Lukijalta

Miksi maalle ei saisi rakentaa?

Maaseutu on ollut tähän saakka luonnonläheinen ja turvallinen vaihtoehto asumiselle. Huhtikuussa 2012 julkistettu hiilijalanjälkitutkimus (Jukka Heinonen, Aalto yliopisto) osoittaa myös, että maaseutuasukkaan hiilijalanjälki on keskimäärin pienempi kuin kaupungissa asuvan. Vallalla on myös perusteeton luulo siitä, että haja-alueen asukas kustantaisi kunnalle merkittävästi enemmän kuin taajama-asukas. MAL-sopimuksen eli maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien suositusten hyväksyttäminen kunnissa merkitsee…

Turvallisuutta tekemään

Elämme monella tapaa turvattomuuden aikaa niin yhteiskunnassa kuin yhteisöjen jäseninä. Jatkuvien muutosten keskellä on vaikea tuntea itseään turvalliseksi. KD:n (kristillisdemokraattien) kunnallispolitiikan perusajatuksena on turvallisuuden lisääminen yhteiskuntamme kaikilla tasoilla (paikallispolitiikasta kansainväliseen politiikkaan). Kuntavaalien alla keskitymme luonnollisesti kunnallispolitiikkaan. Turvallisuutta tekemään on KD:n kautta lähtemässä KKM-ryhmä. Tämä Karinin, Kaijan ja Marjon ryhmässä on erityisosaamista erityisesti lapsi- ja nuorisotyön…

Tammervoima – lähienergiaa roskapusseista

Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin ja Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen edustajat esittivät Tammervoiman energiahanketta ajettavan pimennossa (SHL 24.9.). Hanke oli laajasti esillä, kun sen ympäristövaikutuksia tarkasteltiin ja voimalaitokselle haettiin paikkaa. Nämä selvitykset ja keskustelut auttoivat laatimaan voimalaitoksen ympäristölupahakemuksen, joka jätettiin viranomaiskäsittelyyn 2011 vuoden lopulla. Lupahakemuksen jättämisestä ja käyttöönotettavasta tekniikasta tiedotettiin mahdollisimman laajasti. Tiedonkulun kannalta on hankalaa, että lupakäsittely on pitkä…

Kuhmalahden terveyspalveluista

Kari Koljonen esitti ihmetyksensä ja aivan oikein palveluiden käyttäjien mielipiteen kuulemista tärkeän terveyspalvelun muutoksesta, jonka sosiaali- ja terveyslautakunta teki kokouksessaan monipuolisen harkinnan jälkeen yksimielisesti. Päätös torstaipäivän toistaiseksi sulkemisella perustui työturvallisuuslainsäädäntöön, jossa todetaan seuraavaa: Työssä, jossa työtekijä työskentelee yksin ja johon siitä syystä liittyy ilmeinen haitta tai vaara hänen turvallisuudelleen tai terveydelleen, työnantajan on huolehdittava siitä,…

Koulujen lähitiet turvallisiksi

Näin kunnallisvaalien alla ehdokkaat voisivat ottaa aiheekseen kylän koulujen lähistöjen liikenneturvallisuuden. Ihmettelen suuresti, että Pälkäneellä ei ole vuosien varrella parannettu turvallisuutta koulujen lähellä esimerkiksi hidasteilla. Ei luulisi, että se olisi kovin kallis parannus, jos Kostian koulun läheisyyteen tehtäisiin sellainen. Toinen mielestäni erittäin vaarallinen paikka on Harhalan koulun kohdalla Valkeakoskentien varrella. Nopeusrajoitus on siellä 60km/h, ja…

Jätteenpolttolaitosta ajetaan salakähmäisesti

Tammervoima Oy on hakenut ympäristölupaa jätteenpolttoon 66 MW:n kattilalaitoksessa. Jätteenpolttolaitoksesta on vuosien mittaan keskusteltu julkisuudessa paljon. Kansalaiset ovat jopa saaneet esittää sopiviksi katsomiaan sijaintipaikkoja polttolaitokselle. Hankkeesta on myös laadittu ympäristövaikutusten arviointi, jonka YVA ry. palkitsi laadukkaana. Kaiken tämän jälkeen tuntuu kummalliselta, miten niukasti Tammervoima Oy tiedotti ympäristöluvan hakemisesta. Oliko tarkoituskin, että mahdollisimman harva huomaisi lupaprosessin…

Tulevaisuudelle edelleen

Tässä olemme vasemmistossa pohtineet jotta seuraavalla valtuustolla, hallituksella, lautakunnilla on suuria haasteita edessään. Kustannuspaineita eri sektoreilla on melkoisesti, jotka vaativat miettimistä. Valtion omat säästötoimet vaikuttavat myös osaltaan suuresti, koska tulevat tuloutukset vähenevät ja velvoitteet kunnissa lisääntyvät. Väestön ikääntyminen luo haasteita. Meidänhän on huolehdittava ennen kaikkea heistä, jotka ovat rakentaneet ja luoneet tämän hyvinvointiyhteiskunnan. Koulujen ja…