Lukijalta

Nuorten syrjäytyminen – 6000 lukutaidotonta

Tilaajille

Tarkastusvaliokunta ottaa mietinnössään kantaa nuorten syrjäytymiseen. Suomessa on yli 60 000 syrjäytynyttä nuorta. Ongelmalta ei saa ummistaa silmiä. Hyvä yleissivistys ja koulutus ovat keskeisiä edellytyksiä koulutukseen, työllistymiseen sekä hyvään elämään. Tarkastusvaliokunnan saamien asiantuntijalausuntojen mukaan jopa kymmenesosalla peruskoulun päättävistä nuorista jää saamatta sellainen luku- ja kirjoitustaito, joka mahdollistaa jatko-opinnot ja siten työelämään osallistumisen. Uusimman PISA-tutkimuksen mukaan…

Kyläkoulu on motiivi ja innoittaja

Tilaajille

Kyläkoulu on motiivi asua ja muuttaa pienelle paikkakunnalle. Moni lasten vanhempi katsoo sen turvalliseksi ja oppimista edistäväksi vaihtoehdoksi. Kyläkoulu on asukkaiden innoittaja toimimaan aktiivisesti koulunsa säilyttämisen puolesta tuottamalla muitakin palveluita kylään. Rautajärvi on erinomainen esimerkki tästä toiminnasta. Siellä on muun muassa kyläläisten toimesta kunnostettu perheasunto yhdistämällä kaksi pienempää rivitalon asuntoa. Asukkaita ja lapsia on saatu…