Lukijalta

Puukaupassa jää miinukselle

Seuraavassa varoitusta miten metsän myynnissä voi käydä asiassa kokemattomalle mökkiläiselle. Kaadatimme ja myimme pari vuotta sitten Luopioisissa olevalta mökkitontiltamme lähes kaikki sillä olevat puut metsänhoitoyhdistyksen kautta. Kaadetuista puista oli 2/3 osaa erisuuruista tukkipuuta ja 1/3 osa energiapuuta ja kuitupuuta. Lopputulos asiasta löi meidät täysin ällikällä. Puiden myyntihinta oli hiukan vajaa 1500 euroa, josta saimme verojen…

Kuntapäättäjä on paljon vartija

Kaikilla suomalaisilla on oltava mahdollisuus saada laadukasta varhaiskasvatusta, opetusta ja koulutusta. Koulutus on kunnan peruspalveluista jopa tärkein. Jokainen kuntapäättäjä on vastuussa siitä, että lapset ja nuoret saavat hyvät lähtökohdat elämälleen laadukkaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kautta. Varhaiskasvatus ja perusopetus ovat kunnassa lähipalveluja. Laadukkaiden varhaiskasvatuspalvelujen on oltava kaikkien alle kouluikäisten lasten myös kotihoidossa olevien, ulottuvilla. Näin voidaan…

MLL:n vaalikirjoitus

Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistys kiittää kuntapäättäjiä ja virkamiehiä hyvästä yhteistyöstä. Perhekahvilamme ja kerhomme ovat saaneet kunnan puolesta tilat toimia. Jokainen Mannerheimin Lastensuojeluliittoon sijoitettu euro tuottaa kuusi euroa yhteiskunnalle (Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutin tutkimus).   Kunnassa on vahvistettava lasten ja nuorten osallisuutta MLL:n perhekahvilaan on matala osallistumisen kynnys. Suurin osa kävijöistä on muualta Pälkäneelle muuttaneita. Perhekahvila helpottaa lapsiperheen…

Äänestäjät ratkaisevat kyläkoulujen säilymisen

Noin puolitoista vuotta sitten päättyi koko nykyisen vaalikauden kestänyt väittely Kangasalan kyläkoulujen kohtalosta. Asia jakoi varsinkin isot valtuustoryhmät (kokoomus ja SDP) koulujen puolustajiin ja lakkauttajiin. Koulujen puolesta noussut vahva kansanliike vaikutti moniin valtuutettuihin siten, että he kääntyivät koulujen lopettajista niiden säilyttämisen kannattajiksi. Kyläkoulukysymys ei lopultakaan tullut valtuustossa äänestettäväksi, koska isot valtuustoryhmät joutuivat toteamaan, että äänestyksen…

Kuhmalahti Kantriin

Sydän-Hämeen Lehdessä (SHL 27.9) olleessa uutisessa Kantri ry:n toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti ilmoitti Kuhmalahden siirtyvän Kantrin toimialueeseen. Jotta kuuluminen johonkin toimintaryhmään ei olisi pelkkä ilmoitusmenettely, pitäisi alueen asukkaita mielestämme osallistaa ennalta muutosprosessiin ja kertoa rehellisesti mitä muutokset tarkoittavat käytännön tasolla. Viime kädessä osallistuminen toimintaryhmätyöhön on kunnan budjettikysymys ja sitä kautta valtuuston käsissä. Pomoottori ry:n alueella käytettävissä…

Onko järkeä vai ei… ?

28. lokakuuta järjestetään maassamme valtakunnalliset kunnallisvaalit. Nämä vaalit tulevat olemaan jokaiselle kuntalaiselle, asuinpaikasta ja alueestaan riippumatta todella tärkeät. Kuntalaisilla ja kaupunkilaisilla on perustavaa laatua oleva mahdollisuus yhteiskunnallisella kannanotolla osoittaa, mitä mieltä on muun muassa maamme hallituksen unelmoimasta suuresta kuntauudistuksesta, jota masinoi suudella sydämellä kuntaministeri Henna Virkkunen (kok). Varmaa on, että seuraavan neljän vuoden aikana maamme…

Aluearkkitehtitoiminta vaarassa Pälkäneellä

Aluearkkitehtitoiminnan jatkuminen on vaarassa Pälkäneellä ja Kuhmoisissa, sillä valtion talousarvioesityksessä sille ei esitetä enää rahoitusta. Asiaa ei ole kuitenkaan vielä päätetty. Esitys on vasta esitys ja eduskunnan joulukuiseen päätöksentekoon on vielä aikaa. Vuonna 2011 aluearkkitehtitukea sai 44 kuntaa. Valtionavustus on asetuksen mukaan palkkakuluista enintään 50 prosenttia ja esimerkiksi tänä vuonna se on 40 prosenttia. Hallituksen…

Hyvä kunta – parempi mieli

Kangasalan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia. Näin määrää Kuntalaki heti ensimmäisessä pykälässään. Peruspalvelut ovat asioita, jotka eniten vaikuttavat hyvinvointiin ja tulevaisuuteen. Minun mielestäni niistä tärkeimpiä ovat koulut ja terveyspalvelut. Kangasalla tilanne on hyvä tai vähintään tyydyttävä, mutta tulevaisuutta ajatellen on jatkossakin aina turvattava nämä palvelut. Tämä priorisointi ei tarkoita, että muista asioista ei huolehdita. Elämänkaari…