Mikä ihmeen ostrakismi?

Yhteisöllisyys on yksi asioista, joihin Kangasalan varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa kiinnitetään nykyisin erityistä huomiota. Yhteisöllisyyttä vaalimalla yritetään kamppailla myös ostrakismia vastaan.

Mikä ihme on ostrakismi, Kangasalan kaupungin hyvinvointikoordinaattori Maija Mäkinen?

– Ostrakismi on sulkemista ulkopuoliseksi, tekemistä näkymättömäksi, kuulumattomaksi ja merkityksettömäksi. Se on huomaamatonta verrattuna fyysiseen tai verbaaliseen väkivaltaan, mutta sen vaikutukset voivat olla jopa voimakkaampia.

Syrjään jätetyn henkilön pyrkimykset täyttää sosiaaliset perustarpeensa ohjaavat hänen käyttäytymistään. Lyhytkestoinenkin ostrakismi satuttaa, mutta pitkittyessään se johtaa psyykkisen ja fyysisen terveyden ongelmiin. Kukaan ei halua olla syrjässä ja yksin – tarvitsemme toisia ihmisiä ja vuorovaikutusta.

 

Miksi ostrakismin huomioiminen on tärkeää?

– Koska se on tuhoisaa erityisesti henkiselle hyvinvoinnillemme ja voi sairastuttaa vakavasti niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Ostrakismin yhteiskunnalliset vaikutukset ovat suuria. Voimme huomioimalla ja välittämisellä estää ja välttää sitä – eikä se maksa mitään tai vaadi erityispalveluja. Voimme osallistua siihen kaikki.

 

Miten Kangasalla on asiassa toimittu?

– Olemme järjestäneet henkilöstölle koulutusta aiheesta. Siihen ovat osallistuneet eri palvelualueiden työntekijät. Kutsuttuja olivat kaikki lasten, nuorten ja perheiden tai aikuisten parissa työskentelevät. Siitä on myös nauhoite niiden katsottavaksi, jotka eivät päässeet osallistumaan.

Kaupungin esikouluista alkaen kaikille luokka-asteille on laadittu yhteisöllisen oppilas- ja opiskeluhuollon vuosikello ja siihen liittyen laaja materiaalipaketti eri ikäisiä lapsia ja nuoria varten. Materiaali sisältää tietoa laajoista hyvinvointitaidoista, joihin myös välittäminen ja yhteisöllisyyden edistäminen kuuluvat. Myös varhaiskasvatuksessa tehdään paljon työtä kaikkien huomioimiseksi, osallistamiseksi  ja mukaan ottamiseksi ja jo siellä huomioidaan myös yhteisöllisyyden merkitys.

 

Pitäisikö asiaan kiinnittää huomiota yleisemminkin arjessa?

– Toivoisin meidän aikuisten myös ymmärtävän, millaista mallia annamme omalla käytöksellämme lapsille. Omalla välinpitämättömyydellämme tai toisten huonolla kohtelulla ja käyttäytymisellä luomme mielikuvaa siitä, mikä on sallittua. Erilaisuutta pitää hyväksyä, mutta se ei tarkoita, että käyttäytyä voi miten tahansa. Aikuisuuteen kuuluu asiallinen käytös. Kanssaihmisiä tulee kohdella asiallisesti, ystävällisesti ja huomioiden. Aikuisten käyttäytymiseen on monin verroin vaikeampaa puuttua kuin lasten tai nuorten.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?