Tekijät

HEI, LÖYSIT KIINNOSTAVAA SISÄLTÖÄ!

Kirjaudu sisään tai luo tunnukset ilmaiseksi.

Sanojen mahti

Aikuisen kannattaa miettiä, mitä ja miten lasten kuullen puhuu vastaanotolla ja myös kotona. Positiivinen kehuminen vahvistaa lapsen itsetuntoa ja rentouttaa. Aikuisen vitsit eivät useinkaan toimi jännittävässä tilanteessa. Pitää myös muistaa, että lapsi ei päätä hoidosta. Jos lapsi jännittää vaikkapa neuvolassa kovasti, ethän nolaa lasta, vaan usko lapsesi mahdollisuuteen selvitä tilanteesta. Kunnioita lasta ja ole turvallinen…

Sähköautojen latauksen lisäksi OP Kangasala virittelee yhteiskäyttöautopalvelua

Kirjautuneille

OP Kangasala tuo asiakkaidensa käyttöön sähköauton latauspisteen Kangasalan konttorin edustalle. Itse latauslaite on jo asennettu ja palvelun käyttöönottoa viimeistellään kesän aikana. – Sähköauton latausmahdollisuus tulee kahteen vierekkäiseen parkkiruutuun pankin etupihan pysäköintialueella. Ruudut maalataan vihreiksi, jotta ne on helppo tunnistaa. Toinen paikoista varataan ensisijaisesti pankin yhteiskäyttöautolle ja toinen tulee olemaan asiakkaiden käytössä latauskäyttöä varten, kertoo pankin…

Pälkäne TT toi Laaniselle kulttuuripalkinnon

Pälkäneläisessä Hannu Laanisessa on Pälkäneen kunnan kulttuurituottajan Marketta Vaismaan mukaan jotakin samaa yhdessä Lionel Messin, Jari Litmasen ja Tauno Sairialan kanssa. Jokaista on ajanut eteenpäin intohimo – Laanisen tapauksessa se on kohdistunut jalkapallon sijaan vanhoihin moottoripyöriin. Lisäksi hänen intohimonsa on ollut omiaan tuomaan lisäkipinää myös muiden pälkäneläisten arkeen. Laaninen on järjestänyt vuodesta 2016 lähtien Pälkäne TT…

Tervehdys KVVY:stä

Pälkäneellä on erittäin arvokas pääoma: lukuisat hienot järvet. Hyvinvoivat vesistöt ovat kunnalle vetovoimatekijä. Hoitamalla tätä pääomaa hyvin varmistamme, että tulevaisuudessakin mahdollisimman moni nykyinen sekä tuleva kuntalainen saa nauttia siitä. Vesien tilan ylläpitäminen tai parantaminen on pitkäjänteistä ja rakentavaa yhteistyötä vaativaa toimintaa. Tarvitaan huolellista suunnittelua, useita eri toimenpiteitä sekä jatkuvaa seurantaa niiden vaikutuksista niin järvien valuma-alueilla…

Metsien peruskuivatusta voidaan tehdä vesistöjä säästäen

Metsä tarvitsee kasvaakseen sopivat kosteusolosuhteet. Liian märässä maassa puu ei kasva. Suomessa metsäteollisuus on ollut keskeinen taloudellisen hyvinvoinnin kivijalka ja sen vuoksi myös suoalueita on muutettu tai yritetty muuttaa ojituksen avulla puuntuotantoalueiksi. Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana maamme suoalueista on ojitettu pääasiassa metsänhoidollisista syistä noin viisi miljoonaa hehtaaria eli yli puolet maamme soista. Alue on yli…

Puhtaat vedet ovat Pälkäneen vetovoimatekijä

– Kesäasukkailla on suuri merkitys Pälkäneen taloudelle. Vaikutus lähtee jo tontin ostosta ja rakentamisesta, kun käytetään paikallisia tuotteita ja tekijöitä. Lisäksi paikallisista palveluista monet ovat kannattavia tuottaa nimenomaan hyvän kesäsesongin vuoksi, Pälkäneen vs. kunnanjohtaja Petri Härkönen toteaa. Lapsuutensa kesät Puutikkalassa Kukkian rannalla viettänyt Härkönen puhuu kokemuksesta, kun hän sanoo, että vesistöjen kunnolla on vaikutusta kesäasukkaiden…

Vesien hoitoa ja käyttöä ohjataan valtakunnallisesti

Suomessa vesiensuojelua ja sen rahoitusta ohjataan alueellisten vesienhoitosuunnitelmien kautta. – Vesienhoitosuunnitelmat pohjautuvat EU:n vesipuitedirektiiviin, jonka vaatimukset ovat kansallisessa lainsäädännössä sisällytetty Lakiin vesien ja merenhoidon järjestämisestä, vesiyksikön päällikkö Heidi Heino Pirkanmaan ELY-keskuksesta kertoo. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vuosien 2016–2021 vesienhoitosuunnitelman nimi on Vesien tila hyväksi yhdessä. Siihen liittyy myös ELY-keskuksen laatima toimenpideohjelma, joka ohjaa vesiensuojeluun liittyvää työtä erityisesti…

Pälkäneen vesistöjen tila on pääosin hyvä

Pälkäneellä melkein kaikki järvet kuuluvat ekologiselta laadultaan luokkaan ”hyvä”. Vain Rautajärvi sekä osittain Hämeenlinnan puolella sijaitsevat Tykölänjärvi ja Jouttijärvi ovat luokitukseltaan tyydyttäviä. Ekologinen luokitus kertoo järven tilanteesta veden laadun, vesistön biologisen hyvinvoinnin ja mahdollisten rakenteellisten muutosten osalta. – Rautajärvi, Jouttijärvi ja Tykölänjärvi ovat rehevöityneitä siihen nähden, mikä olisi järven luontainen tila ilman ihmisen vaikutusta, vesistötutkija…

Rehevöitymiseen voi vaikuttaa

Kuikan huuto kirkasvetisen järven yllä laskevan auringon sädehtiessä tyynen veden pinnan yllä. Suomalainen kesäunelma, jota rehevöitymiskehitys uhkaa – myös puhtaiden vesien Pälkäneellä. Vesistön rehevöityminen koetaan pääsääntöisesti aina ongelmaksi. Vesi ei ole enää niin kirkasta kuin aiemmin. Vesikasvillisuus ja leväkukinnot lisääntyvät, vesi samenee ja hiljalleen ranta-asukkaan valtaa huoli järven tilasta. Huolen kasvaessa herää myös kysymys siitä,…

Naturajärvemme nuhjaantuu – myyttikö?

Kymmenen vuotta sitten käyttöön otetussa järvien ekologisessa luokituksessa Kukkian tila on hyvä. – Osittain Kukkian tilanne on jopa erinomainen, biologi Anna Väisänen KVVY Tutkimus Oy:stä kertoo. Väisänen on perehtynyt perusteellisesti Kukkian tilanteeseen tehdessään Luopioisten kirkonkylän jäteveden puhdistamon Natura-arviointia. – Järven ekologinen tila on arvioitu varsin kattavasti. Kukkia on erityishuomion kohteena Natura-statuksensa ansiosta.   Kasvilajistoltaan edustava…