemiin, joka oli vähän jäykkä vuorovaikutuksen puuttuessa. Uudessa se on nyt ykkösasia, samaten avoimuus ja läpinäkyvyys, Jussi Tikkanen sanoo.

Jussi Tikkanen ja Jutta-Leea Ylönen kertovat, että eniten palautetta tulee katuvaloista. Jos ne ovat jossakin pimeänä, tieto tästä kantautuu heidän korviinsa nopeasti.

Palautteen pohjalta
parannuksia tehty

Palautteenannon top3-listaa mietittäessä ensimmäisenä tulevat katuvalot. Jos jossakin on katuvalo pimeänä, tästä yleensä kuullaan heti. Katujen kunnossapito on seuraava, sitten pysäköinti ja ajonopeus.

– Kun ajonopeuksista tulee palautetta, teemme selvityksiä ja mittaamme nopeuksia. Näin saamme tärkeää faktaa palautteen tueksi, Jutta-Leea Ylönen sanoo.

Joskus on tilanteita, etteivät palautteet johda mihinkään. Tasapainoilu on tärkeää, eikä vastausta pystytä aina antamaan samalla sekunnilla.

– Palvelu on kuntalaisia varten, ja teemme aina parhaamme.

Konkreettisia esimerkkejä palautteen pohjalta tehdyistä investoinneista on esimerkiksi Eerolantielle Vatialaan tehdyt korotetut liittymäalueet. Siellä mitattiin nopeuksia, ja ne osoittautuivat korkeiksi. Nyt korotetut kohdat ovat Toukolantien ja Topiaksentien kohdilla. Ajonopeus tiellä on 30, kun se aiemmin oli 40.

Myös Kyötikkäläntielle on tehty korotettu liittymäalue nopeuksien hillitsemiseksi. Huutijärven katuvalaistus laitettiin kokonaan uusiksi.

– Saarenmaantien katuvalaistuksen peruskorjaus on yksi iso investointikohde ensi vuodelle, Jussi Tikkanen toteaa.

Syyskuussa voimaan tullut palvelu korvaa teknisen keskuksen kunnossapidon vikailmoitukset -järjestelmän. Kaupungin muihin palautekanaviin ei tullut muutoksia, vaan esimerkiksi kaupungin kiinteistöjen vikailmoituksissa ja työtilauksissa on erillinen oma järjestelmä.

Linkki Kangasalan infrapalaute-palveluun löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Yksi konkreettinen esimerkki palautteen pohjalta syntyneistä parannuksista on Eerolantien hidasteet Vatialassa. Korotetut liittymäalueet ovat Toukolantien ja Topiaksentien kohdilla. Kovasta ajonopeudesta tuli kaupungille palautetta.

Osallistu ja vaikuta!

Kaupungin Osallistu ja vaikuta -sivusto on tärkeä niin kaupungille kuin sen asukkaillekin. Vaikka lähtökohtaisesti se on vain yksi ilmentymä Kuntalain osallisuuden lisäämisen työkalusta, tavoitellaan sillä paljon suurempia asioita.

– Sivusto on kuin tarjotin, jolta jokainen kangasalalainen voi löytää itselleen sopivan tavan osallistua ja vaikuttaa. Voit vastata ajankohtaisiin kyselyihin, antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia kaupungin toimintaan tai voit lähteä fyysisesti itse mukaan tapahtumiin tai ryhmiin, hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola sanoo.

Sillman-Solan mukaan on arvokasta saada palautetta ja kehujakin. Myös moni pikkujuttu voi korjaantua palautekanavan kautta ilman virallista byrokratiaa.

Näin palvelu
toimii

Kaupungin verkkosivujen pääsivun ylälaidassa on ”Osallistu ja vaikuta” -painike. Painamalla sitä, valittavanasi on joko antaa palautetta, vastata erilaisiin kyselyihin, tapahtumakalenteri, valikoima toimintaryhmiä sekä valikoima virallisia, myös valtion kanavia sekä vaalien osio.

– Jos haluat osallistua ainoastaan antamalla palautetta, avautuu eteesi valikoima palvelujamme, kuten esimerkiksi kirjastopalvelut, joukkoliikenne, matkailu tai nuorten palvelut. Palautetekstisi ohjautuu suoraan kyseistä palvelua tekevälle henkilölle. Mukaan voit liittää myös kartan tai kuvan.

– Voit valita, haluatko palautteesi ja vastauksen siihen julkaistavaksi verkkosivuillemme samaiseen osioon, vai haluatko vastauksen vain itsellesi. Vastauksessa työntekijämme tai viranhaltijamme kertoo nimellään, mitä asialle voidaan tehdä.

Sivustoa voi hyödyntää 24/7. Sivustoa kannattaa hyödyntää asiallisiin palautteisiin, jotka voivat koskea isoja tai pieniä asioita.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?