”Nimenomaan harvaanasutulla alueella tulee äänestää”

Pertti Salminen: Aluevaltuuston on ymmärrettävä etäistenkin kylien tarpeet

Pirkanmaan aluevaltuusto aloittaa maaliskuussa. Se linjaa Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveyspalveluita ja päättää valtionrahoituksen käytöstä. Pirkanmaalla vuosibudjetti on noin kaksi miljardia euroa. Sen vallan alla ovat terveyskeskukset, Taysin sairaalat, ambulanssit, palo- ja pelastustoiminta, mielenterveys- ja päihdepalvelut, neuvolat, lastensuojelu, vammaispalvelut ja ikääntyneiden asumispalvelut.

Valtuusto päättää, mitä palveluita tarjotaan ja missä. Tätä tosiasiaa ei voi pälkäneläisen ehdokkaan Pertti Salmisen (kok.) mukaan korostaa liikaa.

– Nimenomaan harvaanasutuilla alueilla pitää äänestää. Ei ole niinkään tärkeää puoluekysymys, vaan asukkaiden konkreettiset palvelutarpeet.

– Pitää ottaa huomioon palveluiden saatavuuden takaaminen, etäisyys palveluihin, sähköisen asioinnin toimivuus, ikääntyneisyys ja sairastavuus sekä julkisen liikenteen puute.

Aluevaltuutetun työkalupakissa korostuu kaksi asiaa. Pitää tuntea oma maakunta ja pitää tietää, miten sen viranomaiskoneisto toimii. Pertti Salmisella on molemmat edut. Pirkanmaan kunnat ja viranomaisyhteistyö tulivat tutuiksi, sillä viimeinen tehtävä virassa oli Länsi-Suomen sotilasläänin komentajuus. Siirryttyään eläkkeelle hän oli asiantuntijana aluehallintoviraston valmiusharjoituksissa kuten Pirkka 14 ja Pirkka 17. Harjoituksissa oli kuntien, aluehallintoviraston ja puolustusvoimien lisäksi mukana paljon eri viranomaisia sekä kolmannen sektorin toimijoita ja yrityksiä.

Maaseudun puolestapuhuja

Hän on maaseudun puolestapuhuja. Siitä kertovat myös omat elämänvalinnat. Vaikka työ vei valtiotieteiden tohtorin ja kenraalimajurin Suomen edustajaksi niin Euroopan Unioniin kuin Natoonkin, hän palasi asumaan Luopioisiin, josta on syntyisin.

– Ikääntyneet ja osa syrjäytyneistä muistakin ikäluokista eivät pysty käyttämään sähköisiä palveluita. Vanhakantaiset palvelut on pidettävä yllä niin pitkään kuin tarvitaan, hän korostaa.  Pälkäneen kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa toimiminen on tuonut esiin, kuinka syrjäytyminen on inhimillinen tragedia ja iso kustannustekijä.

–  Lasten ja nuorten sekä toisaalta ikääntyneiden mielenterveyspalvelut ja syrjäytymisen ehkäisy ovat tärkeitä. Aluevaltuustossa pitää varmistaa, että esimerkiksi vanhus- ja vammaisneuvostot pääsevät antamaan lausuntonsa päätöksentekovaiheessa. Ehdokaslistoissa huomio kiinnittyy sote-alan asiantuntijoiden merkittävään määrään.

– Jos aluevaltuustoon tulee ylivoimainen määrä sote-alan ammattilaisia, saattaa päätöksentekoa ohjata liikaa se, mikä on teknisesti edullista eivätkä asiakkaiden tarpeet.

– Ongelma näkyy nyt sähköisissä palveluissa. Kansalainen joutuu ensimmäiseksi kysymään, mistä saa apua, että kykenee käyttämään järjestelmää. Pertti Salmisen sydäntä lähellä on pelastuspalveluiden kehittäminen niin, että sopimuspalokuntienkin toimintaa kehitetään.

– Sisäisen yhteistyön on toimittava pelastuspalveluiden, sosiaalitoimen ja terveyspalveluiden kesken. Sen on toimittava myös alueelta ulospäin elyyn, poliisiin ja puolustusvoimiin.

Tule tapaamaan! Vaalitapaaminen Honkalassa 12.1. ulkona klo 17.30 ja Pälkäneellä 14.1. torilla klo 17.30.

Pertti Salminen on maaseudun puolestapuhuja. Vaikka työ vei valtiotieteiden tohtorin ja kenraalimajurin Suomen edustajaksi niin Euroopan Unioniin kuin Natoonkin, hän palasi asumaan Luopioisiin, josta on syntyisin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?