Koronaeristyskäytännöt muuttuvat Pirkanmaalla – sairaanhoitopiiri muistuttaa sairastamaan hengitystieinfektion kotona

Pirkanmaalla luovutaan tartuntatautilain mukaisista eristyspäätöksistä ensisijaisena todisteena koronatartunnasta. Koska koronatilanne on nopeasti huonontunut, tartunnan saaneiden tulee eristäytyä omaehtoisesti ja ilmoittaa altistumisesta henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa. Positiivisen koronavirustestituloksen saaneille on toimintaohjeita tays.fi -verkkosivuilla.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan omikronmuunnos on moninkertaistunut päivittäisten koronatartuntojen määrän joulukuun alun jälkeen. Koska omikronmuunnos tartuttaa merkittävästi jo ennen oireiden alkua ja näytteenotossa on viiveitä, suurin osa jatkotartunnoista on jo tapahtunut testituloksen tullessa tartuntatautiviranomaisen tietoon. Henkilön eristykseen asettamisella ei ole tällöin epidemiologista perustetta.

Jälkikäteen tehdyillä eristyspäätöksillä ei voida ehkäistä tartuntojen leviämistä. Kotitestillä todetut tartunnat eivät tule lainkaan tartuntatautiviranomaisten tietoon.

 

Koronavirustestausta on kohdennettu, normaalit sairauspoissaolokäytännöt käyttöön

Kansallisen linjauksen mukaan pandemiavaiheessa ei ole enää tarvetta tunnistaa yksittäisen potilaan taudinaiheuttajaa, vaan taudinaiheuttajan selvittely tulee kohdentaa vakavasti sairaisiin potilaisiin.

Terveydenhuollon testaus kohdennetaan tämän vuoksi nyt muun muassa vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluviin ja sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviin.

Yksilön perusoikeuksia rajoittava eristyspäätös on viimesijainen keino epidemian rajaamiseksi, ja  perusoikeuksien rajoitusten tulee olla tehokkaita ja välttämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi. Valtion hybridistrategian testaa-eristä-jäljitä-hoida -mallilla ei enää voida hidastaa tartuntojen leviämistä. Tartuntatautilain edellyttämää epidemiologista perustetta laajamittaisille eristyspäätöksille ei siten enää ole.

Sairaanhoitopiirin mukaan tarpeesta korvata ansionmenetys ei synny perustetta määrätä henkilöä eristykseen. Myöskään työnantaja ei voi vaatia työntekijältä eristyspäätöstä. Ansionmenetykset tuleekin korvata ensisijaisesti muilla tavoin kuin tartuntataudeista vastaavan lääkärin hallinnollisella päätöksellä. Korvaavia käytäntöjä voivat olla esimerkiksi normaalit sairauspäivärahakäytännöt tai työntekijän laajennettu oikeus olla poissa omalla ilmoituksella.

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee parhaillaan selvitystä, miten asia voitaisiin ratkaista.

Toimintatapa otetaan käyttöön 21.1. alkaen Pirkanmaalla. Vastaava toimintamalli otetaan käyttöön yhdessä pääkaupunkiseudun ja muiden suurimpien sairaanhoitopiirien kanssa. Jo asetetut eristyspäätökset eivät kuitenkaan muutu; valtavan eristyspäätösmäärän uudelleenkäsittely ei edes olisi nykyisessä tilanteessa mahdollista.

 

Ohje: Vältä kontakteja

Jos olet oireinen, jää kotiin ja vältä kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet.

Jos yleisvointisi on hyvä, sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tai hakeutua koronavirustestiin. Voit halutessasi tehdä koronakotitestin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeen mukaan koronavirusoireisen henkilön tulee välttää oman talouden ulkopuolisiin henkilöihin kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan.

Myös oireettomien tulee noudattaa voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?