Pääkirjoitukset

Mahdollisuuksia ja ymmärrystä

Tilaajille

Kuntatalous näyttää vuoden 2018 tilinpäätösarvioiden valossa synkältä, toteaa Kuntaliitto. Negatiivisen tuloksen teki viime vuonna jopa noin kaksi kolmasosaa kunnista, eivätkä Pälkäne tai Kangasala olleet tässä joukossa poikkeus. Molemmissa kunnissa on ehditty kipuilla säästöjen kanssa; Kangasalla lakkautuslistaa saatiin jo läpikäytyä joitakin vuosia sitten, Pälkäneellä asian ympärillä on pyöritty nyt pitkään. Säästöjä tehtäessä katseet hakeutuvat usein palveluverkkoon,…

Talviset olosuhteet

Tilaajille

Järvien ja jokien jäätyminen tapahtuu yhä myöhemmin, jäidenlähtö on aikaistunut ja jääpeitekausi lyhentynyt. Viime vuosikymmeninä erittäin aikaisten jäänlähtöjen sekä erittäin myöhäisten jäätymisten määrä on kasvanut. Näin summataan tuoreessa väitöstutkimuksessa, jossa tutkittiin talvi- ja kevätkauden hydrologisia pitkäaikaismuutoksia ja vaihteluja Suomessa. Tutkimustulosten valossa Pälkäneellä voidaan olla tyytyväisiä vajaa kymmenen vuotta sitten tehtyyn tekojäähankintaan; talviurheiluolosuhteet tuskin ovat nopeasti…

Onko lisäkäsiin varaa?

Tilaajille

Vanhustenhoitoon tarvittaisiin lisää käsiä. Näin on julistettu säännöllisin väliajoin jo pitkään, ja pääsääntöisesti tähän ei ole nähty löytyvän rahaa. Kunnat ja kaupungit – mahdollisesti aikanaan myös maakunnat – suhtautuvat ymmärrettävästi epäillen siihen, tulisiko laskennallisesti pieni mutta käytännön kustannusvaikutuksiltaan usein suuri henkilöstölisäys näkymään sen parempina palveluina. Välttämättä lisäkädet eivät pelastaisi yhtään enempää ihmishenkiä kuin nykyisetkään. Eittämättä…

Yhdessä kolaten

Suomalaisten ongelmat eivät ymmärrettävästi ole kuten 1800-luvulla. Enemmistön ei enää tarvitse murehtia nälkää näkemistä, rajuja ja hengenvaarallisia tautiepidemioita tai pääsemistä katon alle suojaan pakkasyöksi. Suomalaisten ongelmat ovat kuitenkin nykyisin moninaisia. Jokaisella on arjessa omat isot ja pienet hankaluutensa, jotka painavat niin, ettei toisten ongelmista jaksa aina välittää. Naapurilla on vaikeuksia muun muassa vanhustenhuollon palvelujen kanssa,…

Lukutaitoa liikenteessä

Tilaajille

Eihän nyt ole edes se pahin aika, kun lumikin tuo valoisuutta iltoihin. Mutta olisiko silti syytä miettiä heijastimen käyttöä hämärän aikaan? Vuosina 2014-16 Onnettomuustietoinstituutti tutki pimeällä tai hämärässä tapahtuneita jalankulkijan kuolemantapauksia, joissa ei käytetty heijastinta. Heijastin olisi – eri todennäköisyyksillä – pelastanut joka viidennen. Aiemmin julkaistujen Liikenneturvan tilastojen mukaan jalankulkuonnettomuuksissa kuolleista neljä viidestä oli liikkeellä…

Puhutaan kilpapelaamisesta

Tilaajille

Pelaaminen arkipäiväistyy ja samalla kilpapelaamisesta, ”elektronisesta urheilusta”, puhutaan yhä enemmän. Aiheesta on syytäkin keskustella – vaikka sitten vain hätäisen ja ymmärtämättömän suomalaisen käännöstyön seurauksena syntyneen termin ”e-urheilu” korjaamiseksi. Alun perin englanninkielisen ”electronic sports” -termin sana ”sports” on viitannut urheilun sijaan kilpailemiseen. Ymmärrettävästi alan kaikilla toimijoilla ei ole ollut intoa muuttaa termiä vähemmän mediaseksikkääseen ”kilpapelaamiseen”, sillä kyseessä…

Varoituksen sana

Tilaajille

Kovan tuulen varoitukset ovat saaneet seurakseen varoitukset pakkasesta, ukkosesta tai UV-säteilystä. Jalankulkijoita varoitetaan talvisin liukkaasta kävelykelistä ja autoilijoita heikosta ajokelistä. Vaikka lastenohjelmassa ei enää varoiteta heikosta jäästä, varoituksia ja kehotuksia on nykyihmiselle tarjolla lähes jatkuvasti siinä missä jokaiselle elämän alueelle liittyviä kieltoja ja ohjeitakin. Moni panee ne merkille, useat noudattavat – mutta jotkut turtuvat eivätkä…

Pykäläuudistusten takapenkillä

Maan hallitus on viime ajat ponnistellut asioiden sujuvoittamiseksi ja byrokratian vähentämiseksi. ”Norminpurkutalkoiksi” nimetyn projektin perusideaa lähtökohtaisesti kiiteltiin, mutta kaikilta osin vapauttamiset ja uudistamiset eivät ole keränneet pelkkää kiitosta. Esimerkiksi taksialan taannoinen vapautus on herättänyt närää haja-asutusalueilla. Päivystysvelvoitteen poistuttua autot karkaavat päivän koulu- ja asiointikyytien jälkeen isommille kirkoille – sinne, missä on eniten ihmisiä kuljetettavaksi. Maaseudulla…

Riskirakenteita

Rakentamisessa jokaisella ajalla sanotaan olevan omat riskirakenteiksi muodostuvat ongelmakohtansa. Ongelmalliseksi ovat jo osoittautuneet tietyn ikäiset käyttöikänsä päässä olevat rakennukset, mutta toisaalta myös sellaiset vanhat rakennukset, jotka eivät olekaan kestäneet niihin tehtäviä pieniä nykyajan vaatimia muutoksia. Hankaluutensa on huomattu lisäksi rakennuksissa, joissa on yhdistetty vanhaa ja uutta rakennuskantaa. Edes vanhan purkaminen ja uuden teko sen tilalle…